Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I KOGNITIV SEMIOTIK

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvad betyder det?

Kognitiv Semiotik er studiet af betydning. Her lærer du at forstå, hvad det vil sige for mennesket at opleve meningsfuldt, uanset om de betydende fænomener, vi møder, optræder i naturen, litteraturen, kommunikationen eller kunsten.

Kognition og kategorisering

På Kognitiv semiotik lærer du at kombinere kognitionsvidenskabelige problemstillinger med semiotiske problemstillinger. Med andre ord lærer du at kombinere tanker om den menneskelige perception med ideer om kommunikation, tegndannelse og sprog. Begge felter beskæftiger sig med kategorisering, betydningsskematisering, mentale rum, billeddannelse, symbolisering, naturlig logik og narrativitet.

Du lærer endvidere at bestemme dimensionerne i den menneskelige betydningsverden og at udarbejde begreber og modeller, som tillader effektiv analyse af betydningsverdenens frembringelser. Du kommer altså blandt andet til at arbejde med betydningsdannelse i kulturudtryk, naturvidenskab, tekster af forskellig art, sprogstrukturer og kunstværker.

Gode semiotiske spørgsmål

 • Hvad er forholdet mellem sprog, perception, tanke og hukommelse?
 • Hvordan former mennesker deres tanker og oplevelser?
 • Hvilket forhold er der mellem menneskets individuelle kognitive færdigheder og den sociale kontekst det lever i?
 • Hvilken betydning har kommunikationen og sproget for menneskets kognitive udvikling?
 • Hvorledes kan man forstå sprogets og kulturens opkomst i et evolutionært perspektiv?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Kognitiv Semiotik

Undervisningen på Kognitiv Semiotik foregår hovedsagelig i seminarform, hvor der er tilrettelagt praktiske øvelser i form af oplæg fra de studerende eller besvarelser af mindre skriftlige opgaver med efterfølgende diskussion. Du vil blive tildelt en studiegruppe, hvori I løser opgaver og diskuterer teksterne til undervisningen. Hver anden uge arrangeres der en studiecafé, hvor du kan mødes og arbejde i din studiegruppe. Desuden står de studerende selv for et såkaldt ”studentersymposium”, hvor de fremlægger deres opgaver eller andet ”work in progress”.

Miljøet på Kognitiv Semiotik er præget af et stort antal internationale studerende. Læringsprocessen inddrager dit grundfag, således at viden, teorier og analyser i og uden for Kognitiv Semiotik belyser hinanden.

Undervisning på engelsk

Da adskillige studerende på bachelortilvalget i Kognitiv Semiotik er udvekslingsstuderende eller fastboende udlændinge, foregår al undervisning på engelsk. Eksamener og mindre opgaver kan efter eget valg og uden problemer aflægges på dansk. 

Det sociale miljø

Når du læser Kognitiv Semiotik kommer du til at have din daglige gang i Nobelparken, hvor faget ligger side om side med mange af sprogfagene, Filosofi og Idéhistorie, Teologi, Religionsvidenskab og flere andre studier. Der er derfor studerende med interesser i alle retninger, som kommer til at præge din dagligdag.

Sammen med studerende fra Filosofi og Idéhistorie, kan du bidrage til – eller bare fordybe dig i – tidsskriftet Semikolon, som stræber efter at udbrede en dialog mellem de studerende på Semiotik, Filosofi og Idéhistorie.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Jobprofil

En uddannelse, der rummer et bachelortilvalg i Kognitiv Semiotik er relevant for en lang række erhvervsfunktioner og står som et styrkende supplement til:

 • faglige kompetencer af kulturanalytisk art
 • sprog- og kommunikationsfag
 • æstetiske fag
 • IT- og mediefag
 • antropologiske og sociologiske fag
 • design-, og arkitektuddannelser
 • uddannelser rettet mod marketing og reklamebranchen

Kompetenceprofil

Bachelortilvalget i Kognitiv semiotik giver dig følgende kompetencer:

 • du lærer at kunne beskrive og analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter, og at kunne formidle disse i en videnskabelig sammenhæng
 • du får en skærpet analytisk evne takket være bemestringen af grundlæggende betydningsbestemmende begreber
 • du udvikler evne til at opfatte lighederne og overensstemmelserne mellem sproglig og visuel betydning og således arbejde på tværs af forskellige medier
 • du kan omsætte overordnet teoretisk viden til praktisk analyse
 • Du øger din evne til at analysere betydningsfænomener i deres sociale sammenhæng samt formidle denne viden til lægmand