Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vil du søge samme uddannelse igen?

Dette afsnit er relevant for dig, hvis:

 • Du tidligere har været indskrevet på samme uddannelse ved Aarhus Universitet.
 • Du tidligere har været indskrevet på samme uddannelse ved et andet dansk universitet.
 • Du stadig er indskrevet på samme uddannelse ved et andet dansk universitet.

Du skal være opmærksom på 5 måneders-reglen

Du kan ikke søge om optagelse på den samme uddannelse, hvis du har udmeldt dig eller er blevet udmeldt, og der er mindre end fem måneder fra udmeldelsesdatoen til studiestart.

Forskellige måder, du kan søge ind på

Når du søger ind på samme uddannelse, skal du, afhængigt af hvor mange ECTS du har bestået på uddannelsen, søge ind på forskellige måder. Hvis du er i tvivl om, hvor mange ECTS, du har bestået på uddannelsen, skal du følge vejledningen i afsnittet ”Hvis du har bestået eller består 60 ECTS inden studiestart”.

Hvis du har bestået mindre end 60 ECTS på uddannelsen

Hvis du har bestået mindre end 60 ECTS på uddannelsen, skal du søge ind via www.optagelse.dk

Ansøgningsfrist
Hvis du ikke længere går på uddannelsen, eller hvis du tidligere har haft et afbrudt forløb på samme uddannelse er din frist 15. marts kl. 12.00 middag.

Vi anbefaler dig altid at søge i så god tid som muligt.

Du skal vedhæfte følgende til din ansøgning

 • En udskrift over alle dine brugte eksamensforsøg.
 • Eventuelt en udmeldelsesbekræftelse.

Dokumenterne skal være stemplet og underskrevet, hvis de er fra et andet universitet end Aarhus Universitet.

Hvis du har bestået eller består 60 ECTS eller mere inden studiestart

Hvis du har bestået 60 ECTS eller mere ved et andet universitet eller på en tidligere studieordning ved AU, er det ikke sikkert, det svarer til de første 60 ECTS ved Aarhus Universitet.

Derfor er det vigtigt, at du både søger optagelse forfra via optagelse.dk, og at du søger om genindskrivning eller overflytning.

Optagelse forfra
Hvis du ikke længere går på uddannelsen, eller hvis du tidligere har haft et afbrudt forløb på samme uddannelse er din ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 middag.

Genindskrivning og overflytning
Du skal være opmærksom på, at der gælder andre frister for genindskrivning og overflytning.

Vi anbefaler dig altid at søge i så god tid som muligt.

Har du fået en mail om, at du skal søge tilladelse?

Du skal søge tilladelse hvis:

 • Du under din tidligere indskrivning blev udmeldt af dit universitet.
 • Universitetet kunne have udmeldt dig, men du selv udmeldte dig.

Der er flere forhold, som kan lede til udmeldelse. Der er generelle regler om studieprogression og eksamensforsøg, men du kan også blive udmeldt på baggrund af specifikke regler i din tidligere studieordning.

Følgende kan for eksempel betyde, at du skal søge tilladelse:

 • Opbrugte eksamensforsøg, hvis du for eksempel har 3 eller flere opbrugte forsøg i et eller flere fag.
 • Manglende opfyldelse af studieaktivitetskrav, hvis du for eksempel har utilstrækkelig studieprogression eller opbrugt maksimal studietid.
 • Manglende beståelse af studiestartsprøve.
 • Manglende beståelse af eller deltagelse i førsteårsprøven.

 

Hvordan søger jeg tilladelse?
Du søger tilladelse ved at vedhæfte et udfyldt Skema G til din ansøgning på www.optagelse.dk sammen med relevant dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at du har fået en individuel frist, som du skal overholde.

Hvis vi ikke modtager din ansøgning om tilladelse samt dokumentation til denne frist, bliver din ansøgning om optagelse annulleret.


Hvordan vurderer I, om jeg har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen?

Når du søger tilladelse, skal du dokumentere, at du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen nu, sammenlignet med under din tidligere indskrivning.

Vi foretager altid en konkret helhedsvurdering af din dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du kan dokumentere:

 • Hvilke forhold, der ledte til din udmeldelse.
 • Hvilke forhold, du mener viser, at du nu har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Når vi vurderer dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, kan der for eksempel indgå faglige og helbredsmæssige forhold. Vi lægger vægt på, at der skal være tale om en væsentlig forbedring af din studieevne.

Relevant dokumentation kan for eksempel være:

 • Lægeerklæringer, journalnotater, udskrifter fra sundhed.dk.
 • Psykolog- eller psykiaterudtalelser.
 • Dokumentation for uddannelsesmæssige kvalifikationer som for eksempel kursusbeviser eller studieudskrifter.


Hvordan får jeg svar på min ansøgning om tilladelse?

Når vi har behandlet din ansøgning om tilladelse, modtager du en afgørelse i din e-Boks.

Hvis vi imødekommer din ansøgning om tilladelse, betyder det ikke, at du er sikret en studieplads. Det betyder, at du får mulighed for at blive vurderet på lige fod med andre ansøgere til uddannelsen.

Hvis du får afslag på din ansøgning om tilladelse, betyder det, at du ikke kan komme i betragtning til optagelse på uddannelsen.

Vi bestræber os på, at alle ansøgninger om tilladelse er afgjort inden 5. juli.