Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

JURA

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,7 (Standby: 8,5)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Jura bygger på en række grundfag, som giver dig overblik over vores retssystem. Du arbejder med analyse af juridiske problemstillinger, med fortolkning af lovstof og du lærer at sætte konkrete, juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng.

Hverdagen på Jura

Undervisningen på Jura bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og samarbejder med din læsegruppe. Det kræver en betydelig arbejdsindsats at studere jura. Der er meget, du skal læse, når du skal lære betydningen af de skrevne regler, hvordan de bruges, og hvordan de spiller sammen.

Jura er mere end paragraffer, domme og love

På Jura bliver du primært undervist i forståelse og brug af retsreglernes indhold. Du arbejder med områder som Familie- og arveret, Statsforfatningsret, som handler om vores statsorganer og deres beføjelser, og fagområder som retshistorie, formueret, forvaltningsret og strafferet. Du har også gode muligheder for at læse et semester i udlandet.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Jura kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Jura, hvor du kan specialisere dig i specifikke områder af juraen. Kandidatuddannede fra Jura har eneret på at blive advokater, dommere eller anklagere. Du kan også arbejde i eksempelvis ministerier, kommuner, regioner, banker eller forsikringsselskaber.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

14.15-14.40

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om jurauddannelsens opbygning og muligheder

14.40-15.10

Miniforelæsning i erstatningsret v/ Helle Isager

Oplev hvordan en forelæsning på Jura foregår ved professor Helle Isager

15.10-15.30

Livet på studiet og spørgsmålsrunde ved Studievejledningen

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af eftermiddagen

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-16.30

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om jurauddannelsens opbygning og muligheder

16.30-16.45

Spørgsmålsrunde ved Studievejledningen

Stil de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget

Fredag formiddag 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

10.15-10.40

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om jurauddannelsens opbygning og muligheder

10.40-11.10

Miniforelæsning i ertstaningsret v/ Helle Isager

Oplev hvordan en forelæsning på Jura ved professor Helle Isager

11.10-11.30

Miniforelæsning i strafferet v/ Kasper Sørensen

Kasper Sørensen er stud.jur. hos anklagemyndigheden. Han vil holde en forelæsning omkring strafferetten

11.30-11.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

11.45-12.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Fredag eftermiddag 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

14.15-14.40

Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller omn jurauddannelsens opbygning og muligheder

14.40-15.00

Miniforelæsning fra erhvervslivet

Oplev hvordan hverdagen kan se ud efter endt studie

15.00-15.10

Karrieremuligheder

Bliv klogere på mulighederne efter endt uddannelse

15.10-15.30

Miniforelæsning fra erhvervslivet ved advokatfuldmægtig

Oplev hvordan hverdagen kan se ud efter endt studie

15.30-15.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

15.45-16.00 Spørgsmålrunde ved studievejlendingen, studieleder og studerende Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejledning.law@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Tjek om Jura er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22415

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Jura tager tre år, og stort set alle fag er obligatoriske. Uddannelsen er primært bygget op omkring retsdogmatik, der handler om, at du som studerende skal lære om retsreglernes indhold. Derfor er der stort fokus på, hvilke konkrete skrevne regler, der findes, hvordan du bruger dem i det virkelige liv, og hvordan reglerne spiller sammen. Herunder fokuserer uddannelsen også på at give dig redskaber til at analysere juridiske problemstillinger og fortolke lovstof.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Jura kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Jura. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Jura

Til forelæsningerne på Jura gennemgår din underviser dagens tekster, hvilket typisk foregår i et stort auditorium, hvor hele din årgang er samlet. På holdtimerne er meget af undervisningen tilrettelagt efter, at du og dine medstuderende deltager aktivt via øvelser og diskussioner.

På Jura opfordres alle studerende til at deltage aktivt i en læsegruppe. Her kan du støtte dig op ad dine medstuderende både fagligt og socialt. I læsegruppen bliver jeres opgave i fællesskab at løse diverse øvelsesopgaver, holde oplæg og generelt forberede jer sammen til undervisningen og eksamen.

Jura er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Jura. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag
8-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Statsforfatningsret

Tirsdag
8-10: Forelæsning i Familie- og arveret
10-13: Forberedelse
13-15: Vejledning i Familie- og arveret
15-17: Forberedelse

Onsdag
8-10: Holdundervisning i Familie- og arveret
10-13: Holdundervisning i Statsforfatningsret
13-16: Forberedelse

Torsdag
8-12: Arbejde i læsegruppe
12-16: Forberedelse

Fredag
8-10: Holdundervisning i Familie- og arveret
10-16: Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Jura bliver du en del af et studiemiljø, der er præget af et rigt foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Juridisk Selskab (JUS)
JUS’ overordnede formål er at gøre Jurastudiet til det bedste studie på campus. Foreningen giver de studerende et anderledes indblik i juridiske emner og forsøger at skabe et festligt og inspirerende studiemiljø. JUS afholder flere fester per semester, virksomhedsbesøg, studieture, revy og meget mere.

Jurrådet
Rådet består af 11 jurastuderende, der vælges for et år af gangen. Jurrådets opgave er blandt andet at kåre årets underviser, at afholde Faglig Dag én gang om året samt at planlægge og afholde den årlige dimissionsfest i samarbejde med instituttet.

Paragraf
Studenterbladet på Jura hedder Paragraf, og du kan som studerende blive en del af redaktionen. Bladet skriver om store og små begivenheder på studiet, om forholdene på Instituttet og om jurarelevante – og irrelevante – emner. 

FC Jura
Hvis du holder af socialt samvær og fodbold, så er FC Jura helt sikkert noget for dig. Foreningen har både drenge- og pigehold, og for at sikre den helt rigtige klubstemning afholder FC Jura også flere fester og andre sociale arrangementer i løbet af sæsonen.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Med en bachelor i Jura får du først og fremmest et solidt overblik over retssystemet og en metodisk indsigt. Det gør dig blandt andet i stand til at analysere, fortolke og formidle svære juridiske problemstillinger samt at placere disse i en samfundsmæssig kontekst. Du bliver også i stand til at vurdere, om en given sag er tilstrækkeligt belyst, og du lærer at træffe fagligt funderede afgørelser.

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Jura kan du vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i Jura, hvorefter du kan kalde dig jurist. Jurister har eneret på at blive advokater, dommere eller anklagere, og du kan som cand.jur. blandt andet blive ansat ved domstolene og anklagemyndigheden. Det kræver tre års ansættelse som advokatfuldmægtig og en bestået advokateksamen, før du kan få din advokatbestalling.

Mange færdiguddannede jurister bliver også ansat i ministerier, kommuner og regioner eller i banker, private virksomheder og internationale organisationer. Hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i et juridisk område, har du også mulighed for at tage en ph.d.-grad, som blandt andet giver dig adgang til en karriere inden for forskning.

Kandidat

Når du har afsluttet din bachelor i Jura, har du mulighed for at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser. Andre studerende har eksempelvis valgt:

 • Kandidatuddannelsen i Jura, hvor du i langt højere grad får mulighed for at specialisere dig inden for de juridiske områder, du finder interessante.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv.