Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 5,6 (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Spansk er det en fordel, hvis du i forvejen har gode spanske sprogfærdigheder, så du fra første dag får fuldt udbytte af undervisningen, som primært foregår på spansk.

Sprog, litteratur og kultur

Som studerende på Spansk beskæftiger du dig med Spaniens og de spansktalende lande i Latinamerikas sprog, litteratur og samfund. Studiet giver dig en privilegeret adgang til forståelse af de spansksprogede samfund og mulighed for at dykke ned i landenes mangfoldige kulturer. Samtidigt kommer du til at arbejde systematisk med sprog, hvor du ikke alene videreudvikler dit spansk men også bliver introduceret til sprogvidenskab. Du kommer også til at arbejde indgående med analyse af kulturelle produkter, inkl. litterære tekster fra de spansktalende lande. 

Dagligdagen på Spansk

Undervisningen på Spansk bygger på forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold. Du vil bruge meget tid med din studiegruppe, hvor I sammen forbereder jer til undervisningen og løser opgaver. På 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til et spansktalende land, hvor du kan udvikle dine sproglige færdigheder og opleve et spansktalende land på nærmeste hold.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Spansk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den tofaglige kandidatuddannelsen i Spansk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, kommunikation, oversættelse eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien), så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus fredag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: sprogfagenes.studievejledning.arts@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22355

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A   

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Spansk er bygget op omkring tre hovedområder. Først og fremmest lærer du at forstå, tale og skrive spansk. Herunder får du kendskab til det spanske sprogs historie, udvikling og opbygning. Derudover kredser fagene sig om spansk litteratur samt historiske og samfundsfaglige forhold i de spansktalende lande i verden.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Spansk kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på spansk og undervisningsmaterialet ligeledes er på spansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i Spansk. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Spansk

På spanskstudiet vil du møde mange undervisere, der har spansk som modersmål. Det betyder også, at langt størstedelen af undervisningen foregår på spansk. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Spansk. Selvom der ikke er så mange undervisningstimer er Spansk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du bruger mange timer på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag:
9-12 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
12-15 Forelæsning i Videnskabsteori og metode

Tirsdag:
8-10 Holdundervisning i Historie, samfund og kultur i Spanien
10-12 Forberede fremlæggelse i studiegruppe
13-16 Individuel forberedelse

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Sprog og kommunikation I
10-13 Holdundervisning i Videnskabsteori og metode
13-17 Individuel forberedelse

Torsdag:
10-12 Øvelsesarbejde med studiegruppe
12-14 Holdundervisning i Sprog og kommunikation I
14-17 Forberedelse

Fredag:
8-11 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
11-17 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale studieliv

Som studerende på Spansk holder du til i Nobelparken sammen med blandt andet studerende fra Engelsk, Tysk og Fransk. Når dagens pensum er læst og diskuteret, har du mulighed for at engagere dig i en masse sociale foreninger – eksempelvis:

 • Fagudvalget: Fagudvalget er de studerendes talerør, hvor du blandt andet kan få indflydelse på dit og dine medstuderendes studiemiljø.
 • Esperanto: På Spansk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sprogfag. Esperanto hedder fredagsbaren, som byder inden for til øl, vand og hygge hver fredag.

Læs i udlandet

Som studerende på Spansk er det oplagt at tage et semester til et spansktalende land, hvor du virkelig kan lære sproget og kulturen at kende. På 4. semester har du mulighed for at studere i udlandet. Aarhus Universitet har blandt andet aftaler med universiteter i Madrid, Valencia og Mexico City. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som bachelor i Spansk afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Spansk får du en praktisk og teoretisk forståelse for det spanske sprog – både i skrift og tale. Du får en bred viden om spansk litteratur, og du bliver i stand til at kommunikere interkulturelt, idet du også lærer om kulturen i de spansktalende lande. Samtidig får du indsigt i historien og det nuværende samfund i Spanien samt i de spansktalende lande i Latinamerika.

Størstedelen af alle færdiguddannede kandidater fra Spansk bliver undervisere på eksempelvis gymnasier, handelsskoler eller seminarier. Du har også mulighed for at arbejde som oversætter eller tolk i blandt andet EU eller med kommunikation og markedsføring for virksomheder med interesse i det spanske og latinamerikanske marked.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Spansk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Spansk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste bachelorer i Spansk vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver et specielt tilvalg. Du kan blandt andet vælge imellem:

 • Kandidatuddannelsen i Spansk på b-linjen, hvor du med spansk som hovedfag og et selvvalgt tilvalgsfag indenfor gymnasieskolens fagrække, teoretisk og metodisk bygger oven på den grundfaglighed, som du fik på bacheloruddannelsen og bachelortilvalget. Med denne kandidatuddannelse har du bl.a. mulighed for at undervise i gymnasieskolen.    
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, hvor du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, hvor du tilegner dig grundlæggende kommunikative færdigheder – både skriftligt og mundtligt.
 • Andre kandidatuddannelser på Arts, der kræver en humanistisk bacheloruddannelse