Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I ANTROPOLOGI

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

OBS: Tilvalget i Antropologi udbydes kun på engelsk fra 1. september 2018.

Mennesker, kultur og samfund

Er du interesseret i samspillet mellem menneske og samfund? Og i kulturerne rundt omkring i verden? På tilvalget i Antropologi får du muligheden for at forstå, hvordan din og andre menneskers verden hænger sammen. Du bliver introduceret til nuværende og tidligere teorier omkring menneske, kultur og samfund. Samtidig får du værktøjer til at undersøge og forstå antropologiske og etnografiske kontekster.

Mere end bøger

Antropologi er mere end blot bøger og forelæsninger. Du lærer også at analysere og vurdere data, som du selv har været med til at indsamle. Med andre ord kan dine egne interesseområder komme til at præge indholdet af dit tilvalg.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at beskæftige dig med på Antropologi: 

  • Hvad handler kultur og samfund om?
  • Hvordan kan vi forstå religion og identitet i en global verden?
  • Hvordan skabes national identitet?
  • Hvordan kommunikerer mennesker med ting og omgivelser?

Adgangskrav

Adgangskravet til tilvalget i Antropologi er 60 beståede ECTS på et centralt fag i et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde. Bachelorstuderende med et centralt fag indenfor et naturvidenskabeligt fagområde kan ikke optages. 

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet. 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Antropologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Antropologi.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

SE UDDANNELSENS STUDIEORDNING 

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Antropologi

Undervisningen på Antropologi foregår både som forelæsninger og holdundervisning, hvor du forventes at deltage aktivt. Alle undervisningstimer kræver grundig forberedelse, og du skal nogle gange indsamle empirisk data, som skal bruges i undervisningen.

Fysiske rammer
Antropologi har til huse på Moesgård, der er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Du kommer til at studere i naturskønne og intime rammer, som gør det let at lære studerende fra de andre årgange at kende. Klik og få et overblik over Moesgaard.

Det sociale studieliv på Antropologi

Studielivet stopper ikke, når du lukker bøgerne. Det fortsætter i de mange faglige og sociale foreninger. Du kan blandt andet deltage i:

BarBaren
Fredagsbaren på Antropologi er navngivet BarBaren. Hver anden fredag i måneden inviterer de til fest og dans på Moesgård.

Informanten
Studenterbladet på Antropologi hedder Informanten, og er lavet af studerende for studerende.

Kaiko
Tsembaga-befolkningens grisefestival er navngivet Kaiko, og derfor er det jo oplagt at give festforeningen på Antropologi det samme navn.

Moesgaard Special Olympics
Her dyster Antropologi om håneretten over de to øvrige studier, der har til huse på Moesgård. Det er en dag med hygge, venskab og godt humør.

Dansk Etnografisk Forening
Foreningen udgiver tidsskriftet Jordens Folk og holder møder for alle med interesse i antropologi og etnografi.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Antropologi afhænger meget af, hvad du har som centralt fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Antropologi får du indblik i kulturforskelle og ligheder, og du lærer at analysere vanskelige kulturspørgsmål. Du bliver trænet i at udvælge og anvende antropologiske metoder og lærer at formidle dine resultater skriftligt og mundtligt. Desuden får du viden om, hvordan man bedst muligt indsamler og behandler antropologisk data.

Uddannede antropologer arbejder typisk som projektledere, konsulenter, undervisere eller som analyse- og evalueringsmedarbejdere. Det kunne eksempelvis være indenfor innovation, det sociale område eller udvikling og ulandsbistand.

Læs videre

Et tilvalg i Antropologi samt to års beståede centrale fag giver dig mulighed for at søge kandidatuddannelsen i Antropologi, hvor du bygger videre på dit tilvalg.