Aarhus Universitets segl

Sprogkrav

Engelsk sprogkrav

De fleste bacheloruddannelser kræver kvalifikationer svarende til et gymnasialt Engelsk på B-niveau. Dog kræver nogle få bacheloruddannelser kvalifikationer svarende til gymnasialt Engelsk på A-niveau.

Du kan i mange tilfælde opfylde kravet om Engelsk B-niveau til vores Bacheloruddannelser, hvis du har en:

 • Dansk adgangsgivende eksamen
 • Nordisk adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Duborgskolen/A.P. Møller skolen
 • Adgangsgivende eksamen fra International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)
 • Adgangsgivende eksamen fra European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”)
 • Ikke-dansk adgangsgivende eksamen med et engelskniveau som Aarhus Universitet vurderer til at svare til minimum Engelsk B-niveau*

*Ansøgere som har en Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis) fra Tyskland med faget Engelsk som Leistungsfach (LF)/erhöhtes Anforderungsniveau (eA)/Kernfach (KF)/Profilfach/Profilgebendes Fach (PgF)

*Ansøgere som har en Baccalauréat avec Option internationale (OIB) med Option Americain eller Britannique fra Frankrig med et bestået Engelsk fag.

*En hel, afsluttet engelsksproget gymnasial uddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland med et bestået fag i Engelsk.

Bemærk følgende kan i mange tilfælde også opfylde kravet om Engelsk B:

En fuldført 3-årig engelsksproget professionsbachelor fra Danmark. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk.

En hel, afsluttet engelsksproget universitets bachelor- eller kandidatuddannelse fra Danmark, USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk. Vær opmærksom på, at uddannelsen skal svare til en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse.

Ansøgere med tilsvarende uddannelser fra alle øvrige lande skal aflevere en engelsktest. Det gælder også lande i fx Afrika og Asien, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.

Hvis du ikke har en af de ovenstående adgangsgivende eksaminer, så kræves der som udgangspunkt bestået supplering i Engelsk B-niveau eller en engelsk sprogtest.

Vi accepterer kun de følgende engelske sprogtests:

TOEFL

Engelsk B – Testresultat på minimum 83 (internet-based)

Engelsk A – Testresultat på minimum 100 (internet-based)

Aarhus Universitet accepterer TOEFL IBT Special Home Edition test.

Aarhus Universitet accepterer ikke:

 • TOEFL ITP
 • TOEFL Essentials
 • MyBest Scores
 • paper-based tests (inklusive TOEFL ITP Plus for China Solution)

IELTS

Engelsk B – IELTS Academic testresultat på minimum 6,5 point

Engelsk A – IELTS Academic testresultat på minimum 7,0 point

Aarhus Universitet accepterer IELTS Academic online.

Cambridge engelsktests

Engelsk B

 • Certificate in Advanced English (CAE) med karakteren A, B eller C eller mindst 180 point
 • First Certificate med karakteren A eller mindst 180 point

Engelsk A

 • Certificate of Proficiency (CPE) med mindst 190 point
 • Certificate in Advanced English med karakteren A eller mindst 190 point.

Hvis du tager en Cambridge-test skal du dele dine resultater med Aarhus Universitet via the Candidate Results Website (candidates.cambridgeenglish.org). For at kunne logge ind på hjemmesiden skal du bruge dit ‘Candidate ID’ og ‘Secret Number’ (kan fås fra test centret).

Aarhus Universitet accepterer ikke:

 • Oxford Online Placement Test

Desuden gælder følgende:

Vi kan ikke godkende testresultater, der ikke kan verificeres via testudbyderens hjemmeside.
Vær derfor opmærksom på, at IELTS- og TOEFL-tests som regel ikke kan verificeres, hvis de er ældre end 2 år. Der er ingen forældelsesfrist for Cambridge-prøverne.

Du skal uploade dit testresultat og din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning på www.optagelse.dk inden dokumentationsfristen. Du kan læse mere om frister her.

Vi accepterer ikke andre engelske sprogtests end de ovennævnte.

Dansk sprogkrav

Du bliver undervist på dansk på de fleste bacheloruddannelser på Aarhus Universitet. Derfor er det et krav, at dine danskkvalifikationer er svarende til et gymnasialt Dansk A-niveau, hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at diplomingeniøruddannelserne ikke har Dansk som adgangskrav. Dansk A-niveau er kun et krav til diplomingeniøruddannelserne, hvis du har en udenlandsk adgangseksamen.

Sådan dokumenterer du Dansk A:

 • Gymnasial Dansk A-niveau
  Bestået Dansk A-niveau fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet
  om Dansk A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, og islændinge ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. Færinger kan opfylde kravet om Dansk A ved at bestå dansk eller færøsk på tilsvarende niveau. Grønlændere kan opfylde kravet om Dansk A ved at bestå dansk på tilsvarende niveau.
 • Studieprøven i Dansk for fremmedsprogede
  Studieprøven i kombination med bestået modersmål på højeste niveau fra den adgangsgivende eksamen betragtes som tilsvarende Dansk A-niveau. Undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes.
  Studieprøven skal være bestået med mindst 2 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Medicin eller Odontologi skal have bestået Studieprøven med mindst 7 i hver af de tre discipliner. 
  Ansøgere til Fransk og Spansk skal have bestået den skriftlige del af Studieprøven med mindst 7 (de øvrige discipliner med mindst 2).
  Ansøgere til International virksomhedskommunikation skal have bestået Studieprøven med mindst 10 i hver disciplin
 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (for eksempel International Baccalaureate) som tidligere har bestået den danske folkeskole og fået et fuldt afgangsbevis (altså et afgangsbevis med alle fag og ikke kun dansk) kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsbevis, og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen. Undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes. Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, hvis ansøger har opnået et fuldt folkeskolens afgangsbevis, og hvor læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk skal være bestået med minimumskarakteren 02.

  Aarhus Universitet giver som udgangspunkt ikke dispensation fra kravet om Dansk A-niveau på baggrund af bevis for Folkeskolens afgangsprøve enkeltfag i Dansk taget på Danes World Wide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende danskniveauet på 9. klasses afgangseksamen.       
 • Ansøgere der har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A
  Ansøgere kan opfylde kravet om Dansk A, hvis vedkommende har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A gennem en individuel kompetencevurdering foretaget af VUC

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

CLAVIS
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Aarhus C
Tel.: +45 41 73 81 00
Email: clavis.aarhus@clavis.org