Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvote 1-ændringer 2020 Nat-tech og BSS

Ændrede kvote 1-krav for de fleste naturvidenskabelig bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser (Nat-Tech) samt på Business and Social Sciences (BSS). 

7,0 kravet ændres til 6,0.

Som følge af corona-situationen er karakterkravet om 7,0 i eksamensgennemsnit og 7,0 i gennemsnit i Matematik A ændret på Aarhus Universitet for de fleste naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser, diplomingeniøruddannelser (Nat-Tech) samt karakterkravet om 7,0 i eksamensgennemsnit på bacheloruddannelserne på Business and Social Sciences (BSS).* Karakterkravet i 2020 er derfor 6,0 både for eksamensgennemsnit og matematik A.

* Vær opmærksom på, at der ikke er karakterkrav på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet i Herning.   

Ændringerne er gældende på følgende uddannelser.
  

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Tekniske bachelor- og diplomingeniøruddannelser

Business and Social Sciences bacheloruddannelser

Datavidenskab

Agrobiologi

Economics and Business Administration, BSc (EN)

Fysik

Byggeri (Bachelor - Civilingeniør)

Erhvervsøkonomi, HA

IT Produktudvikling

Bygning (Diplomingeniør)

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Matematik

Bygningsdesign (Diplomingeniør)

Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA(jur.)

Matematik-økonomi

Computerteknologi (Bachelor - Civilingeniør)

Jura

Molekylær medicin

Elektrisk energiteknologi (Diplomingeniør)

Politik og økonomi

Nanoscience

Elektronik (Aarhus) (Diplomingeniør)

Psykologi

 

Elektroteknologi (Bachelor - Civilingeniør)

Samfundsfag

 

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Statskundskab

 

Mekanik (Bachelor - Civilingeniør)

Økonomi

 

Softwareteknologi (Diplomingeniør) (Tidligere IKT)

 

 

Ændringerne gælder ikke for disse uddannelser, hvor kravet stadig er 7,0 både i eksamensgennemsnit og gennemsnit i matematik A.

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Tekniske bachelor- og diplomingeniøruddannelser

Business and Social Sciences bacheloruddannelser

Biologi

Bioteknologi (Bachelor - Civilingeniør)

Ingen

Datalogi

Bioteknologi (Diplomingeniør)

 

Geoscience (Geologi)

Kemi (Diplomingeniør)

 

Kemi

Kemi og fødevareteknologi (Diplomingeniør)

 

Medicinalkemi

Kemiteknologi (Bachelor - Civilingeniør)

 

Molekylærbiologi

Sundhedsteknologi (Diplomingeniør)

 

Kan du ikke finde din uddannelse i ovenstående lister, kan du søge din uddannelse frem på bachelor.au.dk og se hvilke adgangskrav der er til netop din uddannelse.

 

Ændringerne/Justeringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.