Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FAQ Nat-Tech

- For naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser


Ændrede kriterier i kvote 2

 • Hvad er ændret i vurderingen af min ansøgning til en bacheloruddannelse på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse?

Naturvidenskabelig og tekniske bacheloruddannelser 

I stedet for at få vurderet din kvote 2-ansøgning på dit gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (fagsnit) og resultat fra adgangsprøven, vil din ansøgning blive vurderet ud fra de samme kriterier som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – dvs. en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Du kan finde svar på dine spørgsmål i denne FAQ.


Diplomingeniøruddannelser 

I stedet for at få vurderet din kvote 2-ansøgning på dit gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (fagsnit), relevante kvalifikationer og resultat fra adgangsprøven, vil din ansøgning blive vurderet ud fra de samme kriterier som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – dvs. en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Du kan finde svar på dine spørgsmål i denne FAQ.

 

Spørgsmål vedrørende uniTEST

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST for kvote 2-ansøgere?

Aarhus Universitet følger myndighedernes anvisninger tæt i forbindelse med COVID-19. Universitetet er på nuværende tidspunkt delvist lukket ned, og derfor kan universitetet ikke gennemføre den planlagte adgangsprøve i april.

Det er uvist, hvornår det igen bliver muligt at samle mange deltagere til adgangsprøve på Aarhus Universitet. Derfor har man valgt at aflyse adgangsprøven i år, så der hurtigst muligt kan komme klarhed over, hvordan kvote 2-ansøgninger skal vurderes.
 

 • Hvorfor gennemfører Aarhus Universitet ikke uniTEST online?

Det er ikke muligt at tilbyde en online prøveløsning, der sikrer ansøgerne den nødvendige kvalitet i prøvens afholdelse. Aarhus Universitet har ikke tidligere holdt online adgangsprøver, og derfor har vi ikke et set up, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes under afviklingen af onlineprøver. Og det er ikke muligt at etablere et sådan, inden du skal have svar på din ansøgning.

 

 • Hvorfor afholder AU ikke testen fysisk, når nu samfundet begynder at åbne op?

Det er der flere grunde til:

 • Vi vægter forudsigelighed højt for vores ansøgere. En lokal nedlukning kan betyde, at testen vil skulle aflyses med kort varsel, og den situation vil vi gerne undgå.
 • Vi vurderer samtidig, at det er uhensigtsmæssigt i forhold til smittespredning, at ansøgere skal transportere sig til Aarhus fra forskellige dele af landet.
 • Endelig ønsker vi ikke at udelukke ansøgere, der enten selv er i risikogruppe, eller som har nære relationer i risikogruppe, og som derfor ville være bekymrede for at skulle møde frem til en test på nuværende tidspunkt. 
 • Jeg har også søgt på SDU – hvordan forholder jeg mig?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor skal du orientere dig på begge universiteters hjemmeside. 

 • Jeg skal til uniTEST ved SDU. Kan AU ikke bruge mit resultat fra SDU?

Aarhus Universitet vurderer desværre ikke ansøgninger i kvote 2 på baggrund af uniTEST i år, og derfor kan dit prøveresultat fra Syddansk Universitet ikke anvendes på AU.

 

 

Spørgsmål vedrørende fagsnit og relevante kvalifikationer

 • Hvordan udregnes mit gennemsnit af relevante fag (fagsnit)?

Dit fagsnit udregnes på baggrund af dine karakterer i en række fag, der er særligt relevante for den uddannelse du søger om optagelse på.

På oversigten over Bacheloruddannelser kan du se, hvilke fag der er særligt relevant for den uddannelse, du har søgt om optagelse på, og under Alt du skal vide om kvote 1 og 2 kan du nederst på siden se mere præcist, hvordan vi udregner dit fagsnit.

 • Hvad er relevante kvalifikationer?

Relevante kvalifikationer er kvalifikationer, der ligger tæt op ad det faglige indhold på den søgte uddannelse eller kvalifikationer, der har givet dig gode studieevner. Du kan læse mere om relevante kvalifikationer og hvordan du kan dokumentere dem på vores hjemmeside.

 • Hvornår skal jeg senest uploade dokumentation for mine relevante kvalifikationer?

Hvis du har søgt optagelse på en naturvidenskabelig eller teknisk bacheloruddannelse, skal du uploade din dokumentation senest den 30. april.  

Hvis du har søgt optagelse på en diplomingeniøruddannelse, har du allerede uploadet din dokumentation med frist den 15. marts, og det er ikke nødvendigt at uploade det igen.
  

 • Hvis jeg allerede har uploadet dokumentation, skal jeg så uploade det igen?

 

Hvis du allerede har uploadet dokumentation til din ansøgning, skal du ikke uploade det igen. Men du skal søge for, at der er sat flueben ud for bilaget på den uddannelse, som bilaget skal være tilknyttet.   

 • Skal jeg uploade alt, jeg mener er relevant?

Du må uploade dokumentation for alle de aktiviteter, du mener kan være relevante for den søgte uddannelse. Der kan maksimalt medtages kvalifikationer for i alt 12 måneder i vurderingen af din ansøgning. Universitetet vil altid medtage de aktiviteter i vurderingen, der stiller dig bedst, så du må gerne uploade dokumentation for mere end 12 måneders aktiviteter.

 • Hvordan uploader jeg dokumentation til min ansøgning, så universitetet kan tage det med i vurderingen af min ansøgning?

Ved at logge ind på www.optagelse.dk kan du under fanen ’Bilag’ uploade dokumentation til din ansøgning. Husk at sætte flueben ud for uddannelserne. Vi får automatisk besked, når du uploader nyt til din ansøgning.

 • Jeg har ingen relevante kvalifikationer – er jeg så udelukket fra at blive vurderet via kvote 2?

Relevante kvalifikationer udgør kun en del af vurderingen af din ansøgning. Du vil derfor fortsat komme i betragtning til optagelse og få udregnet et fagsnit af de relevante fag til uddannelsen. Du kan læse mere om fagsnit og relevante kvalifikationer og vægtningen mellem disse under Alt du skal vide om kvote 1 og 2.

 • Jeg skal sommersupplere et fag efter den 5. juli for at opfylde adgangskravene, men jeg får først karakteren til august? Hvordan bliver mit karaktergennemsnit så vurderet i min kvote 2-ansøgning?

Karakterer opnået ved supplering efter den 5. juli indgår desværre ikke i udregningen af dit kvote 2-fagsnit. Dette skyldes, at studiepladser til alle landets videregående uddannelser fordeles, før vi kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Læs mere om fagsnit

 • Kan man gøre en undtagelse for dem, der skal supplere med sommerkurser, så karakteren kan medregnes i fagsnittet?

Studiepladser til alle landets uddannelser fordeles via det nationalt koordinerende organ – den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningerne vurderes, og studiepladserne fordeles, før man kender karaktererne for sommersuppleringskurser. Aarhus Universitet har ikke mulighed for at fravige den nationalt koordinerede tidsramme for optag.

 • Hvad betyder ændringen for mine chancer for at komme ind via kvote 2?

Det er aldrig muligt at komme med et klart svar på dine chancer for optagelse. Chancerne for optagelse afhænger altid af både de kriterier ansøgningerne vurderes på og de øvrige ansøgeres kvalifikationer.

Det er således ikke muligt at forudsige, hvem der bliver optaget. Det er derfor heller ikke muligt at svare på, hvem der ville være blevet optaget på baggrund af en uniTEST sammenlignet med hvem, der nu optages på baggrund af fagsnit og relevante kvalifikationer.

Du vil få svar på, om du tilbydes en studieplads den 28. juli 2021.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på Aarhus Universitet om ovenstående. Kontakt os her:

Vejledningscenter AU

Studievejledningen på fakulteterne NAT og TECH