TILVALG I VIKING STUDIES

Introduktion

Vikingernes verden

Vikingetiden (ca. 700 – 1050 AD) spillede en stor rolle i formningen af Nordeuropa. De nordeuropæiske samfund oplevede en række dramatiske omvæltninger. Man gik fra hedenskab til kristendom, fra mundtlig tradition til skriftlighed og fra høvdingedømme til statssamfund. Samtidig sætter vikingerne deres tydelige aftryk langs de europæiske kyster i Britannien og i Østersøområdet, og derved var vikingerne i høj grad med til at forme vores verden, som den ser ud i dag.

Samfund og kultur

Tilvalget i Viking Studies giver dig en tværfaglig indgang til vikingetidens samfund og kultur. Du får forståelse for vikingetiden som historisk og kulturel periode samt dens efterfølgende betydning i Nordeuropæisk historie og kultur. Desuden lærer du at analysere og fortolke kilder til vikingetiden på et arkæologisk, litterært, historisk og religionshistorisk grundlag.

Al undervisning på uddannelsen foregår på engelsk. Både skriftlige og mundtlige eksamener kan dog aflægges på dansk.

Spørgsmål

På bachelortilvalget i Viking Studies beskæftiger du dig blandt andet med spørgsmål såsom:

  • Hvordan foregik vikingetidens statsdannelser og bydannelser, og hvilke konsekvenser fik udviklingen for de efterfølgende samfundsforhold?
  • Hvad ved man om vikingetidens religion og hvordan forløb overgangen fra hedenskab til kristendom?
  • Hvilke skriftlige og arkæologiske kilder findes der til vikingetidens samfund og hvordan bruger man dem kritisk?
  • Hvordan udviklede vikingetidens mundtlige fortælle- og digtekunst sig til at blive grundstenen i den norrøne skrifttradition?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning..

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om opbygningen og indholdet af tilvalget i Viking Studies. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Som studerende på Viking Studies har du din daglige gang i Nobelparken. Du vil her blive en del af et mindre, tværfagligt miljø, hvor alle undervisere og studerende kender hinanden godt, og mødes om en fælles interesse for vikingetidens samfund, religion og kultur.

Studiet er internationalt orienteret, og har ofte besøg af gæsteforelæsere fra universiteter rundt om i verden, der holder oplæg i undervisningen eller på internationale seminarer. Viking Studies optager derudover mange udenlandske studerende, hvorfor undervisningssproget er engelsk.

Hvert forår arrangeres der et studentersymposium, hvor bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende kan byde ind med emner inden for nordisk mytologi, sprog, litteratur, historie og kultur. Oplægsholderne kommer ikke bare fra Aarhus Universitet, men også fra Island, Tyskland og mange andre steder, så der er rig mulighed for at diskutere den nyeste forskning på tværs af landegrænser.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Viking Studies afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Viking Studies får du et tværfagligt perspektiv på vikingetidens samfund og kultur i Norden. Du får forståelse for den historiske betydning af vikingetiden som forudsætning for senere tiders historiske udvikling, og du får indsigt i nutidens brug og misbrug af vikingetiden som identitetsskabende faktor. Desuden lærer du at analysere og fortolke en række forskellige kildetyper, der relaterer sig til vikingetiden, og du bliver i stand til at formidle din viden om vikingernes kultur og samfund.

Tilvalgsfaget i Viking Studies retter sig primært mod stillinger inden for:

  • Undervisning og forskning
  • Kulturformidling inden for offentlige og private institutioner, eksempelvis museer eller i turismebranchen
  • Offentlig kulturforvaltning