Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BRASILIANSKE STUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Brasilianske studier handler om sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Brasilien. Du får forståelse for det brasilianske hverdagsliv, og du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold. På Brasilianske studier lærer du at læse, tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du bliver ekspert i Brasilien, og du lærer at skabe bro mellem Danmark og Brasilien inden for mange områder.

Dagligdagen på Brasilianske studier 

Undervisningen på Brasilianske studier består primært af holdtimer og arbejde i din studiegruppe. Du kommer til at holde oplæg og deltage i diskussioner, når du arbejder med Brasiliens historie, brasiliansk erhvervsliv eller aktuelle, politiske forhold i landet. En del af undervisningen foregår på engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk portugisisk.

Oplev den brasilianske verden

De fleste studerende på Brasilianske studier tager på et semesters studieophold i Brasilien. Det giver dig en unik mulighed for at forbedre dit portugisiske, og du får førstehåndskendskab til det brasilianske samfund. Studieopholdet i Brasilien er en værdifuld del af bacheloruddannelsen.

Karriere

Med en bachelor i Brasilianske studier, er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Brasilien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Brasilien og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har også mulighed for at læse videre på en lang række andre kandidatuddannelser.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus fredag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.iho@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22210

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Brasilianske studier fokuserer på tre centrale felter. Først og fremmest får du kendskab til det brasilianske sprog, som er en variant af det portugisiske. Desuden får du indblik i Brasiliens historie og forholdene i samfundet. Sidst men ikke mindst bliver du introduceret til brasiliansk litteratur.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Brasilianske studier

Brasilianske studier er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har så mange skemalagte timer, som du er vant til. Meget af tiden kommer til at gå med forberedelse til timerne og møder med din gruppe, og du bliver derfor god til at strukturere din tid.  

Til forelæsningerne på Brasilianske studier gennemgår underviseren de vigtigste pointer for hele din årgang. Til holdundervisningen får du god mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussioner. Du bliver også tilknyttet en studiegruppe, hvor I sammen skal diskutere pensum, løse opgaver og forberede oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Brasilianske studier. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen. Derfor er Brasilianske studier et fuldtidsstudie, selvom du ikke har så mange skemalagte timer. I løbet af din studietid, bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag:
9-12 Læsning
12-15 Forelæsning i Brasilien NU (samfund, kultur og politik)
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Tirsdag:
9-12 Studiegruppemøde
12-15 Læsning - forberedelse til forelæsning
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Onsdag:
8-10 Praktisk - Begyndersprog 1
10-12 Forelæsning i Begyndersprog 1
12-17 Oversættelse af brasiliansk tekst

Torsdag:
10-12 Forelæsning i Begyndersprog 1
12-14 Holdundervisning i Brasilien NU (samfund, kultur og politik)
14-18 Forberedelse til holdundervisning

Fredag:
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-15 Studiegruppemøde
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Brasilianske studier

Brasilianske studier er et forholdsvist lille studie, hvilket betyder, at du kommer til at lære dine undervisere og medstuderende godt at kende. Sammen kan I deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer på studiet: 

 • Brasil Aqui: De studerende på Brasilianske studier udgiver et nyhedsbrev, som indeholder artikler om brasilianske temaer samt fortællinger fra livet på studiet.
 • Brazilian Days: Hvert år inviteres forfattere, forskere og gæsteundervisere fra hele verden til Aarhus for at diskutere emner, der er relevante for dit studie af brasiliansk kultur og for at afholde faglige workshops, hvor du som studerende kan deltage. 
 • Globarl: Brasiliansk fredagsbar hedder Globarl, og her mødes studerende fra Brasilianske studier og Asiatiske studier hver fredag og hygger sig over en øl eller vand.
 • Brasiliana: Hvis du vil holde dig opdateret om den nyeste forskning, kan du gøre det i tidsskriftet Brasiliana. Her præsenterer forskere og studerende fra hele verden resultaterne af deres undersøgelser. 

Læs i udlandet

Som studerende på Brasilianske studier er det oplagt at tage et semester i Brasilien. Studiet har udvekslingsaftaler med en række universiteter i landet. Du får oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen og udvikler dine sproglige evner. På 6. semester får du mulighed for at benytte nogle af de mange aftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration, vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye, studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du har afsluttet din bachelor i Brasilianske studier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet bliver du først og fremmest god til det brasilianske sprog, men du får også en forståelse for Brasiliens kulturelle og samfundsmæssige forhold samt Brasiliens forhold til omverden. Det gør dig i stand til at kunne gennemskue tværkulturelle problematikker i forhold til Brasilien og formidle det i tale og på skrift. 

En uddannelse i Brasilianske studier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med kommunikation, som projektleder, oversætter eller som tolk. Det kan både være for offentlige og private organisationer, der har kontakt til Brasilien. Det er også muligt at komme til at arbejde med rejse og turisme eller som underviser.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Brasilianske studier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Brasilianske studier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Contemporary Communication in English
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges

Kandidat

De fleste bachelorer i Brasilianske studier tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, men du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du både opnår journalistiske kompetencer og viden inden for det akademiske fagområde, samtidig med at du lærer at formidle din viden fra Brasilianske studier.