Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RUSLAND- OG BALKANSTUDIER

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: 4,9    |   Kvote 2 2019: 6,8  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Rusland- og balkanstudier handler om de østeuropæiske landes samfundsforhold, sprog, kultur og historie. På uddannelsen kan du vælge imellem to linjer - russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Linjen i bosnisk/kroatisk/serbisk udbydes ikke i 2020. 
Det er ikke nødvendigt med forkundskaber i russisk eller bosnisk, kroatisk, serbisk, når du begynder på Rusland- og Balkanstudier. Du starter med et forberedende kursus – begyndersprog – hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse. Undervisningen på studiet foregår både på dansk og engelsk.

Hverdagen på Rusland- og Balkanstudier

Undervisningen på Rusland- og Balkanstudier foregår for det meste som holdundervisning. Her vil du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Sprogundervisning er en vigtig del af studiehverdagen. Du skal lære sproget hurtigt og på et højt niveau, og du kan forvente at tilbringe flere timer om dagen med forskellige sprogøvelser. Også sprogundervisningen foregår på hold, men en stor del af indlæringen sker ved individuel forberedelse. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret. Du kommer også til at bruge tid med din læsegruppe, hvor I kan diskutere og forberede jer til undervisningen.

Du vælger selv dit land

På Rusland- og Balkanstudier specialiserer du dig enten i linjen Rusland eller i linjen med de lande, der tidligere var en del af Jugoslavien, herunder især Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro (denne linje udbydes ikke i 2020). Du specialiserer dig i landenes kultur, historie og samfundsforhold, og du lærer landenes tilhørende sprog. Der vil også være enkelte fag, hvor du vil arbejde med forhold i andre dele af den østeuropæiske region, og i løbet af uddannelsen har du mulighed for at læse et semester i det land du beskæftiger dig med.

Eksempler på faglige problemstillinger

Her kan du få et indtryk af de faglige problemstillinger man arbejder med på Rusland- og Balkanstudier

Russisk

 • Hvordan kommer den socialistiske realisme til udtryk i Moskvas arkitektur?
 • Hvordan og hvorfor forsøger Vladimir Putin at skabe en ny national identitet i Rusland?
 • Hvad lå til grund for Sovjetunionens kollaps?
 • Hvordan kan vi forklare Ruslands strategier og mål i forhold til Ukraine efter Maidan revolutionen?

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet fra Rusland- og Balkanstudier kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Hvad dine jobmuligheder bliver, kommer således an på dit valg af tilvalg og kandidatuddannelse, hvor du kan tone din profil i den retning du ønsker. Tidligere studerende fra Rusland- og Balkanstudier har fået arbejde i danske virksomheder og institutioner, som er aktive i Rusland og på Balkan, samt arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, kulturel udveksling, undervisning og oversættelse.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22350

Studieretning

 • Russisk  

For at søge denne uddannelse kræves:

1.      En adgangsgivende eksamen

2.      Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

 Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A 
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier er inddelt i flere moduler. Hovedmodulet er sprogfaget, hvor du enten studerer russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Herunder ligger de øvrige moduler, der særligt fokuserer på dit sprogfags kultur, historie og det aktuelle samfund.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Rusland- og balkanstudier

På bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier foregår meget af undervisningen på hold, hvor du og dine medstuderende gennemgår og diskuterer det faglige pensum sammen med jeres underviser. Holdene er tit små, hvilket stiller krav til dit engagement i undervisningen. Samtidig giver det dig mulighed for at få langt mere personlig undervisning og vejledning i løbet af uddannelsen. Udover holdundervisning er der også større forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster.

På Rusland- og balkanstudier bliver du en del af en studiegruppe. I skal sammen løse faglige opgaver og eventuelt give hinanden sparring i forbindelse med eksamen. Sprogundervisningen er intensiv, og i den forbindelse kommer du til at bruge din studiegruppe i den daglige forberedelse til undervisningen.

Her kan du se et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Rusland- og balkanstudier. Rusland- og balkanstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen med mange skemalagte timer, men derudover har du også tid til individuelt at forberede dig til undervisningen.

Mandag:
8-11 Forelæsning i Rusland og Balkan NU
11-13 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1
14-16 Læsning

Tirsdag:
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Møde i læsegruppen 

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1 

Torsdag:
8-10 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Læsning 

Fredag:
8-12 Møde i læsegruppen

Det sociale studieliv på Rusland- og balkanstudier

Rusland- og balkanstudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i.

 • Fagrådet for Rusland- og Balkanstudier: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i fagrådet. Fagrådet varetager de studerendes ved Rusland- og Balkanstudiers interesser på Aarhus Universitet og er dermed et bindeled mellem universitet, fagmiljø og de studerende. Derudover står fagrådet også for en lang række faglige og sociale arrangementer hvert semester i form af f.eks. foredrag, ekskursioner, filmaftener, podcasts og rejser til Østeuropa.
 • Pod Stolom: Dette er navnet på festudvalget, som arrangerer arrangementer af forskellig karakter, og ofte i samarbejde med fagrådet – for eksempel fredagsbar, julefrokost og andre arrangementer af festlig karakter. 

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.  

Læs i udlandet

På Rusland- og balkanstudier har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at lære sproget og kulturen endnu bedre at kende. Hvis du læser russisk, har studiet på 4. semester en fast aftale med universitetet i Skt. Petersborg. Hvis du læser bosnisk/serbisk/kroatisk, laver du en aftale med et universitet i et af de respektive lande i samarbejde med Aarhus Universitet (denne linje udbydes ikke i 2019). På den måde er du selv med til at bestemme, hvilket lands dialekt og kultur du gerne vil have et nærmere kendskab til. Udlandsopholdet spiller en afgørende rolle i din uddannelse, da det er her du kommer ud og møder det land eller område, du beskæftiger dig med. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning om Aarhus Universitets aftaler med Kroation, Bosnien og Serbien og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Rusland- og balkanstudier afhænger meget af, hvilket tilvalg og hvilken kandidatuddannelse du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Rusland- og balkanstudier får du et indgående kendskab til enten det russiske eller bosniske/serbiske/kroatiske sprog. Du får en viden om, hvordan historien har været med til at forme dagens østeuropæiske samfund, og du bliver indført i de østeuropæiske landes kultur. Samtidig lærer du at formidle aktuelle politiske, økonomiske og sociale forhold i Østeuropa til den danske offentlighed.

Flere færdiguddannede kandidater arbejder som konsulenter. Her vil din opgave for eksempel være at formidle et samarbejde mellem danske og østeuropæiske virksomheder eller institutioner. Du kan også få job som oversætter eller tolk i eksempelvis private firmaer eller EU. Du har også mulighed for at undervise på gymnasier, sprogskoler og højskoler.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Rusland- og balkanstudier er det et krav, at du på tredje år vælger et tilvalg. Du har mulighed for at vælge imellem mange forskellige faglige retninger. Andre studerende på Rusland- og balkanstudier har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Samfundsfag

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Rusland- og balkanstudier, kan du vælge blandt en lang række forskellige kandidatuddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du bygger videre på din viden omkring Østeuropa, men hvor du samtidig får et bredere internationalt perspektiv på din uddannelse.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en forståelse for bredere europæiske forhold – politisk, historisk og kulturelt.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du bruger din store viden om østeuropæiske forhold i en journalistisk sammenhæng samtidig med, at du lærer en masse journalistiske værktøjer.