• 141 uddannelser
  •     3 dage
  •     1 overblik

u-days er et særligt åbent hus-arrangement, hvor alle videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus byder dig indenfor til vejledning og information om deres uddannelser. Arrangementet forløber hvert år over tre dage i starten af marts.

I 2018 finder u-days sted den 1., 2. og 3. marts. Nærmere program følger, når det er på plads.

Torsdag og fredag - besøg på uddannelserne

På Aarhus Universitet kan du de to første dage besøge de specifikke uddannelser og få en snak med vejlederne om studierne og livet som studerende i det hele taget, eftersom vejlederne på Aarhus Universitet selv er studerende. Samtidig vil du opleve de nuværende studerende gå til undervisning, afholde læsegruppemøder og spise frokost i kantinerne.

  • Du kan læse mere om den enkelte uddannelses program på udays.dk

Lørdag – besøg messen

På Aarhus Universitet kan du den sidste dag deltage i den store uddannelsesmesse, som er særligt tilrettelagt for dig som kommer langvejs fra, arbejder i hverdagene eller ønsker et mere tværfagligt perspektiv på de mange forskellige uddannelser. Her vil alle vejledere være samlet i og omkring sø-auditorierne, som ligger placeret lige midt i den smukke universitetspark, hvorved du med få skridt kan gå fra vejleder til vejleder. Derudover kan du høre oplæg, der sætter fokus på ligheder og forskelle blandt beslægtede uddannelser, fx lægevidenskab og molekylærmedicin, deltage i workshops med temaer såsom ”valg af uddannelse”, ”karrieremuligheder” og ”optagelse” samt møde repræsentanter fra både AU Elitesport, Internationalt Center, Studievalg Østjylland og VUC Aarhus (gymnasial supplering).

  • Program følger

Gratis bybus og mulighed for transportstøtte

Vi har sammensat u-days, så det er muligt at besøge flere forskellige uddannelsesinstitutioner den samme dag og samtidig opleve Aarhus som studieby. Vi har gjort det nemt for dig, så du kan køre gratis med bybussen til en anden uddannelse og tage hele din klasse med ved at søge om transportstøtte. Læs mere her.