Aarhus Universitets segl

Professionsbacheloruddannelsen i Klinisk tandteknik

Klinisk tandteknik

Professionsbacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,2 (Standby: 7,7)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: -
Optagelsesområdenummer: 22023

Introduktion

På uddannelsen i klinisk tandteknik får du kompetencer til at fremstille og varetage behandlinger med aftagelige tandproteser i tæt samarbejde med tandlæger, tandplejere og andre samarbejdspartnere.

Uddannelsen er sammensat af naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, tekniske og kliniske fag. I de naturvidenskabelige fag lærer du om anatomi, mikrobiologi, ernæring, cariologi og parodontologi og senere sygdomslære og generel medicin. I faget protetik får du den teoretiske baggrund for at fremstille proteser. Du får baggrundsviden om patienterne, som primært er mennesker med omfattende tandtab, der har brug for at få genskabt en god funktion, sundhed og livskvalitet.

I de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag lærer du, hvad der kendetegner patientgruppen i forhold til sundhed, sygdom og tandplejebehov, og hvad du skal tage hensyn til i kommunikationen med den enkelte patient, pårørende og samarbejdspartnere.

I de tekniske fag lærer du at designe og fremstille tandproteser med både digital og konventionel teknik.

Afprøv teorien i praksis

En stor del af uddannelsen foregår på laboratoriet og på universitetsklinikkerne og hos kliniske tandteknikere. Her øver du de grundlæggende faser i fremstilling af aftagelige proteser. Du starter med at behandle patienter, der har brug for en aftagelig protese, sammen med en medstuderende og underviserne, som er både tandlæger og kliniske tandteknikere.

Uddannelsen er opbygget, så der er en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Hvad kan jeg blive?

Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker, en privatpraktiserende tandlæge eller i en kommunal tandpleje. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation, så du selv kan drive en klinisk tandteknikerpraksis eller indgå som partner i et klinikfællesskab.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Adgangsgivende eksamen

Du skal have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Der er ingen specifikke adgangskrav. 

Adgangsgivende eksamen i kvote 2

Du skal enten have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen eller en af de følgende erhvervsuddannelser:

 • Erhvervsuddannelsen til tandtekniker med profil tandtekniker i aftagelig protetik (trin 1) eller speciale tandtekniker i aftagelig protetik (trin 2)
 • Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent
 • Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
 • Erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
 • Erhvervsuddannelsen til ortopædist
 • Erhvervsuddannelsen til finmekaniker
 • Erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Specifikke adgangskrav

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du opfylder følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Engelsk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Kemi C eller Biologi C eller Naturfag C eller Matematik C eller Fysik C eller Bioteknologi A eller Geovidenskab A

Karakterkravet om 7,0 i Dansk C og Engelsk C, bortfalder såfremt du har bestået fagene på højere niveau.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Hvis du har en anerkendt udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du desuden have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation af danskkvalifikationer.

Hvis du skal søge kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du have en gymnasial adgangsgivende eksamen. Der er ingen specifikke adgangskrav. Du kan læse mere om kvote 1 her.

Hvis du skal søge i kvote 2

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du sender en motiveret ansøgning.

Derudover skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Engelsk C med et gennemsnit på mindst 7,0

Karakterkravet om 7,0 i Dansk C og Engelsk C, bortfalder såfremt du har bestået fagene på højere niveau.

Bemærk, du skal uploade din dokumentation og motiverede ansøgning senest 15. marts kl. 12.

Afslutter du din eksamen efter fristen, kan du uploade dit eksamensbevis eller suppleringsbevis frem til den 5. juli kl. 12.

I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Motiveret ansøgning – se vejledning nedenfor
 • Karakterniveau i den adgangsgivende eksamen og enkeltfag
  • Dansk, Engelsk, Matematik, Kemi eller Naturfag, Fysik eller Geovidenskab, Biologi eller Bioteknologi, Samfundsfag eller Psykologi
 • Relevant uddannelse, erhvervserfaring eller frivilligt arbejde inden for det sociale, pædagogiske, omsorgsrelaterede eller sundhedsrelaterede område
 • Udlands- eller højskoleophold af mindst 8 ugers varighed

Vi laver en samlet vurdering ud fra din motiverede ansøgning og den dokumentation, du har uploadet til din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du uploader dokumentation for aktiviteter, der svarer til kriterierne nævnt ovenfor.

Din dokumentation skal indeholde

Det er vigtigt, at du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt. Derfor er der en række krav til din dokumentation, som er vigtige, du følger for at sikre dig, at vi kan godkende den: 

 • Dit navn 
 • Varighed af aktivitet, f.eks. start- og slutdato 
 • Omfang, f.eks. antal ECTS eller timetal 
 • Dokumentation for ægthed, f.eks. med stempel og underskrift 

Motiveret ansøgning

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du sender en motiveret ansøgning senest 15. marts. Her kan du læse om retningslinjerne for en god motiveret ansøgning.

I din motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, og hvordan du kan bruge dine tidligere relevante erfaringer på uddannelsen.

Generelle retningslinjer for motiveret ansøgning

Din motiverede ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Her er dog lidt retningslinjer, du kan følge:

 • Den må fylde 1 side
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
 • Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
 • Den skal være målrettet uddannelsen.

De kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning, skal du kunne dokumentere i din ansøgning.

Indholdet i din motiverede ansøgning er vigtigt. Her er nogle huskeregler, som er gode at følge:

 • Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer og forklare relevansen i forhold til den søgte uddannelse.
 • Du skal forklare, hvad du vil med den søgte uddannelse.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal argumentere for dit studiepotentiale.
 • Du skal vise kendskab til uddannelsen. Dvs. det du skriver, skal afspejle, at du har sat dig ind i uddannelsens faglige indhold og struktur.
 • Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold, der er mindre relevante.

Vi bruger den motiverede ansøgning til at vurdere din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til uddannelsen. Desuden ligger vi vægt på, at du har kendskab til uddannelsens faglige indhold og struktur. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på klinisk tandtekniker

På uddannelsen i klinisk tandteknik er undervisningen en blanding af undervisning på klinikken, praktiske øvelser, forelæsninger, holdundervisning på mindre hold samt hjemme- og gruppearbejde og digital læring.

Praktik

Mere end en tredjedel af studiet består af praktik. Hovedparten af praktikken finder sted på universitetets egne klinikker. Ca. en fjerdedel af praktikken er fordelt over hele landet i klinisk tandteknikerpraksis eller på private og kommunale tandklinikker, hvor der er ansat kliniske tandteknikere. Der kan blive mulighed for praktikophold i udlandet.

Du vil opleve, at det vil være forskelligt fra uge til uge hvor mange timer du har. I de uger hvor du har teoretisk undervisning, vil du have færre planlagte undervisningstimer, men i stedet skulle bruge en del tid på at læse selv og forberede dig til undervisningen.

I perioder med praktik vil du have flere planlagte undervisningstimer i klinikken og mindre tid, hvor du skal læse selv. 

Det sociale studieliv

På uddannelsen i klinisk tandtekniker er der også et godt socialt liv, hvor du har mulighed for at deltage aktivt i flere foreninger.

Odontologisk Forening og Apollonia

Hvis du brænder for studenterpolitik, så er Odontologisk Forening (OF) helt sikkert noget for dig. OF er en studenterforening for studerende ved IOOS. OFs primære formål er at repræsentere de studerende, så alle får så gode vilkår at studere under som muligt. OF og Apollonia står også for at arrangere fælles fester.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Karriere

Efter endt uddannelse kan du blive ansat som assistent hos en autoriseret klinisk tandtekniker, en privatpraktiserende tandlæge eller i en kommunal tandpleje. Du kan også vælge at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse eller en masteruddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Autorisation
Efter et års arbejde kan du ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at drive din egen klinik eller indgå i et klinikfællesskab.

Mød en færdiguddannet i job

Her kan du læse Linea Rasmussen fortælle om sit arbejde som klinisk tandtekniker.

FOTO: Linea Rasmussen

Hvad er dine vigtigste arbejdsopgaver?

Mine vigtigste arbejdsopgaver er kliniske opgaver med undersøgelser, behandlingsplanlægning, aftrykstagning, bidregistering, tandopstilling, indsættelse af proteser, korrektioner af tandproteser, rebasering af proteser og eftersyn.

Jeg laver også laboratoriearbejde med fremstillingen af proteserne, men har laboratorietandtekniker til at lave de fleste laboratorietekniske opgaver, så jeg kan koncentrere mig om de kliniske faser.

Den personlige behandling af patienter, med de udfordringer en patient kan have når tænderne skal trækkes ud og patienten skal have en protese, er også en vigtig del af behandlingen.

Hvilke kompetencer fra din uddannelse bruger du i dit job?

De kompetencer jeg har lært om fremstilling af de forskellige protesetyper og behandlingsplanlægning er et vigtigt grundlag for de behandlinger, jeg laver til patienterne.

Min kliniske viden fra uddannelsen om aftrykstagning og bidregistering mv. er fundamental i mit job.

Min uddannelse med den laboratoriemæssige del er også vigtig, for jeg kan forstå de laboratorietekniske faser og kan samarbejde med vores laboratorietandteknikere om de tekniske udfordringer i protesefremstillingen.

Jeg har i starten haft stor glæde af at arbejde sammen med meget erfarne og rutinerede kollegaer, der har været med til at opbygge min egne erfaring og rutiner, samt læring i mere komplekse behandlinger, som f.eks. med tryklåsproteser.

Hvordan ser din hverdag ud på dit arbejde?

Min hverdag består mest af alle de kliniske opgaver, men også administrative opgaver som f.eks. journalføring, booking, informationer til patienterne om behandlingsplaner, og samarbejde med tandlæger.

Hvad er den sjoveste og sværeste del af dit job?

De sjoveste opgaver er som regel også ofte de sværeste opgaver, da de giver spændende udfordringer i hverdagen. Det er f.eks. tryklåsproteser, som er mere komplekse at lave.

Tandopstillinger er også rigtig sjove at lave, hvor man kan lave en smuk kosmetik til patienterne.

Svære opgaver kan være at lave gode stelkonstruktioner til delproteser, med restænder der ikke altid er placeret sådan, at der kan laves en optimal konstruktion, men de udfordringer er også spændende at løse.

Det at få en patient med et dårlig tandsæt til at se pæn ud igen og få genoprettet sin tyggefunktion med en tandprotese, er en kæmpe tilfredsstillelse ved mit arbejde.