TILVALG I LITTERATURHISTORIE

Introduktion

Mangfoldige verdener

Litteraturhistorie er gotisk gru, skurke, helte, tragedier, børnebøger, slægtshistorier og den store kærlighed. Det er Shakespeare og lufthavnslitteratur, trykte og digitale medier, reklametekster og bogomslag. Du fordyber dig i mange grene af litteraturen, og du undersøger psykologiske, historiske, politiske og filosofiske problemstillinger med udgangspunkt i litterære værker.

Historie og teori, analyse og formidling

På Litteraturhistorie fordyber du dig i klassiske værker. Du forholder dig analytisk til det, du læser, og du lærer at forstå og fortolke værkerne i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Bachelortilvalget i Litteraturhistorie introducerer til grundlæggende litteraturhistoriske områder såsom litteraturhistorie, kritikhistorie, litteraturteori, tekstanalyse og litteraturformidling.

Bachelortilvalget giver dig således både en fortrolighed med grundlæggende metoder og kompetencer inden for litteraturfagets analytiske og teoretiske fundament. På tilvalget får du mulighed for at fordybe dig i udvalgte litteraturhistoriske og tværfaglige emner, som særligt interesserer dig. Du har blandt andet mulighed for at vægte din interesse i forhold til enten tekstanalyse eller litteraturens lange historie, og i forhold til litteratursociologi og ny litteratur.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kan komme til at beskæftige dig med på Litteraturhistorie:

  • Hvad betød Shakespeare for sin samtid? Hvorfor læses han stadig i dag?
  • Hvordan udviklede romanen sig til at blive en dominerende genre?
  • Hvordan oversætter man litteratur til film og tv?
  • Kan en tekst betyde hvad som helst, eller er der grænser for fortolkning?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Litteraturhistorie

Til forelæsningerne på Litteraturhistorie gennemgår underviseren ugens tekster for din årgang. Til holdundervisningen deles årgangen op i mindre hold, og du får mulighed for at diskutere pensum med dine medstuderende.

Det sociale studieliv på Litteraturhistorie

På Litteraturhistorie får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

Standard
Litteraturtidsskriftet Standard har sin rod i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet.  

Visir
Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 

Fællesæstetisk Fredagsbar
De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Litteraturhistorie får du overblik over litteraturens historie fra antikken til i dag, og du kan placere værker i deres rette kontekst. Igennem de mange analyser af litterære tekster, bliver du god til at strukturere og overskue store mængder materiale, og du får en evne til at tænke litteraturen i en tværfaglig optik.

Læs videre

Når du har bachelortilvalg i Litteraturhistorie som en del af en humanistisk bacheloruddannelse, har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie.

Mange kandidater i Litteraturhistorie arbejder som kommunikative eller administrative medarbejdere. Det kan eksempelvis være med marketing og PR som eksempelvis redaktør eller tekstforfatter. En stor del får job som undervisere på gymnasier, højskoler og lignende, mens andre bliver kulturformidlere på eksempelvis forlag eller andre kulturinstitutioner.