Aarhus Universitets segl

Kandidattilvalg

Et gymnasierettet tilvalg består af et bachelor- og et kandidattilvalg, og er i uddannelsesbekendtgørelsen betegnet som et sidefag.  Den del af tilvalget, der indgår i kandidatuddannelsen, betegnes kandidattilvalg.

Du kan se hvilke bachelortilvalg der kan udbygges med kandidattilvalg i søgeboksen på bachelor.au.dk/tilvalg.  

Du kan kun søge om optagelse på en kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis dit centrale fag er inden for gymnasiets fagrække, og hvis du som en del af din adgangsgivende bacheloruddannelse har haft det bachelortilvalg, som kandidattilvalget er en forlængelse af. Kandidattilvalget er normeret til 45 ECTS.

Hvis du vælger et gymnasierettet tilvalg fra et andet fakultet end dér, hvor du har taget dit centrale fag, og begge indgår i gymnasiets fagrække, skal du være opmærksom på, at kandidattilvalget som hovedregel forlænges med 30 ECTS. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge.

Med et gymnasierettet bachelor- og kandidattilvalg kvalificerer du dig til at undervise i gymnasiet, du er dog ikke bundet til at følge denne karrierevej. Din uddannelse åbner op for mange andre karrieremuligheder.