Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I RUSSISK

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Nøglen til verdens største stat

Rusland er et enormt land med en mangfoldig kultur og historie. På bachelortilvalget i russisk lærer du at tale, skrive, læse og forstå det russiske sprog, og du får viden om Ruslands historie, kultur- og samfundsforhold. Du bliver introduceret til sproget gennem et forberedende kursus (bestående af begyndersprog og elementært sprog) hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af bachelortilvalget. Ud over sprogundervisningen, så foregår undervisningen både på dansk og engelsk. Undervisningen på bachelortilvalget i russisk foregår for det meste som holdundervisning. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret. 

Eksempler på faglige problemstillinger

Her kan du få et indtryk af de faglige problemstillinger man arbejder med på bachelortilvalget i russisk

  • Var den sovjetiske nationalitetspolitik baseret på inklusion eller undertrykkelse af Sovjetunionens forskellige nationaliteter?
  • Hvordan kommer den socialistiske realisme til udtryk i Moskvas arkitektur?
  • Hvordan og hvorfor forsøger Vladimir Putin at skabe en ny national identitet i Rusland?
  • Hvilken rolle spillede stalinismen i det sovjetiske samfund og den sovjetiske samfundsdiskurs?
  • Hvad lå til grund for Sovjetunionens kollaps?
  • Hvorfor opstod Sovjetunionen?
  • Hvad var ikke officiel kultur i Sovjetunionen og hvordan skal den forstås? 

 

Begyndersprog

 

Det forberedende kursus består af begyndersprog og elementært sprog, og kvalificerer dig til at arbejde med russisksproget materiale. Undervisningen i begyndersprog forlænger dit studie med et semester, og du får derfor ekstra SU-klip svarende til den ekstra længde. 

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Russisk A

eller

Propædeutik (læs mere nedenfor)

Adgangsbegrænsning

Ingen

 

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. Du er fritaget for det propædeutiske forløb, hvis du har det krævede sprogniveau.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

 

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad tilvalget i Russisk indeholder, hvordan det er bygget op, samt hvilke forventninger der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Russisk

På Russisk foregår undervisningen på små hold, hvor både underviserne og de studerende holder oplæg om en aktuel problemstilling eller et emne fra pensum. Undervisningsformen lægger op til debat og faglige diskussioner.

Det sociale studieliv på Russisk

Som studerende på Russisk får du tilknytning til studiemiljøet omkring Østeuropastudier. Det er et mindre studie, og derfor lærer du hurtigt dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i:

  • Fagrådet for Ruslands- og Balkanstudier: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i fagrådet. Fagrådet varetager de studerendes ved Rusland- og Balkanstudiers interesser på Aarhus Universitet og er dermed et bindeled mellem universitet, fagmiljø og de studerende. Derudover står fagrådet også for en lang række faglige og sociale arrangementer hvert semester i form af f.eks. foredrag, ekskursioner, filmaftener, podcasts og rejser til Østeuropa.
  • Pod Stolom: Dette er navnet på festudvalget, som arrangerer arrangementer af forskellig karakter, og ofte i samarbejde med fagrådet – for eksempel fredagsbar, julefrokost og andre arrangementer af festlig karakter.
  • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Russisk afhænger af dit hovedfag og hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger.

Tilvalget i Russisk gør dig kyndig i det russiske sprog. Du bliver i stand til at oversætte og bruge russisksproget materiale, og du kan formidle mellem dansktalende og russisktalende parter. Du opnår forståelse for Ruslands kultur og historie. Det gør dig i stand til at søge job som eksempelvis konsulent. Her vil din opgave for eksempel være at formidle et samarbejde mellem danske og russiske virksomheder eller institutioner.