Aarhus Universitets segl

Supplering

Hvad er supplering?

Bliver du student efter 1. maj 2022?

  • Hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter 1. maj 2022, kan din supplering trække dit karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen ned.   
  • Det har kun betydning for din ansøgning i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit. Det vil ikke have indflydelse på dit kvote 2 fagsnit.
  • Vær opmærksom på, at du ikke kan forbedre dit karaktergennemsnit i kvote 1 ved at supplere.
  • Du kan læse mere om nedjustering af karaktergennemsnit på ug.dk.

Når du supplerer, skal du være opmærksom på


  • Du kan ikke blande karakterer på tværs af niveauer.
  • Hvis du har et fag på A-niveau, men kravet er B-niveau, må du gerne supplere B-niveauet.
  • Du kan supplere på tre forskellige tidspunkter.

Det er en god idé at læse om dine forskellige muligheder for supplering, så du kan vælge det, der passer til dig og din situation, og så du overholder tidsfristerne:


Supplering før 5. juli

Hvad kan du supplere?
Du kan supplere et eller flere fag, hvis du supplerer i løbet af foråret.

Skal du oplyse, at du supplerer?
Ja, når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du supplerer. Du skal også angive, hvornår du færdiggør din supplering.

Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
Ja

Hvad er fristen for at dokumentere en bestået eksamen?
5. juli skal du senest dokumentere, at du har bestået din supplering.

Når du søger optagelse på  www.optagelse.dk og logger ind med NemID/MitID henter optagelse.dk automatisk dit eksamensbevis fra eksamensdatabasen.

Sommersupplering efter 5. juli (betinget optagelse)

Betinget optagelse
Hvis du har planer om at sommersupplere inden studiestart, så du kan opfylde adgangskravene, har du mulighed for at søge betinget optagelse. Det betyder, at din optagelse på uddannelsen er betinget af, at du består din supplering og indsender dit suppleringsbevis til os.

Hvad kan du supplere?
Du kan sommersupplere to fag.
Vær opmærksom på, at en HF-overbygning ikke er suppleringsfag, men en del af din adgangsgivende eksamen. Du skal derfor have bestået din HF med overbygning senest 5. juli.


Skal du oplyse, at du sommersupplerer?
Ja, når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du sommersupplerer. Du skal også angive, hvornår du færdiggør din supplering.

Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
Nej, hvis dine suppleringskarakterer skal indgå i dit kvote 2-fagsnit, skal du have afsluttet din supplering inden 5. juli.

Vigtige datoer

5. juli er der frist for at oplyse, hvilket fag og niveau, du sommersupplerer.
5. september er der frist for at indsende dit eksamensbevis med underskrift og stempel. Hvis du bliver betinget optaget, vil det stå i dit optagelsesbrev, hvordan du indsender beviset.

Supplering til uddannelser med vinterstart

Betinget optagelse
Hvis du søger optagelse på en uddannelse med vinterstart, kan du supplere fag, du mangler i løbet af efteråret/vinteren. Din optagelse på uddannelsen er betinget af, at du består din supplering og indsender dit suppleringsbevis til os.

Du kan ikke supplere et fag i løbet af efteråret/vinteren, hvis du er optaget på en uddannelse, der har sommerstart.

Hvad kan du supplere?
Ansøgere til Medicin med vinterstart kan supplere to fag enten sommer eller efterår/vinter.

Ansøgere til diplomingeniøruddannelser med vinterstart kan supplere ét eller flere fag.

Skal du oplyse, at du supplerer i løbet af efteråret eller vinteren?
Ja, når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du efterårs-/vintersupplerer. Du skal også angive, hvornår du færdiggør din supplering.

Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
Nej, hvis dine suppleringskarakterer skal indgå i dit kvote 2-fagsnit, skal du have afsluttet din supplering inden 5. juli.

Vigtige datoer
5. juli er der frist for at oplyse, hvilket fag og niveau du efterårs-/vintersupplerer.
5. februar er der frist for at indsende dit eksamensbevis med underskrift og stempel. Hvis du bliver betinget optaget, vil det stå i dit optagelsesbrev, hvordan du indsender beviset.