Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I LITTERÆR OG KULTUREL OVERSÆTTELSE

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Oversættelse fra A til Z

Oversatte tekster præger vores dagligdag. Næsten halvdelen af de tekster, vi læser er oversatte. På bachelortilvalget i Litterær og Kulturel Oversættelse får du viden om oversættelsens mange facetter. Du udvider dine sproglige kompetencer og din viden om litteratur og kultur. Desuden får du indsigt i oversættelsens mange teoretiske aspekter, og du får viden om arbejdsvilkårene for professionelle oversættere - både inden for forlagsbranchen, TV og medier samt i erhvervsvirksomheder.

Dit grundfag i nye sammenhænge

Litterær og kulturel oversættelse sætter dit grundfag ind i nye sammenhænge, hvor dit kendskab til sprog, litteratur, kultur og æstetik er i centrum. Læringsprocessen giver dig indsigt i den litterære og kulturelle oversættelses mange aspekter, eksempelvis sproglige og stilistiske problematikker.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at forholde dig til på Litterær og Kulturel Oversættelse:

  • Hvem beslutter, om en litterær tekst skal oversættes?
  • Er det oversatte litterære værk et nyt værk?
  • Hvordan afgør man, om en oversættelse er god eller dårlig?
  • Kan man anmelde en oversættelse?
  • Hvilke strategier anvender oversætteren for at gengive den litterære form og stil?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav:

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

Du kan finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Litterær og kulturel oversættelse

På Litterær og Kulturel Oversættelse veksler undervisningen mellem forelæsninger, studenteroplæg og workshops. Du vil få lejlighed til at diskutere oversættelse med eksperter og konsulenter fra eksempelvis forlagsbranchen, ligesom du aktivt kan være med til at tilrettelægge studiets faglige arrangementer.

Det sociale studieliv på Litterær og kulturel oversættelse

Du får rig lejlighed til at præge miljøet på bachelortilvalget i Litterær og kulturel oversættelse. Du kan være med til at tage initiativ til konkrete kulturelle og sociale arrangementer, eksempelvis forfatter- og oversætterbesøg, etablering af skriftserie og læsekredse, ekskursioner til relevante institutioner og lignende.

Udover de faglige aktiviteter er der fredagsbaren Esperanto, hvor du kan møde studerende fra instituttets forskellige sproguddannelser og udenlandske udvekslingsstuderende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Litterær og Kulturel Oversættelse afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget bliver du i stand til at vurdere de æstetiske og etiske dimensioner i oversættelse, og du kan vurdere kvaliteten af litterære og kulturelle oversættelser. Du får skærpet sproglig indsigt i fremmedsprog såvel som dit eget, og du bliver i stand til at sammenligne to kulturers normer og sprog.

Hvis du samtidig har et sprogfag som dit centrale fag, vil du være i stand til at søge arbejde som oversætter på eksempelvis forlag, i andre redaktionelle sammenhænge eller i erhvervsvirksomheder, hvor du eksempelvis kan arbejde med PR. Du kan også søge ansættelse som korrekturlæser eller sprogkonsulent i eksempelvis mediebranchen.