Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I INTERNATIONAL COMMUNICATION IN ENGLISH

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

En international profil

Bachelortilvalget i International Communication in English er for dig, som overvejer en karriere i jobfunktioner og brancher, hvor der er brug for at kommunikere effektivt på engelsk eller at have en god forståelse for den engelsktalende verden. Al undervisning foregår på engelsk, og du lærer at anvende det engelske sprog på en effektiv måde, der tager højde for din målgruppe.

I løbet af tilvalget undersøger du mange forskellige aspekter af den engelsktalende verden, herunder medier og litteratur. Desuden får du forståelse for den engelsktalende verdens historie, samfundsforhold og kultur samt den anglo-amerikanske rolle i globaliseringen. Din forståelse for den engelsktalende verden gør dig i stand til at sætte dig i modtagerens sted, så du lettere kan få dit budskab klart igennem.

Spørgsmål

På tilvalget i International Communication in English kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan har det engelske sprog udviklet sig i de forskellige engelsktalende lande?
  • Hvad er særligt ved engelsk som et internationalt sprog?
  • Hvordan tilpasser jeg min engelsksproglige stil til mit kommunikative mål?
  • Hvad har de engelsktalende lande til fælles?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk A

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Engelsk som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i International Communication in English.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studieadministration. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studieadministration i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på International Communication in English foregår hovedsageligt som holdtimer. Her bidrager du også selv aktivt i form af eksempelvist mundtlige oplæg og skriftligt materiale. Al undervisning foregår selvfølgelig på engelsk.

Det sociale studieliv

Som studerende på tilvalget i International Communication in English bliver du en del af studiemiljøet på Engelsk. Det giver dig mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer i din fritid. Du kan eksempelvis deltage i foreningerne:

Anglia: Engelsk Fest- og Fagudvalg
Ønsker du at få indflydelse på dit studiemiljø, eller vil du hellere blot feste løs, så foregår det i Anglia. Studenterforeningen varetager nemlig begge områder. 

English Lecture Society (ELS)
ELS er en studenterforening, der i løbet af semestret arrangerer foredrag om engelsk sprog, historie, samfund og litteratur. 

Esperanto
Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i International Communication in English afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget forbedrer din evne til at kommunikere på engelsk med omverdenen, på en måde som tager hensyn både til situationen og mediet. Du får desuden bred forståelse for kulturen i den engelsktalende verden. Tilvalget retter dig derfor mod det globale arbejdsmarked og mod jobfunktioner, hvor du har brug for at læse, skrive og tale engelsk.

Læs videre

Med et tilvalg i International Communication in English har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Engelsk. Færdiguddannede kandidater i Engelsk arbejder typisk med undervisning. Det kan være i gymnasieskolen, på højskoler, universiteter og lignende. Du kan også komme til at arbejde som kommunikationsrådgiver, som projektleder, konsulent, tolk eller med administration.