TILVALG I ITALIENSK

Introduktion

Italiensk udbydes kun som kandidattilvalg.

Sprog og Kultur

Italien er berømt over hele verden for sit fantastiske køkken, skønne kultur, overvældende arkitektur, store forfattere, fodbold og det romerske imperium. Tilvalget i Italiensk gør dig i stand til at skabe kulturel og sproglig bro mellem Danmark og Italien.

Du lærer at tale og skrive et korrekt italiensk, og du kommer i dybden med den italienske grammatik. Du lærer, hvad man siger i bestemte sammenhænge, og du får erfaring med oversættelse. Ud over de sproglige færdigheder får du også indgående kendskab til italiensk historie, kultur og samfund. Du får forståelse for det romerske imperium og Italiens rolle i middelalderen. Du kommer til at beskæftige dig med samfundsforhold, politik, litteratur, hverdagsliv, EU, mafiaen og meget andet.

Propædeutik

Det er ikke et krav, at du kan tale italiensk, når du starter på uddannelsen. Du kan følge et forberedende sprogkursus på 1. semester af tilvalget, som giver dig de basale sproglige forudsætninger. Det udvider tilvalget med et semester, og du får derfor ekstra SU-klip.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du blandt andet kommer til at beskæftige dig med på tilvalget i Italiensk:

  • Hvad er den italienske stats forhold til kirkemagten og Paven?
  • Hvordan er de italienske mediers forhold til regeringsmagten i kølvandet på Berlusconi?
  • Hvilken rolle spillede de italienske byer i renæssancen?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Italiensk A

eller

Propædeutik (læs mere nedenfor)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. Du er fritaget for det propædeutiske forløb, hvis du har det krævede sprogniveau.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Italiensk

Italiensk er et forholdsvist lille studie, og undervisningen foregår typisk på mindre hold, hvor du deltager aktivt i diskussioner og med oplæg. En stor del af undervisningen foregår på italiensk.

Det sociale studieliv på Italiensk

Studiets størrelse betyder, at du kommer til at kende dine medstuderende på tværs af årgange, og sammen kan I deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer, der foregår på Italiensk:

Esperanto
Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto og holder åbent hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 

Italiensk Filmforum
Italiensk på Aarhus Universitet har i samarbejde med biografen Øst For Paradis en filmklub, hvor der viser italienske film. 

Tandem
Har du lyst til at forbedre dit italienske sprog og kulturelle forståelse af landet, imens du lærer nye mennesker at kende, så foregår det i Tandemgruppen. Her kan du møde italienske studerende på udveksling i Danmark, og sammen kan I eksempelvis lave mad eller gå i biografen. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine karrieremuligheder med et tilvalg i Italiensk afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger, og om du også vælger at tage kandidattilvalget i Italiensk.

I løbet af dit studie bliver du god til det Italienske sprog - både skriftligt og mundtligt. Igennem analyse af tekster bliver du god til at overskue komplekse sammenhænge, og du lærer at formidle dine konklusioner klart for modtageren. Din forståelse for samspillet mellem sprog, kultur og historie gør dig i stand til at kommunikere på tværs af kulturer.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du har et bachelortilvalg i Italiensk, kan du også tage kandidattilvalget i Italiensk. Det giver dig mulighed for at søge arbejde som underviser i Italiensk på gymnasiet. Da italiensk er et lille gymnasiefag, har du størst mulighed for at komme til at undervise, hvis du samtidig har med et større gymnasiefag som dit centrale fag.

Kandidat
Med et bachelortilvalg i Italiensk har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Italiensk Sprog, Litteratur og Kultur (C-linjen). De fleste kandidater i Italiensk arbejder som undervisere på eksempelvis gymnasier, universiteter og aftenskoler. Det er også muligt at arbejde som sprogmedarbejder og tolk, administrativ medarbejder eller med kommunikation.