Aarhus Universitets segl

Sammenhold og samarbejde trives på universitetet

15.000 studerende slår fast: Samarbejde, sammenhold og tæt kontakt med underviserne præger hverdagen


”Inden jeg startede på universitetet forestillede jeg mig, at det ville være en hårdere og mere ensom udgave af gymnasiet. Det er virkelig bare langt fra virkeligheden," fortæller Henrikke Kylén Pedersen, der til daglig læser Digital Design på Aarhus Universitet.

"Forelæsningerne er slet ikke den envejskommunikation, jeg havde troet, og underviserne er jo bare mennesker, man kan snakke med og har faget til fælles med", fortæller hun og fremhæver studiegrupper og holdundervisning som et godt socialt rum for læring og undervisning.

"Vi bliver også undervist på små hold af studerende, der er længere fremme i deres studieforløb. Det giver noget sammenhold, så man aldrig er helt alene", fortæller hun.

15.000 studerende giver et klart svar
Henrikke Kylén Pedersen har sammen med flere end 15.000 studerende deltaget i en stor undersøgelse, der kortlægger studiemiljøet på Aarhus Universitet. Postdoc Anna Bager-Elsborg står bag undersøgelsen, hvor særligt kontakten mellem underviserne og de studerende vurderes til at være rigtig god.

"Vi kan se, at 84 procent af de studerende oplever, at underviserne er tilgængelige, og 87 procent oplever, at de undervisere, de har haft kontakt til, generelt virker interesserede i de studerende,” forklarer hun og fortæller, at flere og flere studerende er med i studiegrupper og har en læsemakker.

”Det viser os, at studielivet på universitetet bliver mere og mere fokuseret på samarbejde og på, at man hjælper hinanden. Både i forholdet mellem undervisere og studerende og de studerende imellem,” fortæller hun.


Det er okay at være bange for universitetet

Lektor Lone Koefoed Hansen underviser i Digital Design på Aarhus Universitet. Hun gør meget ud af, at det er de studerende, der snakker og fremlægger og diskuterer, og at der er masser af plads til at lave fejl.

”Som underviser håber jeg, at de studerende fejler rigtig tit. Så hjælpes vi ad med at finde ud af, hvorfor noget ikke virker. Succes kommer ved, at man rammer forbi målet rigtig mange gange, indtil man har lært at indstille skiven rigtigt," siger hun og fortæller, at nystartede studerende ofte kan være lidt skræmte ved tanken om universitetet.

"Jeg fortæller altid nye hold, at det er helt okay at være lidt bange for universitetet, for det er bestemt heller ikke bare nemt. Det kan godt tage 10 minutter at læse en side, og det kan godt være, man skal læse den tre gange. Det er sådan, viden er. Men vi undervisere er der til at hjælpe og understøtte. Så man skal aldrig tøve med at stille spørgsmål eller bede om hjælp, for det er den måde, vi sammen bliver bedre på", fortæller Lone Koefoed Hansen.