Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprogkrav

Engelsk sprogkrav

De fleste bacheloruddannelser kræver kvalifikationer svarende til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Dog kræver nogle få bacheloruddannelser kvalifikationer svarende til gymnasialt engelsk på A-niveau.

Du kan opfylde kravet om engelsk B-niveau med dit engelskfag til vores engelsksprogede Bacheloruddannelser, hvis du har en:

 • Dansk adgangsgivende eksamen
 • Nordisk adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Duborgskolen/A.P. Møller skolen
 • Adgangsgivende eksamen fra International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)
 • Adgangsgivende eksamen fra European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”)
 • Ikke-dansk adgangsgivende eksamen med et engelskniveau som Aarhus Universitet vurderer til at svare til minimum Engelsk B-niveau.

Bemærk, at hvis du har en af de ovenstående adgangsgivende eksaminer eller tager et suppleringskursus i engelsk B-niveau, er der på engelsksprogede bacheloruddannelser et krav om et karaktergennemsnit på 3,0 for engelsk B-niveau. Det vil sige, at hvis du søger en engelsksproget bachelor, som fx Economics and Business Administration, så skal du have bestået dit engelsk B-niveau med mindst 3,0. Har du ikke har det, kan engelskkravet fx bestås gennem en af nedenstående engelsk tests.

Hvis du ikke har en af de ovenstående adgangsgivende eksaminer og du søger en engelsksproget Bacheloruddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så kræves der som udgangspunkt en engelsk sprogtest eller et bestået suppleringskursus i engelsk B-niveau.

Hvis du har engelsk A-niveau, skal du blot have bestået dette med et gennemsnit på 2,0.

Bemærk: Engelske sprogtests kan ikke anvendes til at opfylde det specifikke adgangskrav om Engelsk B-niveau på dansksprogede uddannelser. En engelsk sprogtest kan derfor ikke anvendes på for eksempel uddannelserne Medicin eller Psykologi til at opfylde adgangskravet om Engelsk B-niveau.

På engelsksprogede uddannelser kan engelske sprogtests derimod indgå i vurderingen om, hvorvidt det specifikke adgangskrav Engelsk B-niveau opfyldes. Det vil sige, engelske sprogtest kan indgå i vurderingen til uddannelserne Economics and Business Administration (både Aarhus og Herning), Cognitive Science.

Vi accepterer de følgende engelske sprogtests:

TOEFL:

Engelsk B – Testresultat på minimum 83 (internet-based)

Engelsk A – Testresultat på minimum 100 (internet-based)

Aarhus Universitet accepterer TOEFL IBT Special Home Edition test.

Aarhus Universitet accepterer ikke TOEFL ITP eller paper-based tests (inklusive TOEFL ITP Plus for China Solution).

Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere AU som testmodtager, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat. Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935.

IELTS:

Engelsk B – IELTS Academic testresultat på minimum 6,5 point

Engelsk A – IELTS Academic testresultat på minimum 7,0 point

Cambridge ESOL eksaminer:

Engelsk B – Certificate in Advanced English (CAE) (med karakteren A, B eller C) eller First Certificate med karakteren A eller mindst 180 point på Cambridge English-skalaen.

Engelsk A – Certificate of Proficiency (CPE) eller Certificate in Advanced English med karakteren A eller mindst 190 point på Cambridge English-skalaen.

Hvis du tager en Cambridge/Oxford test skal du dele dine resultater med Aarhus Universitet via the Candidate Results Website (candidates.cambridgeenglish.org). For at kunne logge ind på hjemmesiden skal du bruge dit ‘Candidate ID’ og ‘Secret Number’ (kan fås fra test centret). Vi kan ikke godkende test resultater, der ikke kan verificeres igennem Cambridge hjemmesiden.

Desuden gælder følgende:

IELTS- og TOEFL-tests, der er ældre end 2 år, accepteres ikke (regnes fra ansøgningsfristen). Der er ingen forældelsesfrist for Cambridge-prøverne.

Du skal uploade dit testresultat og din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Husk at uploade dit testresultat til din ansøgning på www.optagelse.dk inden dokumentationsfristen. Du kan læse mere om frister her.

Følgende er undtaget fra at indsende en af ovenstående tests:

Ansøgere som har en Dansk/Nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”) adgangsgivende eksamen med engelskniveau, der ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse svarer til B-niveau i Danmark og er bestået med et karaktergennemsnit svarende til minimum 3,0 på den danske 7-trinsskala. Hvis du har engelsk A-niveau, skal du blot have bestået dette med et karaktergennemsnit på 2,0.

En hel, afsluttet engelsksproget gymnasial, bachelor- eller kandidatuddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgere med tilsvarende uddannelser fra alle øvrige lande skal aflevere en engelsktest. Det gælder også lande i fx Afrika og Asien, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.

Ansøgere som har en Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis) fra Tyskland med faget Engelsk som Leistungsfach/eA niveau. Faget skal være bestået med et karaktergennemsnit på 2,0 på den danske 7-trinsskala.

Dansk sprogkrav

Du bliver undervist på dansk på de fleste bacheloruddannelser på Aarhus Universitet. Derfor er det et krav, at dine danskkvalifikationer er svarende til et gymnasialt Dansk A-niveau, hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at diplomingeniøruddannelserne ikke har Dansk som adgangskrav. Dansk A-niveau er kun et krav til diplomingeniøruddannelserne, hvis du har en udenlandsk adgangseksamen.

Sådan dokumenterer du Dansk A:

 • Gymnasial Dansk A-niveau
  Bestået Dansk A-niveau fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. Islændinge kan opfylde kravet om Dansk A, ved at have bestået Dansk på tilsvarende niveau eller Studieprøven i Dansk.
 • Studieprøven i Dansk for fremmedsprogede:
  Studieprøven i kombination med bestået modersmål på højeste niveau fra den adgangsgivende eksamen betragtes som tilsvarende Dansk A-niveau (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes).
  Studieprøven skal være bestået med mindst 2 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Medicin eller Odontologi skal have bestået Studieprøven med mindst 7 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Fransk og Spansk skal have bestået den skriftlige del af Studieprøven med mindst 7 (de øvrige discipliner med mindst 2).
  Ansøgere til International virksomhedskommunikation skal have bestået Studieprøven med mindst 10 i hver disciplin
 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (for eksempel International Baccalaureate) som tidligere har bestået den danske folkeskole og fået et fuldt afgangsbevis (altså et afgangsbevis med alle fag og ikke kun dansk) kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsbevis, og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes). Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har opnået et fuldt folkeskolens afgangsbevis, og hvor læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk skal være bestået med minimum karakteren 02. Aarhus Universitet giver som udgangspunkt ikke dispensation fra kravet om dansk A-niveau på baggrund af bevis for Folkeskolens afgangsprøve enkeltfag i Dansk taget på Danes World Wide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende dansk niveauet på 9. klasses afgangseksamen.       
 • Ansøgere der har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A
  Ansøgere kan opfylde kravet om dansk A, hvis vedkommende gennem en individuel kompetencevurdering foretaget af VUC, har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A. 

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

CLAVIS
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Aarhus C
Tel.: +45 41 73 81 00
Email: clavis.aarhus@clavis.org