Aarhus Universitets segl

Studiepraktik

Prøv hvordan det er at være studerende på AU

Til Studiepraktik på Aarhus Universitet kan du møde uddannelserne og prøve, hvordan det er at være studerende. Det gør det lettere for dig at finde ud af, om uddannelsen og livet som studerende på universitetet er noget for dig.

Studiepraktik varer op til tre dage og finder sted hvert år i uge 43.

Hvad går praktikken ud på?

I praktikken kan du prøve, hvordan det er at være studerende ved at følge undervisningen på den uddannelse, du synes er spændende.

På nogle uddannelser vil du følge et skræddersyet program på et hold med andre gymnasieelever. På andre uddannelser kommer du til at følge undervisningen sammen med nuværende studerende. I begge tilfælde kommer du til at prøve, hvordan det er at være til undervisning i både store forelæsningslokaler og mindre klasselokaler eller forsøgslaboratorier.

Emnerne, undervisningen og arbejdsformerne vil være typiske for undervisningen på universitetet, så du kan få det bedst mulige indtryk af, hvordan det er at gå på AU.

Hvor lang tid varer det?

De fleste praktiktilbud er tre sammenhængende dage – fra onsdag til fredag. Enkelte uddannelser tilbyder dog også praktik over færre dage eller i kombination med online deltagelse. Det finder I ud af, når I får jeres program.

Undervejs i de tre dage vil du få masser af muligheder for at snakke med både studerende og undervisere. Men du kan også møde universitetets studievejledere, som du kan stille spørgsmål til om f.eks. andre uddannelser, hvordan man søger ind, og hvilke jobmuligheder uddannelserne giver dig.

Mange andre institutioner holder også studiepraktik. Du kan finde en oversigt på www.studiepraktik.dk.

Sådan forbereder du dig

Studiepraktik er din mulighed for lære en uddannelse godt at kende. Derfor er det også vigtigt, at du forbereder dig inden praktikken.

bachelor.au.dk/onlinestudiepraktik kan du både blive klogere på dine egne forventninger og danne dig et indtryk af Aarhus Universitet, så du er bedst muligt klædt på, når det går løs. Du kan blandt andet møde vores studerende, se rundvisninger af universitetet og uddannelsesstederne, opleve studiebyen og studielivet og stille spørgsmål til vores studerende og studievejledere. Der er også quizzer, hvor du kan teste din viden om universitetet, og en opgave du kan løse som forberedelse.

Brug siden når Studiepraktik er slut
Du kan også bruge siden, når Studiepraktik er slut. Du kan f.eks. fortsætte snakken med vores studerende eller chatte med vores studievejledere, hvis du har spørgsmål eller noget, du er i tvivl om. Der vil også være nogle spørgsmål til refleksion, og tips til hvor du kan møde os næste gang, og hvad du ellers kan gøre for at blive klogere på dit valg af uddannelse.

Når praktikdagen er slut

Når praktikdagen er slut kan du deltage i forskellige after-study aktiviteter, som giver dig mulighed for at opleve campuslivet i Aarhus i eftermiddags- og aftentimerne, møde kommende studiekammerater og i det hele taget snuse til studielivet på AU. 

Se de forskellige aktiviteter under fanen "Ekstra tilbud" på studiepraktik.dk.

Husk

Studiepraktik er kun for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Hvis du ikke kan sige ja til en af de to, kan du i stedet deltage i StudieInfo eller prøve at være Studerende for en dag.

Har du husket plan B?
Der kan være pladsbegrænsning på den uddannelse, du ønsker. Det kan derfor være en god idé med en plan B!

Gratis parkering til studiepraktik

Der er fri parkering d. 25., 26. og 27 oktober på parkeringspladser omfattet af AU medarbejderparkering i Universitetsparken, Dalgas Avenue 4 og Fuglsangs Allé 4. 

Pladserne er markeret med sorte skilte fra ParkZone med overskriften ”AU medarbejderparkering”.

Der må ikke parkeres i reserverede båse (handicap, AU tjenestebil o.lign.).

Parkering på offentlige veje – herunder vejene i Universitetsparken –  er jf. Aarhus Kommunes parkeringsregler (vilkår fremgår af skiltningen på stedet).

Universitetsparken

Det er ikke tilladt at parkere ved Steno Museet og Naturhistorisk Museum i Universitetsparken. Pladserne med fri parkering er er markeret på kortet neden for.

Dalgas Avenue

Fuglsangs Allé

Der er primært mulighed for parkering i parkeringskælderen under bygning 2610 (indkørsel fra Nordre Ringgade i sydgående retning)

Hør hvad andre synes om Studiepraktik

Mange tusinde gymnasieelever har fået studielivet på AU ind under huden i løbet af praktikdagene.