Aarhus Universitets segl

Relevante kvalifikationer

Hvad er relevante kvalifikationer?

Relevante kvalifikationer er aktiviteter, som kan forberede dig på at tage en universitetsuddannelse. På bachelor.au.dk kan du på hver enkelt uddannelse finde eksempler på, hvad der kan give relevante kvalifikationer til den uddannelse, du søger.

Vi ser både på,

 1. om du har dokumenterede kvalifikationer, der er særligt relevante for den uddannelse, du søger optagelse på, eller
 2. om du har dokumenteret gode studieevner

Hvis vi vurderer, at du har dokumenterede relevante kvalifikationer, kan vi f.eks. lægge 0,4, 1,0, 1,5 eller mere til dit kvote 2 fagsnit. Det vil forbedre din samlede kvote 2 vurdering.


Relevante kvalifikationer til en bestemt uddannelse
Når vi vurderer, om du har kvalifikationer, der er relevante for en bestemt uddannelse, ser vi på, om det, du har lavet, er inden for det fagområde, du søger. Det kan f.eks. være, at du har arbejdet som advokatsekretær og søger ind på bacheloruddannelsen i Jura. Relevante kvalifikationer kan f.eks. være erhvervserfaring (lønnet og ulønnet), praktikophold, relevant bestået uddannelse eller højskoleophold.


Gode studieevner
Når vi vurderer, om du har gode studieevner, ser vi på, om du kan dokumentere, at du gennem f.eks. videregående uddannelse, højskole eller værnepligt, har opnået kvalifikationer, der gør dig godt rustet til at gennemføre en universitetsuddannelse. Gode studieevner er generelle kvalifikationer, som ikke ligger inden for det fagområde, du søger optagelse på.


Eksempler på ikke-relevante kvalifikationer:

 • Erhvervsarbejde, der ikke relaterer sig til det fagområde, du søger ind på
 • Studieforberedende kurser af kortere varighed
 • Talentforløb under din gymnasiale uddannelse
 • Deltagelse i studiepraktik eller andre lignende aktiviteter
 • Udlandsophold, der ikke relaterer sig til det søgte fagområde
 • Høje karakterer fra din adgangsgivende eksamen


Dette medtager vi i vurderingen af relevante kvalifikationer

Du skal dokumentere aktiviteter for en samlet periode, der som udgangspunkt skal være på ca. 4 måneder og op til maksimalt 12 måneder. Der er ikke et krav til minimumstimetal per uge eller måned. Det er altid en individuel vurdering, om omfanget af dine aktiviteter samlet set er nok til at indgå i vurderingen.

Vi anbefaler altid, at du medsender al den dokumentation, du har, også selvom det er af kortere varighed end 4 måneder. Det kan aldrig tælle negativt, hvis du medsender dokumentation, som vi ikke medtager i vurderingen. Hvis du har aktiviteter for mere end 12 måneder i alt, medtager vi det, der stiller dig bedst muligt.

Sådan dokumenterer du dine relevante kvalifikationer

Du skal vedhæfte din dokumentation til din kvote 2 ansøgning på optagelse.dk inden fristen 15. marts. Dokumentationsfristen betyder, at det kun er aktiviteter frem til 15. marts, der tæller med i vurderingen.

Det er vigtigt, at du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt. Derfor er der en række krav til din dokumentation, som er vigtige, du følger for at sikre dig, at vi kan godkende den:


Din dokumentation skal indeholde:

 • Dit navn
 • Varighed af aktivitet, f.eks. start- og slutdato
 • Omfang, f.eks. antal ECTS eller timetal
 • Dokumentation for ægthed, f.eks. med stempel og underskrift.

Eksempler på dokumentation:

 • Beståede ECTS kan dokumenteres med studieudskrift. Vær opmærksom på, at studieudskrifter skal stemples og underskrives af dit uddannelsessted. Har du læst på Aarhus Universitet, skal du også huske at vedhæfte dokumentation for beståede ECTS med stempel og underskrift.
 • Erhvervserfaring og praktik kan dokumenteres med en udtalelse fra arbejdsgiver eller praktiksted. Udtalelser skal både indeholde tidsperiode, timetal, opgavebeskrivelse og underskrives af din arbejdsgiver.
 • Højskole kan dokumenteres med bestået højskolebevis og en beskrivelse af fag.

Kun dokumentation, der lever op til kravene, tages med i betragtning i din kvote 2 vurdering.


Eksempler på ikke-tilstrækkelig dokumentation:

 • Arbejdsgiverudtalelse uden dit navn, underskrift eller uden tidsperiode og timetal
 • Flybilletter eller rejseplan som dokumentation for udlandsophold
 • Udskrifter over bestået uddannelse, som ikke er stemplet/underskrevet af dit uddannelsessted
 • Ikke afsluttet højskoleophold (per 15. marts)
 • Lønsedler
 • Motiveret ansøgning (medmindre du søger optagelse på Tandplejer eller Klinisk Tandteknik)
 • CV