LINGVISTIK FOR SPROGSTUDERENDE

Introduktion

Som studerende på Lingvistik lærer du om alle aspekter af sprog og sprogbrug. Du lærer, hvordan sprog er bygget op, om grammatik, udtale og relationer mellem forskellige sprog. Du lærer om forskelle internt i et sprog. Om indlæring af sprog, om sproget i samtaler og om sprogets betydning for mennesker. Du får en grundig indsigt i sprog som system og som kommunikationsmiddel.

Lingvistik for sprogstuderende

Lingvistik for sprogstuderende er for dig, som vil gå i dybden med sproget som system, og som har nogle grundlæggende forudsætninger såsom grammatisk og fonetisk basiskendskab. Her får du mulighed for at beskæftige dig mere indgående med sprogstruktur, og du får dybdegående viden om grammatik, sprog og hjerne, om sprogs lydstrukturer (fonetik og fonologi) og om sprogteorier.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kan komme til at beskæftige dig med på Lingvistik for sprogstuderende:

  • Hvordan bruges passiv-konstruktioner af mænd i forhold til kvinder?
  • Hvad er forskellene mellem engelsk, oldengelsk og tok pisin (engelsk-baseret blandingssprog)?
  • Hvordan kan en hjerneskade påvirke evnen til at tale, skrive eller læse?

 

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan læse mere om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Lingvistik

Undervisningen på Lingvistik for sprogstuderende foregår både som forelæsninger og som holdundervisning, hvor du selv kommer mere på banen med oplæg og diskussion. Der vil også være forskellige opgaver og projekter, som du skal løse med din læsegruppe. Undervisningen foregår dels på dansk og dels på engelsk. 

Det sociale studieliv på Lingvistik

Der findes mange forskellige faglige og sociale arrangementer, som du kan nyde godt af i fritiden:

ViGør
Lingvistiks aktivitetsudvalg, ViGør, afholder hver fredag faglige foredrag og sociale arrangementer som Lingobio, fredagsforelæsninger og Lingospilledag.

KOMMAbar
Lingvistik deler fredagsbar med Nordisk Sprog og Litteratur.

Lingoland
De studerendes fællesrum hedder Lingoland, og her er plads til både gruppearbejde og afslapning.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Lingvistik for Sprogstuderende afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Lingvistik lærer du meget om sproglig struktur og funktion, og du er hurtig til at sætte dig ind i et sprogs opbygning og grammatik. Du lærer at analysere sproglige data – både de mundtlige og de skriftlige. Du opøver evnen til at identificere, vurdere og løse sproglige problemer af alle slags, og du bliver i stand til at vejlede i løsningen af sproglige opgaver.

Læs videre

Med et bachelortilvalg i Lingvistik for Sprogstuderende har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Lingvistik.

Mange kandidater i Lingvistik arbejder som undervisere - eksempelvis i form af danskundervisning for udlændinge eller for børn med sproglige vanskeligheder som dysleksi (ordblindhed) eller afasi (hjerneskade). Andre arbejder som sproglige konsulenter, kommunikationsmedarbejdere, administrative medarbejdere eller med at udvikle software til eksempelvis programmer for sproglæring.