Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CENTRALEUROPASTUDIER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2020: Alle optaget 
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tilvalget i Centraleuropastudier udbydes ikke længere fra og med 2021.

Voldsomme diskussioner om EU’s flygtningekvoter i EU, outsourcing af danske arbejdspladser, østarbejdere, illiberalt demokrati, russisk infiltration i Europa, fulde danske gymnasieelever i Prag og meget mere er tegn på, at de centraleuropæiske lande – især de fire såkaldte Visegrad-stater Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn – spiller en voksende rolle for Europa og for Danmark. Danske virksomheder er massivt til stede i regionen, og turisme og samhandel stiger, men alligevel er den danske gennemsnitsviden om landene begrænset. Det vil dette engelsksprogede tilvalg rette op på.

Praktikophold

Tilvalget giver dig en introduktion til regionens og de fire landes nyeste historie, politiske systemer og sociale og kulturelle forhold med særligt henblik på afviklingen af de kommunistiske styrer og indførelsen af politisk pluralisme og markedsøkonomi. Undervejs på tilvalget i Centraleuropastudier skal du deltage i et seksugers praktikophold i en dansk virksomhed eller en institution med tilknytning til regionen. Her får du en unik mulighed for at anvende viden og kompetencer i en centraleuropæisk kontekst.

Centraleuropæiske spørgsmål

På tilvalget i Centraleuropastudier beskæftiger du dig med spørgsmål såsom:

  • Hvordan ser Visegrad-landene deres plads og rolle i Europa og EU?
  • Hvordan påvirker den kommunistiske fortid landene i dag?
  • Hvordan fungerer demokratiet i de fire lande?
  • Hvorfor vælger danske virksomheder at etablere sig i regionen?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen for Centraleuropastudier kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Centraleuropastudier

Undervisningen på Centraleuropastudier foregår på engelsk. Tilvalget er åbent for studerende fra alle fag på Arts, og de studerendes faglige forskellighed er et plus i de interdisciplinære kurser. Gæsteprofessorer fra Centraleuropa vil blive tilknyttet undervisningen i helt aktuelle emner, og du vil blive klædt godt på til dit seksugers praktikophold.

Det sociale studieliv på Centraleuropastudier

Centraleuropastudier indgår i Globale Studier, som er kendetegnet ved mange mindre fag, bl.a. Ruslandstudier, hvor studerende hurtigt lærer hinanden og fagets undervisere at kende. Da de enkelte kurser udbydes på engelsk, vil der sandsynligvis deltage udenlandske studerende, måske endda fra Centraleuropa, hvilket giver et fagligt og socialt varieret studiemiljø. På tilvalget lærer du hurtigt dine medstuderende at kende, hvor du også har mulighed for at deltage i foreningslivet.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Centraleuropastudier afhænger blandt andet af, hvilket centralt fag du har på din BA-uddannelse samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Kompetencer:

Med tilvalget i Centraleuropastudier får du følgende kompetencer:

  • Viden om aktuelle politiske, sociale og kulturelle forhold i Centraleuropa
  • Viden om regionens nyeste historie i en europæisk kontekst
  • Viden om de centraleuropæiske staters politiske systemer og situation
  • Evnen til at kombinere indsigter og tilgange fra forskellige akademiske discipliner
  • Evnen til at anvende ens viden om regionen i en konkret, praktisk arbejdssammenhæng
  • Erfaring i at kommunikere på engelsk

Jobprofil:

Du har mulighed for at søge ansættelse i private virksomheder, offentlige institutioner, NGO’er, undervisning- og mediesammenhæng, hvor man har tilknytning til eller særligt fokus på regionen. Tilvalget giver også gode forudsætninger for at styrke dine internationale kompetencer, hvis du fortsætter på en kandidatuddannelse i f.eks. Europastudier, Internationale Studier eller linjen i International og Global Historie.