Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I DRAMATURGI

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Dramaturgi og produktion af teater 

På tilvalget i Dramaturgi får du en grundig indføring i teatrets historie og dramaturgisk analyse, og du lærer at nærme dig teatret på to måder: Som den skabende kraft, der får idéen til et teaterkoncept og fører det ud i livet i samarbejde med andre, og som fortolkeren, der iagttager teatrets kommunikationsstrategier, og som kan overføre disse til andre medier, eksempelvis computerspil og rollespil. 

Dramaturgi og læring 

Med disse vinkler på dramaturgien får du indblik i læring. Læring drejer sig om at afsende, modtage, omsætte og udveksle viden med andre i et perspektiv af tid og rum, og kommunikationen i en læringsproces kan således planlægges, bearbejdes og analyseres med dramaturgisk teori og metode. 

Tilvalget vil dermed gøre dig i stand til at anvende en række analytiske redskaber, som skærper din sensitivitet overfor mellemmenneskelig interaktion, og som er særdeles anvendelige såvel i gymnasieskolens dramatikfag som i andre pædagogiske og læringsmæssige sammenhænge, herunder i erhvervslivets læringsformer. 

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at forholde dig til i løbet af dit tilvalg.

  • Hvordan skaber jeg spænding og udtryksstyrke i en forestilling?
  • Hvordan kommunikerer jeg med et publikum, der ikke har samme baggrund som jeg?
  • Hvilke sammenhænge er der mellem den græske tragedie og vores samtids teater?
  • Hvordan kan jeg anvende dramaturgiske redskaber i tilrettelæggelse af et læringsforløb?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om studiets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Dramaturgi

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og praktiske forløb med teaterøvelser og -opsætninger. Derfor er der både perioder med forholdsvis få undervisningstimer og perioder med rigtig mange undervisningstimer, der bruges på at opsætte teaterproduktioner.

På Dramaturgi foregår der mange kulturelle og faglige aktiviteter udenfor den faglige undervisning - også på tværs af årgangene. Der arrangeres blandt andet teaterekskursioner, studieture og fester, og der inviteres ofte til workshops, seminarer, og diverse teaterforestillinger.

Fysiske rammer
På Dramaturgi får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Litteraturhistorie, Kunsthistorie, Musikvidenskab og Retorik.

Det sociale studieliv på Dramaturgi

Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt tværæstetisk og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger:

Visir
Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Kasernebaren
De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende.

Peripeti
Ordet peripeti betegner et vendepunkt indenfor dramaturgien. Det er også navnet på et tidsskrift for dramaturgiske studier, der sætter fokus på teaterkunsten og er et mødested for teaterinteresserede.

KaserneRevyen
KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Dramaturgi afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger og om du også vælger kandidattilvalg i Dramaturgi.

På tilvalget i Dramaturgi får du kendskab til teatrets historie, og du lærer at håndtere og vurdere scenografi, instruktion og opsætning. Du får erfaring med at analysere virkemidlerne i produktionen af teateropsætninger, og du bliver god til at formidle, strukturere og samarbejde. I løbet af tilvalget opbygger du en forståelse for kulturens plads i samfundet og igennem studier af dramatiske værker udvikler du din analytiske sans.

Læs videre

Kandidattilvalg i Dramaturgi
Med et bachelortilvalg i Dramaturgi kan du tage kandidattilvalget i Dramaturgi som en del af din kandidatuddannelse. Det giver mulighed for at undervise i dramatik på gymnasiet. Dramatik er et lille fag i gymnasiet, og derfor er dine jobmuligheder størst, hvis du har en fagkombination med et større gymnasialt fag.

Kandidat i Dramaturgi
Et bachelortilvalg i Dramaturgi giver dig mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Dramaturgi. Her udvikler og forfiner du dine dramaturgiske evner. Kandidater i Dramaturgi arbejder typisk som undervisere, projektledere, i medievirksomheder, eller som dramaturger på teatre eller i andre kulturinstitutioner. Det er også muligt at komme til at arbejde med kommunikation på eksempelvis et reklamebureau.