Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Geoteknologi (udbydes ikke)

Geoteknologi (udbydes ikke)

Bacheloruddannelsen i Geoteknologi (udbydes ikke) - Introduktion

Vi arbejder med virkelige projekter, så det er meget sjovt at se, hvordan de professionelle har valgt at løse en problemstilling, man selv har siddet med. Vi var i starten på mange små ekskursioner og virksomhedsbesøg rundt omkring i Jylland. Vi har set på forurenede områder, vandværker og andre geologisk interessante områder. Fx har vi skullet undersøge de forskellige blotlagte jordlag i klinter.

Rasmus Jes Petersen, studerer geoteknologi


Menneske, natur og teknik

  • Har du tænkt på, hvor afhængige vi mennesker er af rent vand?

  • Er du fascineret af, hvordan mennesker verden rundt indretter sig og på godt og ondt udnytter jordens ressourcer?

  • Vil du gerne arbejde med naturen, og med hvordan den kan beskyttes?

  • Vil du gerne udnytte jordens ressourcer på en skånsom måde, eller rette op på skader, som allerede er sket i naturen?

  • Ønsker du en uddannelse, der kombinerer naturvidenskab og teknisk videnskab?

Så er den nye civilingeniøruddannelse i geoteknologi en mulighed.

En praktisk videnskab

Geoteknologi kombinerer naturvidenskabelig erkendelse med tekniske videnskaber. Kombinationen betyder, at du som studerende lærer at udvikle praktiske måder at kortlægge, beskytte og udnytte jordens ressourcer på. Samtidig bliver du i stand til at finde og skabe løsninger, som kan rette op på skader forårsaget af naturødelæggelse og forurening.

Et centralt emne i studiet er vand og vandkvalitet. Vidste du, at det faktisk er vandet, der gør, at vi overhovedet kan holde varmen på denne planet? Og at det er vandet, der er på spil, når vejret bliver rigtig vildt? Eller vidste du, at en almindelig dansk familie i gennemsnit bruger 500 liter drikkevand om dagen?

Vores drikkevand bliver pumpet op fra de overfladenære lag, der ofte er påvirket af menneskelig aktivitet såsom landbrug, industri og byudvikling. Rent drikkevand er således ikke længere en selvfølge. Derfor er der behov for geoteknologer, som kan sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne.

Civilingeniør i geoteknologi

Efter endt bacheloruddannelse kan du fortsætte i flere forskellige spændende retninger bl.a. på en 2-årig civilingeniør-uddannelse i biosystemteknologi eller teknisk geologi, hvor du opnår titlen cand.polyt. (civilingeniør). Du kan også vælge i stedet at fortsætte på kandidatuddannelsen i geologi, hvorved du bliver cand.scient.

Beslægtede bacheloruddannelser:

Studieskift på Science

Hvis du efter første studieår vil skifte til en anden naturvidenskabelig uddannelse, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre. Da uddannelserne er fleksibelt opbygget, kan du oven i købet ofte skifte uden at det forlænger din samlede studietid.

 

Optagelsesområdenummer: 22133

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

  Bestil en pjece

Læs mere om studiemiljøet ved Science and Technology

En typisk dag i stud.scient. Julies liv

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014