Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I MUSEOLOGISKE STUDIER: KURATERING OG KULTURARV

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2019:
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Museologi: kuratering og kulturarv er en tværvidenskabelig videnskab, der beskæftiger sig med, hvordan samfundet bruger og bevarer kultur- og naturarv i bred forstand. Det vil sige alt fra stenøkser, over middelaldermarkeder til samtidskunst. På tilvalget har vi fokus på, hvordan ting og fænomener bliver til kulturarv, og vi arbejder med kuratering som en kulturel praksis, der omfatter tilrettelæggelse af vidensprocesser, blandt andet i form af udstillinger.

Kulturarv og kuratering

Du kommer til at arbejde tværfagligt og på tværs af teori og praksis, ligesom tilvalget aktivt bringer dine og dine medstuderendes fagligheder i spil gennem øvelser og samarbejdsformer. Vi besøger en lang række kultur- og kulturarvsinstitutioner og møder mennesker, der arbejder professionelt i feltet. Du får indsigt i institutions- og udstillingsanalyse, kuraterings- og læringsteori og det digitales betydning for kulturarvsfeltet.

Praktisk erfaring

Du afslutter tilvalget med et 2 måneders praksisforløb på en kulturinstitution fx et museum, arkiv, udstillingssted eller kulturhus. Her får du mulighed for at blive en del af arbejdslivet i en kulturinstitution og få afprøvet de kompetencer, som du har erhvervet.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at forholde dig til på Museologi: kuratering og kulturarv:

  • Hvorfor skal vi have museer og kulturarvsinstitutioner i dag?
  • Hvad sker der, når ting kommer på museum?
  • Hvordan afgør man, om et materielt eller ikke-materielt kulturprodukt er værd at bevare og udstille
  • Hvad er forskellen på publikum, brugere og borgere?
  • Hvordan planlægger og evaluerer man aktiviteter på en kulturinstitution?

Tilvalget er fortsat under udvikling, og der kan komme ændringer frem til 1. februar 2020. Hold derfor løbende øje med hjemmesiden. 

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her. 

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Museologi: kuratering og kulturarv

Undervisningen i Museologi foregår som holdundervisning med en blanding af oplæg, dialog, øvelser, afleveringer og ekskursioner. Det er et tværfagligt studiemiljø og det præger hele studiet. Vi laver tværfaglige læsegrupper, hvor I forbereder og afholder mundtlige oplæg og skriftlige øvelser. Vi besøger ofte museer, gallerier og andre kulturarvssteder, både som en del af undervisningen og på de studerendes eget initiativ. På 1. semester tager hele holdet på en 3-dages ekskursion til København og besøger museer og andre kulturinstitutioner.

Det sociale studieliv på Museologi: kuratering og kulturarv

Undervisningen foregår primært på den gamle og nu restaurerede Kaserne på Langelandsgade. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra æstetiske fag som Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Kunsthistorie. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, som du har mulighed for at deltage i:

Visir
Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 

Fællesæstetisk Fredagsbar
De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende. 

Fæstetik
Fællesæstetisk Festudvalg – eller Fæstetik – arrangerer fester for de æstetiske fag. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Museologi: kuratering og kulturarv supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. På tilvalget får du en forståelse for kulturarvsprocesser i et institutionelt, teknologisk og organisatorisk perspektiv. Du får også indsigt i de forskellige aspekter af musealisering, såsom indsamling, registrering og bevaring af genstande. Desuden får du viden om, hvordan man kuraterer og planlægger udstillinger samt kommunikerer og formidler kultur til et givet publikum.

Det gør dig i stand til at arbejde med:

  • Planlægning af udstillinger og kulturbegivenheder
  • Projektledelse
  • Kommunikation og formidling
  • Kulturarvsproblemstillinger
  • Kulturinstitutioners politiske og økonomiske muligheder