Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FAQ Nat-Tech

FAQ for naturvidenskabelige bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser (Nat-Tech)

Ændrede kriterier i kvote 2

Hvad er ændret i vurderingen af min ansøgning til en bacheloruddannelse på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse?

I den mail, du har modtaget fra universitetet, fremgår det, hvordan din ansøgning via kvote 2 nu vil blive vurderet. Du kan også læse mere ved at finde din søgte uddannelse på Bachelor.au.dk.       

 • Bacheloruddannelserne i Biologi, Datalogi, Geoscience, Kemiteknologi og Molekylær Biologi
  Til disse bacheloruddannelser vil din ansøgning blive vurderet ud fra dit gennemsnit i relevante fag (fagsnit) samt særligt relevante dokumenterede kvalifikationer. Du kan læse mere nedenfor.
 • Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi
  Til denne uddannelse vil din ansøgning blive vurderet ud fra en række objektive kriterier, som allerede var gældende ved ansøgningsfristen den 22. marts. Find kriterierne her.
 • Øvrige naturvidenskabelige bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser
  Alle kvote 2-ansøgere, som opfylder adgangskravene, tilbydes optagelse på den søgte uddannelse, medmindre de optages på en højere prioritet. Dermed vil du blive tilbudt en plads på uddannelsen, også selvom du ikke har et karaktergennemsnit på 7,0 i din adgangsgivende eksamen og i matematik A, såfremt du har søgt i kvote 2 og har de fagniveauer som udgør de specifikke adgangskrav.

  

Generelt vedrørende kvote 2

 • Skal jeg opfylde kravene om et gennemsnit på 7,0 og 7,0 i Matematik A for at blive vurderet i kvote 2?

Nej, du skal ikke opfylde kvotientkrav og karakterkrav på 7,0 for at blive vurderet i kvote 2. Kravene gælder fortsat i kvote 1. Du skal dog fortsat opfylde alle de øvrige adgangskrav, der gælder for den uddannelse, du har søgt ind på, for at komme i betragtning via kvote 2. Du kan se hvilke adgangskrav der gælder for din uddannelse, hvis du søger uddannelsen frem på bachelor.au.dk. Læs mere under punktet ”Adgangskrav”.


Spørgsmål vedrørende uniTEST

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST for kvote 2-ansøgere?

Aarhus Universitet følger myndighedernes anvisninger tæt i forbindelse med COVID-19. Universitetet er på nuværende tidspunkt fysisk lukket ned, og derfor kan universitetet ikke gennemføre de planlagte uniTEST i april.

Det er uvist, hvornår det igen bliver muligt at samle mange deltagere til adgangsprøver på Aarhus Universitet. Derfor har man valgt at aflyse uniTEST i år, så der hurtigst muligt kan komme klarhed over, hvordan kvote 2-ansøgninger skal vurderes.

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST online?

Det er ikke muligt at tilbyde en online prøveløsning, der sikrer ansøgerne den nødvendige kvalitet i prøvens afholdelse. Aarhus Universitet har ikke tidligere holdt online adgangsprøver, og derfor har vi ikke et set up, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes under afviklingen af onlineprøver. Det er ikke muligt at etablere et sådan set up inden du skal have svar på din ansøgning.

 • Jeg har også søgt på SDU – hvordan forholder jeg mig?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor skal du orientere dig på begge universiteters hjemmeside.

 • Jeg skal til uniTEST ved SDU. Kan AU ikke bruge mit resultat fra SDU?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor kan dit prøveresultat fra Syddansk Universitet ikke anvendes på AU.

 

Særligt relevant for bacheloruddannelserne i Biologi, Datalogi, Geoscience, Kemiteknologi, Molekylær Biologi

 • Hvad kan særligt relevante kvalifikationer være?

Særligt relevante kvalifikationer er kvalifikationer, der ligger tæt op ad det faglige indhold på den søgte uddannelse. Læs mere om særlige kvalifikationer her.

 • Hvordan dokumenterer jeg mine kvalifikationer?

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer dine særlige relevante kvalifikationer her

 • Skal jeg uploade alt, jeg mener er relevant?

Du må uploade dokumentation for alle de aktiviteter, du mener kan være relevante for den søgte uddannelse. Der kan maksimalt medtages kvalifikationer for i alt 12 måneder i vurderingen af din ansøgning. Universitetet vil altid medtage de aktiviteter i vurderingen, der stiller dig bedst, så du må gerne uploade dokumentation for mere end 12 måneders aktiviteter.

 • Hvornår er fristen for at uploade dokumentation for særlige kvalifikationer?

Du skal uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 20. maj. Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer dine særlige relevante kvalifikationer her.

 • Hvordan uploader jeg dokumentation til min ansøgning, så universitetet kan tage det med i vurderingen af min ansøgning?

Ved at logge ind på www.optagelse.dk kan du under fanen ’Bilag’ uploade dokumentation til din ansøgning. Husk at sætte flueben ud for uddannelserne. Vi får automatisk besked, når du uploader nyt til din ansøgning.

 • Jeg har ingen særlige kvalifikationer – er jeg så udelukket fra at blive vurderet via kvote 2?

Særlige kvalifikationer udgør kun en del af vurderingen af din ansøgning. Du vil derfor fortsat komme i betragtning til optagelse på baggrund af dit gennemsnit i de fag, der er relevante for den søgte uddannelse (fagsnit). Læs mere om fagsnit og særlige kvalifikationer og vægtningen mellem disse.

 • Jeg skal sommersupplere et fag efter d. 5. juli for at opfylde adgangskravene, men får først karakteren til august. Hvordan bliver mit karaktergennemsnit udregnet i min kvote 2-ansøgning?

Hvis du sommersupplerer i år, skal du være opmærksom på, at karakteren ikke vil indgå i udregningen af dit fagsnit i dette års optag. I stedet vil karakteren 0 indgå i vurderingen.
Når karakterer opnået ved supplering efter d. 5. juli desværre ikke indgår i udregningen af dit kvote 2-fagsnit til dette års optag skyldes det, at studiepladser til alle landets videregående uddannelser fordeles, før vi kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Du kan læse mere her om fagsnit.

Vær opmærksom på, at dette kun er relevant, hvis du har søgt ind på en af følgende uddannelser med adgangsbegrænsning: Biologi, Datalogi, Geoscience, Molekylær Biologi eller Sundhedsteknologi.

 • Kan man gøre en undtagelse for dem, der skal supplere med sommerkurser, så karakteren kan medregnes i fagsnittet?

Studiepladser til alle landets uddannelser fordeles via det nationalt koordinerende organ – den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningerne vurderes, og studiepladserne fordeles, før man kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Aarhus Universitet har ikke mulighed for at fravige den nationalt koordinerede tidsramme for optag.

Vær opmærksom på, at dette kun er relevant, hvis du har søgt ind på en af følgende uddannelser med adgangsbegrænsning: Biologi, Datalogi, Geoscience, Molekylær Biologi eller Sundhedsteknologi.

 • Jeg har søgt ind på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse med adgangsbegrænsning – hvad betyder ændringerne for mine chancer for at komme ind via kvote 2?

Det er aldrig muligt at komme med et klart svar på dine chancer for optagelse. Chancerne for optagelse afhænger altid af både de kriterier, ansøgningerne vurderes på og de øvrige ansøgeres kvalifikationer.

Det er således ikke muligt at forudsige, hvem der bliver optaget. Det er derfor heller ikke muligt at svare på, hvem der ville være blevet optaget på baggrund af en uniTEST sammenlignet med hvem, der nu optages på baggrund af fagsnit og særlige kvalifikationer.

Det er ikke optimalt at ændre kriterierne med så kort varsel, og vi beklager over for jer, der nu skal vurderes på baggrund af nogle andre kriterier. Men vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi har været tvunget til at finde alternativer. 

Du vil få svar på, om du tilbydes en studieplads d. 28. juli 2020.

 

Kontaktinformation

Har du yderligere spørgsmål, er du til velkommen til at kontakte os:

Vejledningscenter AU

Tlf.: 8715 0720 / mail: auuddannelse@au.dk

Nat-Tech

Tlf.: 9352 2293 / mail: kvote2.st@au.dk  mae@au.dk

Vi besvarer henvendelser på hverdage mellem kl. 9 og 12.