TILVALG I MUSIKVIDENSKAB

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Fra historie til sammenspil

Tilvalget i Musikvidenskab er et alsidigt studium, hvor teori møder praksis, og hvor du fordyber dig i mange typer af musik. Som musikstuderende på Aarhus Universitet prøver du kræfter med både de historiske, teoretiske og praktiske sider af musikfaget. Fra sammenspil, sang- og klaverundervisning til musikhistorie og -teori. Studiet foregår altså, kort sagt, med hovedet i musikhistorien, fødderne på klaver-pedalerne og hænderne på computerkeyboardet. Det betyder, at Musikvidenskab er et altid afvekslende studie.

Tilvalget i Musikvidenskab er et praktisk og teoretisk studium, der kvalificerer dig bredt til en karriere som musikunderviser i gymnasiet, på højskoler, efterskoler, aftenskoler og musikskoler. Du kommer til at beskæftige dig med musik fra den vestlige kulturkreds, men også med musiks samfundsmæssige placering og betydninger.

Optagelsesprøve

Idet undervisningen indeholder praktisk-musikalske såvel som historisk-teoretiske discipliner, skal du bestå en optagelsesprøve med både en mundtlig og skriftlig del, som vedrører bl.a. sang, klaver og hørelære.

Gode musikvidenskabelige spørgsmål

  • Hvordan har den vestlige musik og musikkultur udviklet sig historisk, og hvorledes beror dagens musikliv på denne udvikling?
  • Hvordan udvikles stilistiske træk ved forskellig musik og hvordan etableres nye genrer og udtryk?
  • Hvad har nodeskriftens fremkomst betydet for musikalsk produktion og udøvelsespraksis i den vestlige musikkultur?
  • Hvordan kan man som korleder facilitere en levende og dynamisk performance?
  • Hvad betyder det audiovisuelle samspil mellem musik, lyd og billede for vores oplevelse af eksempelvis film og reklamer?
  • Hvordan kan man anvende computerteknologi til at komponere og arrangere musik?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Bestået optagelsesprøve (læs mere nedenfor)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Søger du tilvalget i musikvidenskab, får du i slutningen af maj besked om, hvorvidt du skal til optagelsesprøve enten i uge 23 eller 24.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Musikvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Musikkultur.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

 

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Musikvidenskab

Som studerende på Musikvidenskab kommer du til at opleve en meget varieret undervisning. Du har forelæsninger på hold af varierende størrelse og med forskellige arbejdsformer – fx inddragelse af gruppe- og projektarbejder. Desuden foregår en del undervisning i mindre grupper – bl.a. i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning.

Det sociale studieliv på Musikvidenskab

På Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er faciliteter til studiearbejde både individuelt og i grupper, ligesom der er rig mulighed for at udfolde sig i øvelokalerne i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

Koncertcaféen
Her har du mulighed for at optræde med de værker, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.

Fagligt forum
I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.

Kasernebaren
I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.

Visir
Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Musikvidenskab afhænger af dit centrale fag samt hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger, og også om du vælger Musikvidenskab som kandidattilvalg.

På Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musiks store mangfoldighed. Du bliver i stand til at lede og formidle på et højt niveau – både som underviser, dirigent, musiker og skribent. Samarbejde og samspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan man bedst faciliterer samarbejde, og hvordan din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Læs videre

Kandidattilvalg
Med et bachelortilvalg i Musikvidenskab, har du mulighed for også at tage kandidattilvalg i Musikvidenskab. Det giver dig kompetence til at undervise i musik på gymnasiet. Dine muligheder for at finde arbejde som underviser på gymnasiet er størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.

Kandidat i Musikvidenskab
Et bachelortilvalg i Musikvidenskab giver dig mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Størstedelen af alle færdiguddannede kandidater fra Musikvidenskab kommer til at arbejde med undervisning på eksempelvis gymnasier, seminarier eller musikskoler. Du kan også komme til at arbejde som projektmedarbejder i for eksempel en kulturinstitution eller som sanglærer, korleder og dirigent, hvor du gør brug af uddannelsens fokus på musikpædagogik.