Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgangsprøve for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske uddannelser

Grundet corona-situationen er adgangsprøven for vinteroptaget til diplomingeniøruddannelserne aflyst i 2020. Læs mere om optagelse til disse uddannelser her.

Adgangsprøven for optagelsen 2021 finder sted: Lørdag d. 24 april 2021 på Aarhus Universitet.

Karakterkrav på Natural Sciences og Technical Sciences

For at blive vurderet i kvote 1 skal du have:

 • Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag), og
 • Mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder karakterkravene for optagelse i kvote 1, har mulighed for at søge optagelse via kvote 2 og deltage i en adgangsprøve.

Corona-sikker afholdelse af uniTEST

Ved afviklingen af årets uniTEST følger vi selvfølgelig alle myndighedernes forholdsregler for at sikre en sikker og tryg test. Vi melder de helt specifikke retningslinjer ud her på siden og via kvote 2 selvbetjeningen, når vi nærmer os testdagen.

I tilfælde af sygdom eller mistanke om sygdom på prøvedagen er det vigtigt, at du bliver hjemme og giver besked til kvote2.st@au.dk med det samme. Der vil blive afviklet sygeprøve for de ansøgere, der er forhindret i at deltage i prøven d. 24. april. Læs mere under punktet Adgangsprøve nedenfor.

Adgangsprøve

Alle, der søger optagelse via kvote 2, bliver inviteret til en adgangsprøve. Til adgangsprøven bliver du testet i din studieegnethed ligesom du får indblik i hvad det indebærer at læse på den uddannelse, du søger optagelse på.

Du opfordres til at søge via adgangsprøven i kvote 2, hvis:

 • du ikke opfylder karakterkravene
 • du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen.
 • du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A.
 • dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Opfyldelse af karakterkravene er ikke en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient i kvote 1 kan ende med at være højere end 7,0 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene, og hvor mange studiepladser, der udbydes. Derfor anbefaler vi også, at du søger ind via kvote 2 – senest d. 15. marts.

Om adgangsprøven

Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatoriske:

 1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST)
 2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Prøve på flere universiteter

Hvis du, ud over din ansøgning til Natural Sciences eller Technical Sciences på Aarhus Universitet, også har søgt om optagelse på en eller flere uddannelser på Syddansk Universitet, skal du deltage i adgangsprøver både på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig adgangsprøven på begge universiteter.

Sygeprøve

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i adgangsprøven. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring. Lægeerklæringen skal fremsendes til kvote2.st@au.dk senest den første mandag efter prøvens afholdelse.

uniTEST

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed inden for tre områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen består af 95 spørgsmål og varer 2,5 time.

uniTEST vil på Aarhus Universitet foregå på dansk.

Det er tilladt at medbringe en fysisk, tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Fagnært program

Det fagnære program finder sted på den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb, ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige uddannelser, deltager du i fagnært program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de naturvidenskabelige- og tekniske uddannelser, du har søgt om optagelse på.

De fagnære programmer afholdes i forlængelse af uniTEST’en og slutter senest kl. 18.00 samme dag. Program følger.

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Det er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen, at du modtager invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom. Du vil modtage en mail, når der åbnes for kvote 2-selvbetjeningen.

Sådan får du adgang til kvote 2-selvbetjeningen
Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket ’Dine ansøgninger til kvote 2’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind/dyslektiker eller har andre særlige hensyn og derfor har behov for at deltage i adgangsprøven på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

 1. Senest d. 15. marts: Uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven.
 2. Senest 25. marts: Derudover skal du gøre Aarhus Universitet opmærksom på, at du har ansøgt om særlige prøvevilkår ved at sende en mail til kvote2.st@au.dk. Det er vigtigt, at du både uploader din ansøgning via www.optagelse.dk samt sender en mail til kvote2.st@au.dk, således at vi kan hente din ansøgning frem og sagsbehandle den.

Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts til www.optagelse.dk og mails modtaget til kvote2.st@au.dk efter fristen for ansøgning om særlige prøvevilkår, når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Omfattede uddannelser

Karakterkravene og den tilhørende adgangsprøve gælder for alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser ved Aarhus Universitet, med undtagelse af Molekylær medicin og følgende diplomingeniøruddannelser i Herning: Elektrisk energiteknologi, Elektronik og Maskinteknik.

Du kan få et samlet overblik over naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser, samt diplomingeniøruddannelse ved at bruge søgeboksen øverst på bachelor.au.dk, vælge "Fakultet" og derefter vælge “ Technical Sciences” og “Natural Sciences”.