Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I JAPANSTUDIER

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk (og delvist engelsk)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kulturforståelse og kampsport

Japan er en af verdens førende økonomier, verdens sidste kejserrige, manga-tegnestilens hjemland og landet, hvor de opfinder alle mulige finurlige dimser. Japan er også et forretningsland helt fremme i førerfeltet, og japansk er dermed et af verdens førende forretningssprog.

Tilvalget i Japanstudier er for dig, der vil lære japansk, studere Japans historie, kultur og samfund og i fremtiden måske arbejde som underviser, i danske virksomheder med relationer til Japan, i turistbranchen eller måske endda i Japan.

Fra Samuraier til Manga

Den japanske historie er lang og spændende. Og du vil på Japanstudier komme til at høre om alt fra samuraier og kejsere over forhold til Europa til den økonomiske udvikling op til i dag. Du kommer til at læse japanske tekster og sætte dem ind i deres rette kulturelle, historiske og samfundsmæssige kontekst. Og så kommer du heller ikke uden om Japans populærkulturelle eksportvarer: Tegneserier, film og karaoke.

Propædeutik

Du behøver ikke nødvendigvis at have japansk på A-niveau i gymnasiet for at kunne tage tilvalget i Japanstudier. Vi tilbyder nemlig sprogkurser til dig, der ikke har haft japansk før. Det betyder, at tilvalget tager to år, hvoraf hele det første år fokuserer på japansk samtale, grammatik og skrift.

Spørgsmål

Nogle af de spørgsmål, du kan komme til at arbejde med på Japanstudier er:

  • Hvordan formulerer jeg mig korrekt i en samtale på japansk?
  • Hvordan var shogun-systemet bygget op?
  • Hvordan bruger Japan deres populærkultur politisk?
  • Hvor stor betydning spiller den japanske mafia, Yakuza, i det japanske samfund?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Japansk A

eller

Propædeutik (læs mere nedenfor)

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. Du er fritaget for det propædeutiske forløb, hvis du har det krævede sprogniveau.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning

Hvis du opfylder adgangskravene er du sikker på at blive optaget, med mindre du som en højere prioritet har søgt et fag med begrænsning og optages på dette.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Japanstudier

Som tilvalgsstuderende kommer du til at følge undervisningen sammen med dem, der har Japanstudier som hovedfag. Undervisningen foregår for det meste som holdundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt i diskussioner, ligesom du jævnligt skal holde oplæg. Du vil også komme til at lave opgaver og øvelser som for eksempel lytteøvelser og rollespil.

Det sociale studieliv på Japanstudier

Når du ikke er optaget af at fordybe dig i japansk sprog og kultur, kan du deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet: 

Asiatisk Fagudvalg: Kina-, Japan- og Sydasienstudier deler  fagudvalg. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø.

Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine karrieremuligheder afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget lærer du at begå dig mundtligt og skriftligt på japansk. Igennem dit kendskab til Japans kultur, historie og samfundsforhold bliver du i stand til at gennemskue tværkulturelle problematikker, der er relevante for Japan. Du lærer at afgrænse et emne, undersøge det i dybden og formidle dine konklusioner i klar skrift og tale for modtageren.