Aarhus Universitets segl

Adgangsgivende eksamen

 

For at blive optaget på en uddannelse ved Aarhus Universitet, skal du have en adgangsgivende eksamen. Den adgangsgivende eksamen skal være afsluttet senest den 5. juli, for at søge optagelse på en af vores bachelor-, diplomingeniør-, eller professionsbacheloruddannelser.

Du kan søge optagelse inden, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Hvis du har en af følgende eksaminer, kan du søge optagelse både i kvote 1 og kvote 2:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) afsluttet før juni 2019
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med supplerende overbygningsforløb (SOF)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) og HF-enkeltfag med udvidet fagpakke
 • EUX teknisk med svendebrev eller fagprøve
 • EUX merkantil 1. del med supplerende overbygningsbevis (SOF)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Færøsk gymnasialt eksamensbevis
 • Grønlandsk gymnasialt eksamensbevis
 • Eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen

Følgende eksaminer er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser i kvote 1 og 2:

 • Højere forberedelseseksamen (hf) eller (hf-enkeltfag) uden overbygningsbevis
 • EUX merkantil 1. del uden overbygningsbevis.

Ansøgere der skal søge i kvote 2

Hvis du har en af følgende eksaminer, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00 middag.

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne (kan kun vurderes i kvote 2)
 • Steiner vidnesbyrd eller Steiner HF inklusive udtalelser og fagbeskrivelser (kan kun vurderes i kvote 2)
 • Adgangsgivende erhvervsuddannelse til Tandpleje og Klinisk Tandteknik (kan kun vurderes i kvote 2)
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen eller en IB.

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En adgangsgivende eksamen kan ikke blive forældet.
 • Hvis du har flere, afsluttede gymnasiale eksamener, f.eks. både en studentereksamen og en 1-årig hhx, er det karaktergennemsnittet på den første adgangsgivende eksamen, der tæller i kvote 1.
 • Hvis du skal til sygeeksamen, skal du stadig søge optagelse inden 5. juli kl. 12.00 middag. Du får svar på din ansøgning, når vi har dokumentation for din beståede eksamen. Du kan læse mere om sygeeksamen her.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om din eksamen giver adgang til vores uddannelser, kan du kontakte os i Vejledningscenter AU.