Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI OG ERHVERVSRET

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,9 (Standby: 7,5)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På HA(jur.) lærer du at identificere, forebygge og løse juridiske og økonomiske problemstillinger, som har betydning for driften hos virksomheder, organisationer og myndigheder.

Forebyggelse og løsning af udfordringer

Når en virksomhed markedsfører produkter, forhandler kontrakter, ansætter personale, betaler skat, udvider sin produktion eller opretter filialer i udlandet, så indgår en lang række økonomiske og juridiske overvejelser i beslutningsprocessen. Som bachelor i HA(jur.) bliver du i stand til at forebygge og løse de udfordringer, der opstår i disse processer.

Hverdagen på HA(jur.)

Undervisningen på HA(jur.) består af forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din læsegruppe. I løbet af de første fire semestre bliver du på HA(jur.) undervist i økonomiske og erhvervsjuridiske grundfag.

Specialisering på tredje år

 

På uddannelsens tredje år specialiserer du dig i enten den almene profil eller profilen med fokus på skat. Den almene profil fokuserer på arbejdsret og de miljø- og energiretlige forhold, som har betydning for virksomheders drift. Profilen med fokus på skat fokuserer på analyse og løsning af virksomheders skatteretlige forhold og overvejelser om eksempelvis moms, told og afgifter.

Karrieremuligheder

 

Som bachelor i HA(jur.) læser du videre på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsret cand.merc.jur. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som udarbejdelse og forhandling af internationale kontrakter, finansiering, virksomheders miljøforhold, skatterådgivning, personaleforhold eller markedsføring.

Det er også muligt, at søge ind på andre kandidatuddannelser, men det kræver særlige fagsammensætninger på 5. semester.  

Tjek om Erhvervsøkonomi og erhvervsret er noget for dig

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

14.15-14.40

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur)

14.40-15.00

Gennemgang af fag v/studieleder Carsten Willemoes

Få en forståelse af fagene påuddannelsen og forstå forskellen mellem de juridiske- og erhvervsøkonomiske fag

15.00-15.15

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

15.15-15.30

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-16.45

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur)

16.45-17.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Fredag formiddag 26. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

10.15-10.50

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur)

10.50-11.00

Alumnevideo

Få et indblik i livet efter studiet som færdiguddannet

11.00-11.30

Miniforelæsning

Oplev hvordan en forelæsning på Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur) kan foregå

11.30-11.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

11.45-12.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Fredag eftermiddag 26. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

14.15-15.00

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur)

14.50-15.00

Alumnevideo

Få et indblik i livet efter studiet som færdiguddannet

15.00-15.30

Miniforelæsning

Oplev hvordan en forelæsning på Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur) kan foregå

15.30-15.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

15.45-16.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: counsellor.badm@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22650

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Uddannelsens opbygning

På Erhvervsøkonomi og Erhvervsret får du indblik i de økonomiske og juridiske aspekter ved driften af en virksomhed. Du får kendskab til de samfundsøkonomiske forhold, der har indflydelse på virksomhedens økonomi. Samtidig får du værktøjer til at overskue firmaets økonomiske situation og træffe gode beslutninger for virksomheden. Desuden får du indgående viden om, hvilke regler, der gælder for driften af en virksomhed i Danmark.

Profilfag

De to første år er ens for alle studerende på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret. På 5. semester skal du vælge mellem to profilfag:

Almen

Den almene profil giver dig viden om arbejdsret samt reglerne for miljø og energi i virksomheders drift.

Skat

På profilen i Skat får du kendskab til alle regler om skat, moms og afgifter, der påvirker virksomhedens økonomi.


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres beskrivelse.

Studieliv

Det faglige studieliv på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret

Til forelæsningerne på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret gennemgår din underviser emnerne for hele din årgang. Øvelsesholdene består af mindre hold, hvor I gennemgår teorien og bruger den på konkrete eksempler. Her forventes du i højere grad at bidrage med diskussion og oplæg. Du kommer også til at mødes med din læsegruppe, hvor I sammen skal diskutere ugens emner og forberede oplæg. 

Erhvervsøkonomi og Erhvervsret er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på uddannelsen. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen. 

Mandag

8-10:              Forelæsning i Grundlæggende Formueret I

10-12:            Holdundervisning i Organisationsadfærd

12-17:            Forberedelse 

Tirsdag

9-12:              Forberedelse

12-14:            Holdundervisning i Grundlæggende Formueret I

14-16:            Forelæsning i Grundlæggende Formueret I

16-18:            Forelæsning i Organisationsadfærd 

Onsdag

9-12:              Forberedelse

12-14:            Forelæsning i Juridisk Metode og Forvaltningsret

14-16:            Forelæsning i Grundlæggende Formueret I

Torsdag

8-10:              Forelæsning i Grundlæggende Formueret I

10-12:            Møde med læsegruppen

12-17:            Forberedelse 

Fredag

10-12:            Forelæsning, Juridisk Metode og Forvaltningsret

12-15:            Forberedelse 

Det sociale studieliv på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret

Studielivet på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret byder på en masse faglige og sociale foreninger, som du kan deltage i.  

FEJAA

Foreningen Af Erhvervsjurister Aarhus er en forening for studerende på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret.  Foreningens primære formål er at skabe forståelse for studieretningens fordele samt at etablere kontakt mellem de studerende og erhvervslivet.  

BSS Sport 

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest.  

Studenterlauget 

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, en årlige skitur og introugen for nye studerende.  

Klubben 

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglesangs Allé. I hverdagene er der plads til læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest.  

Læs i udlandet

Som studerende på Erhvervsøkonomi og Erhvervsret er der mulighed for at tage 5. semester i udlandet. Du får et mere internationalt perspektiv, og du forbedrer dine sproglige evner. Samtidig forbedrer du dine evner til at arbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret bliver du i stand til at identificere og løse økonomiske og juridiske problemstillinger for en virksomhed. 

Mange færdiguddannede bliver ansat som administrative medarbejdere, hvor de blandt andet håndterer kontrakter med andre virksomheder eller udarbejder virksomhedens regnskaber. Flere får også ansættelse som konsulenter. Det kunne eksempelvis være som skatterådgiver i et revisionsfirma, som juridiske rådgiver i det offentlige eller som investeringsrådgiver i finanssektoren. 

Kandidat

De fleste bachelorer i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret vælger også at tage en kandidatuddannelse. Der er flere muligheder, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret, hvor du arbejder videre med virksomheders økonomiske og juridiske forhold i et mere internationalt perspektiv.
 • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.
 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du får mulighed for at specialisere dig i særlige erhvervsøkonomiske problemstillinger.
 • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisation.