Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FAQ bacheloruddannelsen i Medicin

Ændrede kriterier

 • Hvad er ændret i vurderingen af min ansøgning via kvote 2 til bacheloruddannelsen i Medicin?

I stedet for at få vurderet din kvote 2-ansøgning på dit resultat fra uniTEST, vil din ansøgning blive vurderet ud fra de samme kriterier som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – dvs. en helhedsvurdering baseret på særlige kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag
Du kan finde svar på dine spørgsmål i denne FAQ.


Spørgsmål vedrørende uniTEST

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST for kvote 2-ansøgere?

Aarhus Universitet følger myndighedernes ansvisninger tæt i forbindelse med COVID-19. Universitetet er på nuværende tidspunkt fysisk lukket ned, og derfor kan universitetet ikke gennemføre de planlagte uniTEST i april.

Det er uvist, hvornår det igen bliver muligt at samle mange deltagere til adgangsprøver på Aarhus Universitet. Derfor har man valgt at aflyse uniTEST i år, så der hurtigst muligt kan komme klarhed over, hvordan kvote 2-ansøgninger skal vurderes.

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST online?

Det er ikke muligt at tilbyde en online prøveløsning, der sikrer ansøgerne den nødvendige kvalitet i prøvens afholdelse. Aarhus Universitet har ikke tidligere holdt online adgangsprøver, og derfor har vi ikke et set up, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes under afviklingen af onlineprøver. Det er ikke muligt at etablere et sådan set up, inden du skal have svar på din ansøgning.

 • Jeg har også søgt på SDU – hvordan forholder jeg mig?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor skal du orientere dig på begge universiteters hjemmeside.

 • Jeg skal til uniTEST ved SDU. Kan AU ikke bruge mit resultat fra SDU?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor kan dit prøveresultat fra Syddansk Universitet ikke anvendes på AU.


Spørgsmål vedrørende fagsnit og særlige kvalifikationer

 • Hvordan udregnes mit gennemsnit af relevante fag (fagsnit)?

Dit fagsnit udregnes på baggrund af dine karakterer i en række fag, der er særligt relevante for bacheloruddannelsen i Medicin: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

 

 • Hvad er særligt relevante kvalifikationer?

Særligt relevante kvalifikationer er kvalifikationer, der ligger tæt op ad det faglige indhold på den søgte uddannelse. Læs mere om særlige kvalifikationer her.

 • Hvordan dokumenterer jeg mine kvalifikationer?

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer dine særlige relevante kvalifikationer her

 • Skal jeg uploade alt, jeg mener er relevant?

Du må uploade dokumentation for alle de aktiviteter, du mener kan være relevante for den søgte uddannelse. Der kan maksimalt medtages kvalifikationer for i alt 12 måneder i vurderingen af din ansøgning. Universitetet vil altid medtage de aktiviteter i vurderingen, der stiller dig bedst, så du må gerne uploade dokumentation for mere end 12 måneders aktiviteter.

 • Hvornår er fristen for at uploade dokumentation for særlige kvalifikationer?

Du skal uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 20. maj. Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer dine særlige relevante kvalifikationer her.
 

 • Hvordan uploader jeg dokumentation til min ansøgning, så universitetet kan tage det med i vurderingen af min ansøgning?

Ved at logge ind på www.optagelse.dk kan du under fanen ’Bilag’ uploade dokumentation til din ansøgning. Husk at sætte flueben ud for uddannelserne. Vi får automatisk besked, når du uploader nyt til din ansøgning. 

 • Jeg har ingen særlige kvalifikationer – er jeg så udelukket fra at blive vurderet via kvote 2?

Særlige kvalifikationer udgør kun en del af vurderingen af din ansøgning. Du vil derfor fortsat komme i betragtning til optagelse og få udregnet et fagsnit af de relevante fag til uddannelsen. Du kan læse mere om fagsnit og særlige kvalifikationer og vægtningen mellem disse på vores hjemmeside.

 • Jeg skal sommersupplere et fag efter d. 5. juli for at opfylde adgangskravene, og får først karakteren til august. Hvordan bliver mit karaktergennemsnit udregnet i min kvote 2-ansøgning?

 

Hvis du sommersupplerer i år, skal du være opmærksom på, at karakteren ikke vil indgå i udregningen af dit fagsnit i dette års optag. I stedet vil karakteren 0 indgå i vurderingen.
Når karakterer opnået ved supplering efter d. 5. juli desværre ikke indgår i udregningen af dit kvote 2-fagsnit til dette års optag skyldes det, at studiepladser til alle landets videregående uddannelser fordeles, før vi kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Du kan læse mere her om fagsnit.

 • Kan man gøre en undtagelse for dem, der skal supplere med sommerkurser, så karakteren kan medregnes i fagsnittet?

Studiepladser til alle landets uddannelser fordeles via det nationalt koordinerende organ – den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningerne vurderes, og studiepladserne fordeles, før man kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Aarhus Universitet har ikke mulighed for at fravige den nationalt koordinerede tidsramme for optag.

 

 • Hvad betyder ændringen for mine chancer for at komme ind via kvote 2?

Det er aldrig muligt at komme med et klart svar på dine chancer for optagelse. Chancerne for optagelse afhænger altid af både de kriterier ansøgningerne vurderes på og de øvrige ansøgeres kvalifikationer.

Det er således ikke muligt at forudsige, hvem der bliver optaget. Det er derfor heller ikke muligt at svare på, hvem der ville være blevet optaget på baggrund af en uniTEST sammenlignet med hvem, der nu optages på baggrund af fagsnit og særlige kvalifikationer.

Det er ikke optimalt at ændre kriterierne med så kort varsel, og vi beklager over for de af jer, der nu skal vurderes på baggrund af nogle andre kriterier. Men vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi har været tvunget til at finde alternativer.

Du vil få svar på, om du tilbydes en studieplads d. 28. juli 2020.

 

Kontaktinformation

Har du yderligere spørgsmål, er du til velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte:

Vejledningscenter AU

Tlf.: 8715 0720 / mail: auuddannelse@au.dk

Health

Tlf.: 8716 7414 / mail: health.studadm@au.dk

 

Vi besvarer henvendelser på hverdage mellem kl. 9 og 12.