TILVALG I LINGVISTIK

Introduktion

Som studerende på Lingvistik lærer du om alle aspekter af sprog og sprogbrug. Du lærer, hvordan sprog er bygget op, om grammatik, udtale og relationer mellem forskellige sprog. Du lærer hvordan og hvorfor mennesker taler forskelligt, og hvordan sprog ændrer sig. Om indlæring af sprog, om sprog i hjernen, og om sprogets betydning for mennesker. Du får en grundig indsigt i sprog som system og som kommunikationsmiddel.

Lingvistik

Bachelortilvalget i lingvistik har et tværfagligt perspektiv med fokus på sprogbrug i de store sammenhænge. Derudover får du de nødvendige kvalifikationer til at gå dybere ind i studiet af sprog - såsom en forståelse af sproglige strukturer i dansk og andre sprog i verden.

Spørgsmål

Som studerende på Bachelortilvalget i lingvistik kommer du blandt andet til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan taler mænd og kvinder forskelligt i en jobsamtale?
  • Hvilke dele af hjernen er aktivt når man lytter eller taler?
  • Hvilke og hvor mange sproglyde er der i verden sprog?
  • Hvordan taler man om abstrakte idéer på tegnsprog?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Lingvistik

Undervisningen på Lingvistik foregår både som forelæsninger og som holdundervisning, hvor du selv kommer mere på banen med oplæg og diskussion. Der vil også være forskellige opgaver og projekter, som du skal løse med din læsegruppe. Undervisningen foregår dels på dansk og dels på engelsk. 

Det sociale studieliv på Lingvistik

Der findes mange forskellige faglige og sociale arrangementer, som du kan nyde godt af udenfor undervisningen:

ViGør
Lingvistiks aktivitetsudvalg, ViGør, afholder hver fredag faglige foredrag og sociale arrangementer som Lingobio, Lingoslam, fredagsforelæsninger og Lingospilledag.

KOMMAbar
Lingvistik deler fredagsbar med Kognitiv Semiotik og Nordisk Sprog og Litteratur.

Lingoland
De studerendes fællesrum hedder Lingoland, og her er plads til både gruppearbejde og afslapning.

Mulighed for deltagelse i forskning
På Lingvistik på Aarhus Universitet kan studerende deltage i forskningsprojekter sammen med ansatte forskere og andre studerende, hvis de er interesseret.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Lingvistik afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Lingvistik lærer du om sproglig struktur og funktion, og du er hurtig til at sætte dig ind i et sprogs opbygning og grammatik. Du lærer at analysere sproglige data – både de mundtlige og de skriftlige. Desuden opøver du evnen til at identificere, vurdere og løse sproglige problemer af alle slags, og du bliver i stand til at vejlede i løsningen af sproglige opgaver.

Læs videre

Med et bachelortilvalg i Lingvistik har du mulighed for at søge ind på Kandidatuddannelsen i Lingvistik. Mange kandidater i Lingvistik arbejder som undervisere - eksempelvis i form af danskundervisning for udlændinge eller for børn med sproglige vanskeligheder som dysleksi (ordblindhed) eller afasi (hjerneskade). Andre arbejder som sproglige konsulenter, kommunikationsmedarbejdere, administrative medarbejdere eller de udvikler software til eksempelvis programmer for sproglæring.