Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion, politik og samfund

RELIGION, POLITIK OG SAMFUND

At analysere et samspil

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvorfor vælger unge mænd og kvinder at sprænge sig selv og uskyldige civile i luften i Allahs navn?       Hvorfor mener jødiske bosættere på Vestbredden, at netop de har en gudsgiven ret til Det Hellige Land? Interesserer du dig for den slags problematikker, så er tilvalget i Religion, politik og samfund noget for dig.

Tilvalget i Religion, politik og samfund giver dig redskaber til at forstå, hvordan fænomener som helligsted, ritual og skabermyte kan motivere individer og grupper til politisk handling. Du bliver introduceret til sociologiske og psykologiske teorier om forholdet mellem religion og samfund. Desuden bliver du fortrolig med de nyeste bud på religions rolle i fortiden, samt hvilken rolle den i fremtiden vil spille for både regional og global politik.

Spørgsmål

På tilvalget i Religion, politik og samfund kommer du blandt andet til at arbejde med spørgsmål såsom:

  • Hvorfor kræver nogle folketingsmedlemmer, at præster i Den Danske Folkekirke tror bogstaveligt på kirkens trosbekendelse?
  • Hvorfor mener jødiske bosættere på Vestbredden, at netop de har en gudsgiven ret til Det Hellige Land?
  • Er det rigtigt, at religion gradvist forsvinder fra samfundet, eller kan vi forvente religionens genkomst i en moderne globaliseret verden?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

 

30 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.    

Ikke-mulige fagkombinationer:

Er du indskrevet på Religionsvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Religion, Politik og Samfund.  

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan tilvalget i Religion, politik og samfund er bygget op, hvad det indeholder samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Religion, politik og samfund

Undervisningen foregår oftest på mindre hold, hvor du får rig mulighed for at gå i dialog med underviseren. Du kommer også til at holde oplæg og diskutere stoffet med dine medstuderende.

Det sociale studieliv på Religion, politik og samfund

Tilvalget i Religion, Politik og Samfund er en del af studiemiljøet omkring Religionsvidenskab og Teologi. Derfor er der masser at give sig til i fritiden:

Religionsvidenskabeligt Fagråd
I Fagrådet kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet. Fagrådet diskuterer blandt andet studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger.

Theos Bar
Theos Bar er festforeningen på Religionsvidenskab og Teologi. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.

Figenbladet
Hvis du brænder for at skrive faglige artikler, anmeldelser eller debatindlæg, kan du blive en del af Figenbladet. Bladet henvender sig primært til studerende på Religionsvidenskab, Teologi samt Arabisk- og Islamstudier.

Totem
Totem er de studerendes tidsskrift på Religionsvidenskab. I tidsskriftet kan du enten selv dele ud af din viden eller søge inspiration og finde gode råd til hvordan, at du behersker den akademiske genre.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Religion, politik og samfund afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Med tilvalget får du et grundlæggende indblik i religioners forandringsprocesser, og gennem arbejde med konkrete cases erhverver du kompetence til selvstændigt at arbejde med problemstillinger i spændingsfeltet mellem religion, politik og samfund.

Dermed får du en solid kombination af humanistisk og socialvidenskabelig faglighed, der giver dig sans for konkrete problemstillinger i en moderne verden præget af både kulturmøde og -konflikt, og hvor religion spiller en central rolle. Du får kvalifikationer, som du for eksempel kan bruge i stillinger inden for humanitære organisationer, integrationsarbejde, offentlig administration og formidling.