Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I SOCIOLOGI

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Individ, gruppe, organisation, samfund

Sociologi søger at forstå alle aspekter af menneskelig social adfærd. På tilvalget i Sociologi undersøger du derfor både individers adfærd og den sociale dynamik i små grupper, store organisationer, institutioner og hele samfund. Formålet med sociologien er at opnå kendskab til samfundet, dets grundlæggende principper og sammenhæng, samt hvorfor og hvordan det ændrer sig.

Uddannelsen giver en solid introduktion til sociologiens centrale emneområder, teorier og metoder, og den udbydes gennem et samarbejde mellem Antropologi, Statskundskab og Filosofi. Derfor giver tilvalget dig et stærkt tværfagligt grundlag for videre arbejde indenfor alle studiefelter med central berøring med samfundet. Desuden får du forståelse for, hvordan sociologien og din kernefaglighed kan bruges i forhold til hinanden.

Gode sociologiske spørgsmål

  • Hvilken betydning har religion i det offentlige rum, og hvordan har det ændret sig?
  • Hvordan påvirker "krigen mod terror" samfundet og relationerne mellem forskellige dele af befolkningen?
  • Hvad er globalisering, og hvordan påvirker globaliseringen forskellige samfund?
  • Hvordan opstår og reproduceres sociale forskelle?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Antropologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Sociologi.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvordan tilvalget i Sociologi er bygget op, hvad det indeholder, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Sociologi

Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men der lægges stor vægt på at koble den teoretiske undervisning med praktiske øvelser, metodedesign og analyser af cases. Læsegrupperne bliver sammensat på tværs af de studerendes grundfagligheder. På den måde udfordres de studerende tværfagligt og inviteres til at gå i dialog med hinanden og investere deres egen faglighed med omdrejningspunkt i sociologien.

Desuden er Sociologi løst knyttet til Aarhus Universitets Center for Sociologiske Studier, hvor du kan finde fagligt interessante arrangementer, såsom foredrag, seminarer og studentertidsskriftet ”Det Associative Spor”.

Det sociale studieliv på Sociologi

Undervisningen på tilvalget i Sociologi er centralt placeret på universitetet, hvor du får mulighed for at mærke stemningen og studiemiljøet på forskellige dele af campus. Der er mange muligheder for at finde en fredagsbar, fx på Statskundskab og Filosofi. Der afholdes desuden rusuge, hvoraf dele af denne foregår med Antropologi.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Sociologi afhænger blandt andet af dit centrale fag, samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Sociologi lærer du at indsamle, behandle og analysere data til afdækning af komplekse sociale og kulturelle sammenhænge. Du opøver evnen til at vurdere og udvælge kvantitative og kvalitative metoder til behandling af konkrete problemstillinger. Desuden bliver du i stand til at finde og fortolke mønstre i et omfattende materiale, der kan spænde fra analyser af lokal praksis til nationale eller endda globale processer.

Jobprofil

I kombination med din grundfaglighed giver et bachelortilvalg i Sociologi dig mulighed for at søge arbejde indenfor mange forskellige områder som eksempelvis analysemedarbejder i interesseorganisationer eller konsulentvirksomheder, hvor du eksempelvis skal indsamle og fortolke data. Du kan også søge arbejde indenfor administration og HR, eller du kan undervise på eksempelvis professionsuddannelser eller andre højere læreanstalter.