Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FAQ Medicin

Ændrede kriterier

 • Hvad er ændret i vurderingen af min ansøgning via kvote 2 til bacheloruddannelsen i Medicin?

I stedet for at få vurderet din kvote 2-ansøgning på dit gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (fagsnit) og resultat fra uniTEST vil din ansøgning blive vurderet ud fra de samme kriterier som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – dvs. en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Du kan finde svar på dine spørgsmål i denne FAQ.

 

Spørgsmål vedrørende uniTEST

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST for kvote 2-ansøgere?

Aarhus Universitet følger myndighedernes ansvisninger tæt i forbindelse med COVID-19. Universitetet er på nuværende tidspunkt delvist lukket ned, og derfor kan universitetet ikke gennemføre den planlagte uniTEST i april.

Det er uvist, hvornår det igen bliver muligt at samle mange deltagere til optagelsesprøve på Aarhus Universitet. Derfor har man valgt at aflyse uniTEST i år, så der hurtigst muligt kan komme klarhed over, hvordan kvote 2-ansøgninger skal vurderes. 

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST online?

Det er ikke muligt at tilbyde en online prøveløsning, der sikrer ansøgerne den nødvendige kvalitet i prøvens afholdelse. Aarhus Universitet har ikke tidligere holdt online adgangsprøver, og derfor har vi ikke et set up, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes under afviklingen af onlineprøver. Og det er ikke muligt at etablere et sådan, inden du skal have svar på din ansøgning. 

 • Hvorfor afholder AU ikke testen fysisk, når nu samfundet begynder at åbne op?

Det er der flere grunde til:

 • Vi vægter forudsigelighed højt for vores ansøgere. En lokal nedlukning kan betyde, at testen vil skulle aflyses med kort varsel, og den situation vil vi gerne undgå.
 • Vi vurderer samtidig, at det er uhensigtsmæssigt i forhold til smittespredning, at ansøgere skal transportere sig til Aarhus fra forskellige dele af landet.
 • Endelig ønsker vi ikke at udelukke ansøgere, der enten selv er i risikogruppe, eller som har nære relationer i risikogruppe, og som derfor ville være bekymrede for at skulle møde frem til en test på nuværende tidspunkt. 
 • Jeg har også søgt på SDU – hvordan forholder jeg mig?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor skal du orientere dig på begge universiteters hjemmeside.

 •  Jeg skal til uniTEST ved SDU. Kan AU ikke bruge mit resultat fra SDU?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor kan dit prøveresultat fra Syddansk Universitet ikke anvendes på AU.

 

 

Spørgsmål vedrørende fagsnit og relevante kvalifikationer

 • Hvordan udregnes mit gennemsnit af relevante fag (fagsnit)?

Dit fagsnit udregnes på baggrund af dine karakterer i en række fag, der er særligt relevante for bacheloruddannelsen i Medicin: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

 På vores hjemmeside Alt du skal vide om kvote 1 og 2 (au.dk) kan du nederst på siden se mere præcist, hvordan vi udregner dit fagsnit.

 

 • Hvad er relevante kvalifikationer?

Relevante kvalifikationer er kvalifikationer, der ligger tæt op ad det faglige indhold på den søgte uddannelse eller kvalifikationer, der har givet dig gode studieevner. Du kan læse mere om relevante kvalifikationer og hvordan du kan dokumentere dem på vores hjemmeside. 

 • Skal jeg uploade alt, jeg mener er relevant?

Du må uploade dokumentation for alle de aktiviteter, du mener kan være relevante for den søgte uddannelse. Der kan maksimalt medtages kvalifikationer for i alt 12 måneder i vurderingen af din ansøgning. Universitetet vil altid medtage de aktiviteter i vurderingen, der stiller dig bedst, så du må gerne uploade dokumentation for mere end 12 måneders aktiviteter. 

 • Hvordan uploader jeg dokumentation til min ansøgning, så universitetet kan tage det med i vurderingen af min ansøgning?

Ved at logge ind på www.optagelse.dk kan du under fanen ’Bilag’ uploade dokumentation til din ansøgning. Husk at sætte flueben ud for uddannelserne. Vi får automatisk besked, når du uploader nyt til din ansøgning.

 • Jeg har ingen relevante kvalifikationer – er jeg så udelukket fra at blive vurderet via kvote 2?

Relevante kvalifikationer udgør kun en del af vurderingen af din ansøgning. Du vil derfor fortsat komme i betragtning til optagelse og få udregnet et fagsnit af de relevante fag til uddannelsen. Du kan læse mere om fagsnit og relevante kvalifikationer og vægtningen mellem disse på vores hjemmeside.

 

 • Jeg skal sommersupplere et fag efter den 5. juli for at opfylde adgangskravene, men jeg får først karakteren til august? Hvordan bliver mit karaktergennemsnit så vurderet i min kvote 2-ansøgning?

Karakterer opnået ved supplering efter den 5. juli indgår desværre ikke i udregningen af dit kvote 2-fagsnit. Dette skyldes, at studiepladser til alle landets videregående uddannelser fordeles, før vi kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Du kan læse mere her om fagsnit.

 

 • Kan man gøre en undtagelse for dem, der skal supplere med sommerkurser, så karakteren kan medregnes i fagsnittet?

Studiepladser til alle landets uddannelser fordeles via det nationalt koordinerende organ – den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningerne vurderes, og studiepladserne fordeles, før man kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Aarhus Universitet har ikke mulighed for at fravige den nationalt koordinerede tidsramme for optag.

 

 • Hvad betyder ændringen for mine chancer for at komme ind via kvote 2?

Det er aldrig muligt at komme med et klart svar på dine chancer for optagelse. Chancerne for optagelse afhænger altid af både de kriterier ansøgningerne vurderes på og de øvrige ansøgeres kvalifikationer.

Det er således ikke muligt at forudsige, hvem der bliver optaget. Det er derfor heller ikke muligt at svare på, hvem der ville være blevet optaget på baggrund af en uniTEST sammenlignet med hvem, der nu optages på baggrund af fagsnit og relevante kvalifikationer.

Du vil få svar på, om du tilbydes en studieplads den 28. juli 2021.

 

Kontaktinformation

Har du yderligere spørgsmål, er du til velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte:

Vejledningscenter AU: Kontakt en studievejleder

Health: Studievejledning på Health