Aarhus Universitets segl

Merit

Du skal oplyse os om tidligere beståede fag
Hvis du tidligere har bestået fag på en videregående uddannelse og søger optagelse på Aarhus Universitet, er du forpligtet til at oplyse det til os. Vi skal nemlig vurdere, om du kan få merit for de fag, du tidligere har bestået. Du oplyser fagene og vedhæfter dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk.
 

Hvis du har en uafsluttet videregående uddannelse
Når du søger optagelse, vurderer vi om du kan få merit for de fag, du har bestået fra en uafsluttet videregående uddannelse. Det gælder for alle vores uddannelser.


Hvis du har en afsluttet videregående uddannelse
Hvis du søger optagelse på en bacheloruddannelse og har afsluttet en videregående uddannelse, skal du selv søge om merit ved uddannelsen, hvis du bliver optaget. Studievejledningen på den uddannelse, du er blevet optaget på, kan hjælpe dig videre, så du kan søge merit.

Hvis du søger optagelse på Tandplejer eller en diplomingeniøruddannelse, vurderer vi dine beståede fag fra både uafsluttet og afsluttet videregående uddannelse. 


Når du søger optagelse som nuværende eller tidligere studerende
Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du søger optagelse på en uddannelse, du allerede er eller har været optaget og indskrevet på.
Du kan læse om reglerne her.

Hvilken dokumentation skal jeg vedhæfte?

Er du tidligere AU studerende?
Hvis du er tidligere AU studerende, behøver du ikke vedhæfte dokumentation i forbindelse med meritvurdering, da vi har dine beståede fag i vores database. Men har du søgt optagelse på en uddannelse, hvor relevante kvalifikationer indgår i kvote 2 vurderingen, er det vigtigt, at du vedhæfter dokumentation for dine beståede fag senest den 15. marts.

Har du har bestået fag andre steder end på AU?
Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli:

  • Studiejournal, eksamensbevis eller diplom
  • Udførlige og officielle kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk 

Din studiejournal skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.

Selvom du allerede har vedhæftet dokumentation sammen med din ansøgning, kan det ske, at du bliver bedt om at indsende yderligere dokumentation. Det kan skyldes, at den vedhæftede dokumentation ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan vurdere, om du skal have merit.

Hvornår vurderer vi din ansøgning og hvornår får du svar?

Hvornår vurderer vi, om du kan få merit?
Vi vurderer om du kan få merit, når du er optaget og har takket ja til din studieplads. Vurderingen finder sted ved den uddannelse, du er optaget på. Du kan ikke på forhånd få en vurdering af, om du kan få merit eller hvor meget merit, du kan få.

Hvornår får du svar?
Det kan tage op til et par måneder at behandle alle ansøgninger om merit. Det kan betyde, at du ikke får svar på din meritvurdering inden studiestart. Vi opfordrer derfor til, at du følger alle de fag, du er tilmeldt på første semester, mens du afventer svar på din meritvurdering. Hvis du senere får merit for et fag, du er tilmeldt, vil du blive afmeldt undervisningen og eksamen i faget. Du får besked via Digital Post, når det er afgjort, om du får merit.

Hvis du ønsker at ændre dine tilmeldinger på baggrund af den tildelte merit eller har brug for hjælp til planlægning af dit studieprogram, skal du kontakte studieadministrationen på den uddannelse, du er optaget på.