Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Top-up, Erhvervsøkonomi, HA

Aarhus Universitet tilbyder suppleringsmuligheder for følgende uddannelser fra erhvervsakademierne:

  • markedsføringsøkonom

  • finansøkonom

  • financial controller

Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til suppleringsordninger. Du får en standardmerit på i alt 90 ECTS og ved at tage yderligere 90 ECTS, opnår du bachelorgraden som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Suppleringsuddannelserne udbydes i Aarhus og Herning.

Du kan læse mere om de forskellige top-up muligheder og specifikke adgangskrav under de enkelte uddannelser:

 

Undervisningsforløb

Suppleringsordningerne har opstart to gange om året. Det ene forløb varer 1½ år, og det andet varer 2 år.

Normalordningen varer 1½ år, hvad der nogenlunde svarer til en normalstuderendes arbejdsindsats og har kun opstart i januar måned.

På det rolige forløb er studiebelastningen lavere end en normal fuldtidsbelastning. Dette forløb varer 2 år og har kun opstart i september måned.

Hvis dit mål er videreuddannelse på cand.merc., er valget mellem det 1½-årige og det 2-årige forløb ikke så afgørende, idet de begge vil give samme starttidspunkt på cand.merc., som kun starter én gang om året, nemlig pr. 1. september.

Uddannelsen er SU-beret­ti­get, uanset hvilket uddannelsesforløb du vælger, men du vil få fratrukket den SU-tid, du har brugt på din tidligere uddannelse.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

 

 Ansøgningsfrister:

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  DokumentationsfristSvar på ansøgning
1½ år 1. november Januar27. januar20. december
2 år 1. juli September1. juliMedio juli