Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I MUSIKKULTUR

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Musik som socialt og kulturelt fænomen

På bachelortilvalget i Musikkultur får du mulighed for at beskæftige dig med musik som et socialt og kulturelt fænomen. Musiks mange roller i menneskers liv og virke bliver belyst igennem teorier om kultur, teknologi og medier samt sociologiske og antropologiske tilgange.

Desuden arbejder du med musiklivet, dets institutioner og fremtrædende debatter. Her kan du fordybe dig i musikkens rolle som identitetsdanner og samlingspunkt, som redskab til kommunikation og til følelsesregulering samt emner som ophavsret, musikindustri, smag, censur, kreativitet og publikumsoplevelser af musikken.

Musikalske praksis

På Musikkultur studerer du musikalske praksis fra klassisk til hiphop i såvel aktuelle som historiske kontekster, og du analyserer og producerer musik på tværs af genrer og tid og med henblik på forskellige brugssammenhænge – reklamer, film, iscenesættelser af byens rum mv.

Musik tematiseres som brugskultur i hverdagssammenhænge og i medieevents, koncerter, festivaler mv. Desuden arbejder du med musik som æstetisk udtryk og kulturel kode igennem kreative og praktiske forløb, som forbinder kulturteori og -analyse med aspekter af musikteori og konkret musikproduktion.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at arbejde med på Musikkultur:

  • Hvad betyder digitalisering af musikken for ophavsret og musikdistribution?
  • Hvordan virker musik som identitetsmarkør, og hvordan formes musikalske fællesskaber?
  • Hvad kendetegner kreative processer i musikalske og -musikkulturelle sammenhænge?
  • Hvordan påvirker forskellige medier oplevelsen af at lytte til musik?
  • Hvilken rolle spiller kulturinstitutionerne som formidlere af musikalske oplevelser?
  • Hvordan komponerer og arrangerer du musik ved hjælp af digital musikredigering?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Musikvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Musikkultur.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan Musikkultur er opbygget, hvad det indeholder samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Musikkultur

Undervisningen på Musikkultur består i forelæsninger, holdundervisning og mindre projektarbejder, hvor der indgår opgaver, såsom gruppeoplæg og øvelser – eksempelvis mindre observations- eller interviewopgaver, analyseopgaver af klingende musik og medietekster samt opgaver i musikproduktion ved hjælp af digitale værktøjer.

Det sociale studieliv på Musikkultur

På Musikkultur har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er faciliteter til studiearbejde både individuelt og i grupper, ligesom der er rig mulighed for at give den gas i øvelokalerne i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

Koncertcaféen
Her har du mulighed for at optræde for dine medstuderende og høre deres projekter.

Fagudvalget
I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.

Kasernebaren
I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.

Visir
Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Musikkultur afhænger af dit centrale fag samt hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger.

På Musikkultur lærer du at reflektere over musik som kulturelt fænomen samt at analysere musikalske værker. Du lærer at anvende IT som omdrejningspunkt for en musikalsk kreativ arbejdsproces, og du bliver god til at gennemføre faglige projekter i samarbejde med andre.

Det giver dig eksempelvis mulighed for at søge job som kulturformidler, redaktør, anmelder eller programmedarbejder. Du kan også søge arbejde som projektleder, konsulent eller informationsarbejder i kulturelle institutioner – fra kommunal kulturforvaltning til kulturskoler, musikhuse og koncertsteder – eller i musiklivets virksomheder og organisationer.

Læs videre

Når du har bachelortilvalg i Musikkultur, får du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab (A-linjen: Musik, kultur og kommunikation). 

Her bliver du specialiseret i brug af musik til kommunikation og branding, hvilket i sammenhæng med Musikkultur-tilvalget stiller dig stærkt overfor jobs som kulturformidler i privat og offentligt regi på musikkulturelle område.