TILVALG I ØSTEUROPASTUDIER

Introduktion

En introduktion til Østeuropa

De lande, vi traditionelt betegner som ’Østeuropa’, befandt sig før murens fald på den anden side af Jerntæppet, som delte Europa i to. Der er stor diversitet imellem landene, men de har dog en fælles erfaring af at have været under kommunistisk styre. Derfor kæmper de en fælles kamp mod effekterne af denne historiske arv.

Siden 1989 er Østeuropa rykket tættere på Vesteuropa på forskellig vis. Flere af landene er nu medlem af EU, og Rusland har atter placeret sig som er regional stormagt og har stor indflydelse på resten af Europa. Det tidligere Jugoslavien var plaget af krige i halvfemserne, og Kosovo viste, at nationale stridigheder stadig kan føre til meget dramatiske tilstande.

Undervisning i Østeuropastudier

På bachelortilvalget i Østeuropastudier lærer du om regionens historie, kultur og politik. Hjørnestenen i tilvalget er en solid introduktion til den dramatiske og ofte tragiske østeuropæiske historie siden Den Russiske Revolution i 1917 og dannelsen af bæltet af nye nationalstater fra Estland til Jugoslavien ved afslutningen af Første Verdenskrig.

Desuden får du indsigt i områdets aktuelle problemstillinger, som eksempelvis nationalisme, minoritetsproblematikker samt sociale og politiske forandringer. Du får også forståelse for aktuel litteratur og film, erindringskultur, samt den politiske brug af historie og folkelig nostalgi.

Østeuropæiske spørgsmål

På Østeuropastudier beskæftiger du dig med spørgsmål såsom:

  • På hvilke områder er Rusland forskelligt fra det tidligere Sovjet?
  • Hvorfor er der opstået så mange nye stater i Østeuropa?
  • Hvilke konsekvenser har det for Europa og Danmark, at så mange østeuropæiske lande nu er medlemmer af EU?
  • På hvilke måder har afskaffelsen af censur og ideologisk kontrol påvirket det intellektuelle og kulturelle liv?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen for Østeuropastudier kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Østeuropastudier

Undervisningen på bachelortilvalget i Østeuropastudier foregår på engelsk og udgør en kombination af forelæsninger og klasseundervisning. Du vil komme til at møde både danske og udenlandske studerende, som alle bidrager til fagets dynamiske miljø og skaber forskellige perspektiver og synspunkter i forhold til materialet.

Det sociale studieliv på Østeuropastudier

Østeuropastudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i:

Pod Stolom
Studenterforeningen på Østeuropastudier hedder Pod Stolom. Foreningen arrangerer både faglige og sociale arrangementer – for eksempel fredagsbar, julefrokost, hytteture og foredrag. Du kan også få indflydelse på uddannelsens indhold ved at engagere dig i Pod Stoloms studenterpolitiske gren.

Perestrojka.dk
Har du en lille skribent i maven? Så skal du være med i Perestrojka, som er de studerendes egen netavis. Her har du mulighed for at skrive artikler om emner, der interesserer dig.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Østeuropastudier afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På tilvalget i Østeuropastudier får du en viden om, hvordan historien har været med til at forme dagens østeuropæiske samfund, og du bliver indført i de østeuropæiske landes kultur. Samtidig lærer du at formidle aktuelle politiske, økonomiske og sociale forhold i Østeuropa til den danske offentlighed.

Det giver dig mulighed for at søge ansættelse som konsulent for firmaer med tilknytning til det østeuropæiske marked. Her kan du eksempelvis rådgive og formidle kulturelt mellem for virksomheder, NGO’er eller andre organisationer. Du kan også undervise på eksempelvis højskoler eller aftenskoler.