Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 9,3 (Standby: 8,9)   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

OBS! Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication havde sidste optag i sommeren 2018. 

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication giver dig teoretiske, metodiske og praktiske værktøjer til at planlægge, koordinere og udføre kommunikationsopgaver med fokus på organisationskommunikation og markedskommunikation i en global kontekst.

Hverdagen på Marketing and Management Communication

Undervisningen bygger på forelæsninger, seminarer og holdundervisning, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og samarbejder med din læsegruppe om projekter og caseløsninger. Al undervisning foregår på engelsk, da det engelske sprog er et vigtigt redskab for kommunikationspraktikere i en globaliseret verden. Undervisningen afvikles af både danske og udenlandske undervisere.

Kommunikation

Omdrejningspunktet for uddannelsen i Marketing and Management Communication er arbejdet med kommunikation i og fra organisationer. For at kvalificere til dig dette arbejdet, introduceres du til grundlæggende kommunikationsteorier og -modeller. Derudover beskæftiger du dig med kommunikationsdiscipliner som eksempelvis organisationskommunikation mellem ledelse og medarbejder og markedskommunikation mellem organisation, brand og forbruger. Du får også viden om forskellige globale kommunikationsdilemmaer og –udfordringer affødt af voksende diversitet blandt medarbejdere og forbrugere samt medieteknologiske udviklinger.

Organisation, marketing og økonomi

På uddannelsen får du grundlæggende kendskab til centrale modeller og teorier inden for organisationsteori, marketing og økonomi samt deres praktiske anvendelse nationalt og internationalt. Du arbejder med motivation og adfærd i organisationer, markedssegmentering og forbrugeradfærd, samt med statistik og analyse af økonomiske problemstillinger. Dette giver dig den nødvendige organisations- og markedsforståelse for at planlægge og koordinere kommunikationsopgaver i en lang række forskellige marketing- og managementkontekster.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication giver dig mulighed for at læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Det kan give dig jobmuligheder inden for HR, kommunikations- og marketingafdelinger verden over, hvor engelsk er hovedsproget. Du kan eksempelvis arbejde med planlægning af reklamekampagner og inden for marketing, branding og PR.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22780

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk A
 • Yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog (bestået Dansk A opfylder ikke kravet om yderligere et fremmedsprog) 
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Engelsk A-niveau med karakteren min. 10 eller et højere niveau
 • Studierelevant udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om udlandsophold i relevante sprogområder)
 • Studierelevant udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om udlandsophold i relevante sprogområder)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication er bygget op omkring to hovedområder: kommunikation og business. De kommunikationsrettede fag fokuserer eksempelvis på reklamer, branding, PR og markedskommunikation både nationalt og globalt. De mere erhvervsrettede fag fokuserer blandt andet på basale økonomiske principper, teorier og metoder.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i MMC kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav:

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i MMC. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Til forelæsningerne på MMC gennemgår underviseren forskellige emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen, når du skal holde oplæg, eller når I diskuterer konkrete kommunikative situationer. Du bliver også del af en læsegruppe. I laver projekter sammen, forbereder oplæg, og I kan også sparre med hinanden i forbindelse med eksamen.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på MMC. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, kan du godt regne med, at uddannelsen er et fuldtidsstudie. Du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din læsegruppe:

 

Mandag
9-11:                   Forberedelse
11-13:                 Holdundervisning i Research Methodology
14-16:                 Holdundervisning i Economics

Tirsdag
8-10:                   Forelæsning i Communication Theory
10-12:                 Forelæsning i Economics
12-17:                 Forberedelse

Onsdag
9-12:                   Møde med læsegruppe
12-14:                 Forelæsning i Research Methodology
14-17:                 Forberedelse

Torsdag
8-11:                   Forberedelse
11-13:                 Holdundervisning i Communication Theory
13-17:                 Møde med læsegruppe

Fredag
8-13:                   Forberedelse af næste uges emner
13-15:                 Forelæsning i Economics

 

Det sociale studieliv på MMC

Som studerende på MMC er der masser af faglige og sociale foreninger, som du kan deltage i, når du holder fri. Du kan blandt andet være med i:

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest.

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende.

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest.

Klub.ling

Studenterlauget står også for fredagsbaren for de erhvervssproglige og kommunikative uddannelser, som hedder Klub.ling.

 

Læs i udlandet

Da MMC retter sig mod internationale virksomheder, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig blandt andet en unik mulighed for at forbedre dine sproglige evner samt lære om landets erhvervsmæssige forhold og kultur.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

I løbet af din uddannelse i MMC lærer du at planlægge og udføre kommunikative kampagner, der passer til virksomhedens strategi, og du bliver i stand at vurdere effekten af kommunikationen. Du får også viden om, hvordan virksomheder organiserer sig. Desuden bliver du i stand til at varetage kommunikationen med leverandører og mellem de forskellige afdelinger af virksomheden.

 

Flere færdiguddannede arbejder med marketing, hvor de blandt andet hjælper med at producere tekster til eksempelvis reklamer, brochurer og lignende. Nogle sidder i virksomhedens webafdeling, hvor de opdaterer hjemmesiden og skriver webtekster.

Andre kommer til at stå for kommunikationen til pressen eller arbejder som administrative medarbejdere i eksempelvis økonomiafdelingen.

 

Kandidat

De fleste bachelorer i MMC vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Corporate Communication, hvor du udbygger din viden fra MMC, men hvor du i højere grad skal specialisere dig i bestemte aspekter af virksomhedskommunikationen.

 • Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation, der er en dansksproget udgave af Corporate Communication.

 • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisation.