Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I JOURNALISTISK FORMIDLING

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Klar kommunikation

Samfundet anerkender og efterspørger i stigende grad formidlingsmæssige kompetencer. Firmaer, organisationer og offentlige arbejdspladser søger at formidle deres budskab i et stadig mere konkurrencepræget miljø og har behov for medarbejdere, der kan kommunikere avancerede faglige budskaber på en let forståelig måde.

Kunsten at formidle

Bachelortilvalget i Journalistisk formidling styrker din evne til at udvælge og behandle fagstof og formidle dette på en tilgængelig og interessevækkende måde. Uddannelsen har både et praktisk og et mere teoretisk sigte. På den ene side lærer du at bruge journalistiske værktøjer som pressemeddelelse, hjemmeside og nyhedsbrev på en levende måde, og på den anden side opnår du teoretisk forståelse for medie- og samfundsorienterede problemstillinger.

Medievidenskab og Journalistik

Bachelortilvalget er delt mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Dermed kommer du til at se journalistikken i både et praktisk og et medieteoretisk perspektiv.

Spørgsmål

På tilvalget i Journalistisk formidling kommer du til at arbejde med spørgsmål såsom:

 • Hvordan adskiller journalistisk sprog sig fra akademisk sprog?
 • Hvilken rolle spiller medierne i det moderne menneskes liv?
 • Hvordan skriver jeg levende inden for forskellige journalistiske genrer?
 • Hvordan håndterer man interviews og kildemateriale?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

70 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Ikke mulige fagkombinationer

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Journalistisk formidling

Undervisningen er i høj grad øvelses- og projektorienteret, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende, når I eksempelvis laver interviewøvelser, giver feedback på hinandens tekster eller samarbejder om forskellige projekter.

Det sociale studieliv på Journalistisk formidling

Som studerende på bachelortilvalget i Journalistisk formidling bliver du både en del af studiemiljøet på Medie- og Journalisthøjskolen og på Medievidenskab. Det giver dig mulighed for at deltage i en masse faglige og sociale arrangementer:

SAMS
Den nationale studenterforening for Medievidenskab og Kommunikation hedder SAMS. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag og udgiver magasinet SAMSON. Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for medlemmerne.

Fredagsbar.dk
Medievidenskab deler fredagsbar med Digital design og Informationsvidenskab. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14. Læs mere og se billeder.

Kontekst
Studenterbladet for studierne på Katrinebjerg hedder Kontekst. Det udkommer fire gange årligt og er skrevet af studerende for studerende.

PANIK
Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne IT-byen til dans fest og farver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Journalistisk formidling afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Jobprofil

Bachelortilvalget i Journalistisk formidling retter sig mod stillinger som:

 • Informationsmedarbejder i offentlige organisationer og private firmaer
 • Researcher og/eller skrivende medarbejder i journalistiske jobs
 • Underviser i formidling

Kompetenceprofil

Med et bachelortilvalg i Journalistisk formidling bliver du i stand til at:

 • Analysere og formidle hensigtsmæssigt i relation til forskellige kommunikationsformer, medietyper og målgrupper
 • Formidle vanskeligt eller indforstået fagstof, så det bliver tilgængeligt og interessevækkende for en bred målgruppe
 • Idéudvikle, coache dig selv og andre i en skriveproces og arbejde med korte deadlines.
 • Analysere mediebrug og mediekommunikation i organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.