Aarhus Universitets segl

Spørg Tobias

Tobias

22, Herning

Herningsholm Erhvervsskole, HHX

HA(jur.), 6. semester

Tobias

22 år, Herning
Herningsholm Erhvervsskole, HHX
HA(jur.), 6. semester

Spørg mig om:

  • Hvordan er det at dumpe en eksamen
  • Hvad kan man gøre for at opretholde struktur
  • Hvordan forbliver man motiveret og undgår studietræthed
  • Studie og fritids balance

Fun facts om mig

  • De første to år af mit liv boede jeg i Tyskland
  • Begge mine forældre snakker flydende tysk
  • Jeg kan ikke finde ud af at snakke tysk

Hvordan valgte jeg studie?

Grunden til at jeg valgte HA(jur.) som min studieretning, var fordi jeg havde en meget dygtig underviser på handelsskolen, som startede min interesse for blandingen mellem økonomiske fag og juridiske fag. I starten troede jeg, at jeg kun ville have økonomiske fag, da dette var den grundlæggende retning min gymnasiale uddannelse havde. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at matematik ikke var min stærke side, hvorfor en studieretning indenfor erhvervsøkonomi og erhvervsjura var mere tiltalende end f.eks. HA almen eller økonomi. Jeg brugte meget bachelor.au.dk, da man kan læse om, hvad uddannelsen går ud på samt hvilke krav, der forventes af den studerende. Derudover kan man se, hvad tidligere studerende ender med at lave efter studiet, hvilket er et godt værktøj til at finde ud af, om uddannelsen overhovedet er noget for en.

Hvad tænkte jeg om AU, inden jeg søgte ind?

Jeg kommer ikke fra en akademisk familie, men jeg har altid hørt om Aarhus Universitet, da de har en afdeling i Herning. Min første indskydelse var, at det var et meget kompetitivt miljø, hvor gode præstationer var vigtige for at kunne følge med. Derudover var jeg også nervøs for, at niveauet var for højt, og at det krævede en stor mængde viden på forhånd. Disse fordomme blev dog hurtigt skudt ned. Jeg begyndte hurtigt at føle mig godt tilpas i studielivet, da underviserne er meget gode til at gøre stoffet konkret og forståeligt, uden at du behøver nogen form for viden, inden du starter. Derudover er man ikke alene, da man starter med en masse andre medstuderende, som alle er i samme båd. Jeg bruger derfor meget tid sammen med de andre studerende, både privat og studiemæssigt, hvilket har gjort hele studiet mere tilgængeligt og åbent.

Min hverdag

Studierne kan være meget forskelligt bygget op, hvorfor hver dag er anderledes. Normalt har jeg ikke undervisning fra 8-16 hver dag, hvorfor der er meget tid til at forberede sig gennem læsning eller opgaver. Jeg bruger også hullerne i skemaet til at slappe af, dyrke motion eller læse nogle gode bøger. Der bliver også sat tid af til at mødes med ens medstuderende over en øl eller kaffe, da jeg personligt synes, at det sociale er næsten lige så vigtigt som det faglige. Det kan være med til at skabe et pusterum, hvor det hele bliver sat i perspektiv. Jeg føler ikke, at det faglige niveau er så højt, at jeg ikke kan være med, men det kommer meget an på, hvilket fag jeg har med at gøre. Det største pres kommer i eksamensperioderne, hvor alt det man har været igennem bliver sat op i en højere enhed. Her benytter jeg mig meget af læsepladserne oppe på universitetet, da man får en form for fællesskabsfølelse af at sidde med de andre studerende. Jeg plejer også at lave en plan for, hvad jeg gerne vil nå og følge den til punkt og prikke for at skabe et overblik. Hvis jeg bliver stresset over et fag eller en eksamen, plejer jeg at sige til mig selv “går det, så går det. Går det ikke, så går det nok alligevel”.

Mine råd

  1. Skab overblik - Det kan virke kaotisk at starte på universitetet, og der er mange informationer, som man skal have styr på. Sørg for at orientere dig inde på studieportalerne og hvis man er i tvivl, så spørg en medstuderende, en underviser eller en vejleder. De bider ikke.
  2. Følg dine interesser - Det er vigtigt at bruge sin tid på noget, som man føler er spændende, og som man kan spejle sig selv i. Det kan være med til at motivere en til at fortsætte - selv i de svære perioder.
  3. Sørg for at holde det sociale ved lige - Man kan hurtigt blive opslugt i det faglige, hvilket kan være stressende. Deltag i sociale arrangementer med dine medstuderende og tag en pause fra hverdagen. Husk at nyd livet udenfor universitetet!

Vil du vide mere om uddannelsens specifikke adgangskrav i kvote 1 og 2?

Har du spørgsmål om adgangskrav og optagelse?