Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgangsprøve for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske uddannelser

Adgangsprøve til sommeroptagelse

Ansøgere, som ikke opfylder karakterkravene, har mulighed for at blive optaget via kvote 2, hvor der indføres en adgangsprøve. Til adgangsprøven bliver du testet i din studieegnethed ligesom du får indblik i hvad det indebærer at læse på den uddannelse, du søger optagelse på.

Du opfordres til at søge via adgangsprøven i kvote 2, hvis

  • du ikke opfylder karakterkravene (Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A).
  • du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen.
  • du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A.
  • dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Uanset om du opfylder karakterkravene til kvote 1, vil vi opfordre dig til at søge ind senest 15. marts (kvote 2).

Opfyldelse af karakterkravene er ikke en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient i kvote 1 kan ende med at være højere end 7,0 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene, og hvor mange studiepladser, der udbydes.

Hvis du opfylder karakterkravene inden 5. juli, vil din ansøgning også blive vurderet i kvote 1.

Om adgangsprøven

Adgangsprøven for optagelsen 2020 finder sted: Lørdag d. 25. april 2020 på Aarhus Universitet.

Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatoriske:

  1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST)
  2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Sygeprøve

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i adgangsprøven. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring. Lægeerklæringen skal fremsendes til kvote2.st@au.dk senest mandag d. 27. april 2020.

uniTEST

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed inden for tre områder:

  • Kritisk tænkning
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning

Testen består af 90 spørgsmål og varer 2,5 time.

uniTEST vil på Aarhus Universitet foregå på dansk.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål
Du kan se eksempler på uniTEST spørgsmål her.

Fagnært program

Det fagnære program finder sted på den uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb, ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige uddannelser, deltager du i fagnært program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de naturvidenskabelige- og tekniske uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Se de fagnære programmer for de enkelte uddannelser     

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Der er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen, at du modtager invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom. Du vil modtage en mail, når der åbnes for kvote 2-selvbetjeningen. 

Sådan får du adgang til kvote 2-selvbetjeningen
Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket ’Dine ansøgninger til kvote 2’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du ligeledes får adgang til via mit.au.dk.

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind/dyslektiker eller har andre særlige hensyn og derfor har behov for at deltage i adgangsprøven på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

1. Senest d. 15. marts: Uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven.

2. Senest 28. marts: Derudover skal du gøre Aarhus Universitet opmærksom på, at du har ansøgt om særlige prøvevilkår ved at sende en mail til kvote2.st@au.dk. Det er vigtigt, at du både uploader din ansøgning via www.optagelse.dk samt sender en mail til kvote2.st@au.dk således at vi kan hente din ansøgning frem og sagsbehandle den.

Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts til www.optagelse.dk og mails modtaget til kvote2.st@au.dk efter fristen for ansøgning om særlige prøvevilkår, når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.   

Omfattede uddannelser

Karakterkravene og den tilhørende adgangsprøve gælder for alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser ved Aarhus Universitet, med undtagelse af molekylær medicin.

Du kan få et samlet overblik over naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser ved at bruge søgeboksen øverst på bachelor.au.dk og klikke "Fakultet" og derefter vælge "Science and Technology" i rullelisten.