Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ELEKTRONIK

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (vinterstart): Alle optaget     
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som diplomingeniørstuderende i Elektronik lærer du at designe elektroniske produkter. Det kan være alt fra forbrugerelektronik til avanceret medicinsk udstyr. I løbet af dit studie får du de nyeste teknologier imellem hænderne, og du har du gode muligheder for at specialisere dig inden for for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things og robotteknologi. 

På diplomingeniøruddannelsen i Elektronik har du en række grundkurser, der sikrer, at du opnår en stærk faglighed inden for hardware, software, systemdesign, signalanalyse, reguleringsteknik, datakommunikation, mikroprocessorer og programmering.

Du lærer også om samspillet mellem teknologi og mennesker, og det er med til at sikre, at du som færdig ingeniør kommer til at skabe gode løsninger.

Elektroniske teknologier har en voksende indflydelse i alle samfundets sektorer, og du kan derfor se frem til et arbejdsmarked med næsten ubegrænsede muligheder. Diplomingeniører er med deres erfaring fra projektarbejde og praktiksemesteret generelt i meget høj kurs blandt virksomhederne.

Som diplomingeniør i Elektronik kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på den 2 årige kandidatuddannelse, hvis du på din diplomingeniøruddannelse har taget bestemte kurser. 

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Elektronik, Elektroteknologi og Elektrisk energiteknologi

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22840 (sommerstart)

22845 (vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor.

Studieliv

Hverdagen som på Elektronik

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Programmering er en væsentlig del af studiet, og du kommer til at arbejde med helt konkrete problemstillinger inden for både analog og digital elektronik. 

Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet på campus Katrinebjerg. Her bliver du en del af et kreativt miljø med eksperimentelle faciliteter i topklasse.

I den daglige undervisning lærer du at arbejde projektorienteret og at samarbejde med andre for at udvikle de bedste metoder og produkter. Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du arbejder med konkrete problemstillinger  i samarbejde med dine medstuderende og meget ofte også virksomheder. På den måde får du allerede under uddannelse et værdifuldt netværk og en professionalisme, som senere vil give dig et forspring på arbejdsmarkedet. 

Praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som elektronikingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året match-making arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig. 

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter i Ingeniørhøjskolens Startup Factory.Femte semester består af et obligatorisk praktikophold i en virksomhed, hvor du får indblik i relevante tekniske udfordringer, og erfaring med, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé. 

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Det kan være inden for en række forskellige fagområder afhængig af dine interesser. Specialiseringerne kan for eksempel være højfrekvens- og optikelektronik, effekt- og reguleringsteknik samt signalbehandling og medikoteknik. Du kan også vælge at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som diplomingeniør i Elektronik kan du se frem til at være i høj kurs på arbejdsmarkedet i mange forskellige brancher. Virksomhederne har brug for din viden, og du vil derfor ofte blive ansat i en stilling, hvor du kommer til at arbejde med projektledelse, produktudvikling, innovation og design.

Det er næsten sikkert, at du i din karriere som ingeniør kommer til at drive nogle af samfundets helt store forandringer gennem dit arbejde med for eksempel robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering. Vi står midt i en tech-revolution, hvor den digitale verden smelter sammen med vores fysiske produkter, og du vil få et medansvar for denne udvikling næsten uanset din jobbeskrivelse.

De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos elektronik- og IT-virksomheder i deres første job. Mange kommer til at arbejde med ledelse i løbet af deres karriere. Som elektronikingeniør skal du desuden være med til at drive nogle Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed.

Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.