Aarhus Universitets segl

Kvote 2 fagsnit

 

Kvote 2 fagsnit er karaktergennemsnittet af de særligt relevante kvote 2 fag, der er på den uddannelse, du søger. Du finder de særligt relevante kvote 2 fag på uddannelsernes hjemmeside.  

Du skal være opmærksom på, at supplering i kvote 2 fag skal være afsluttet senest 5. juli for at indgå i udregningen af kvote 2 fagsnittet.  

Sådan udregner vi kvote 2 fagsnittet 

Her ser du et eksempel på, hvordan vi udregner kvote 2 fagsnittet. Vi udregner et gennemsnit for hvert af de særligt relevante kvote 2 fag. Gennemsnittet for hvert fag bruges til sidst til at udregne kvote 2 fagsnittet.  

 

Årskarakter 

Eksamenskarakter 

Gennemsnit 

Dansk A 

 

 

 

Mundtligt 

12 

(12+2+7+7) / 4 = 7 

Skriftligt 

 

Engelsk B  

 

 

 

Mundtligt 

10 

   (10+7+7) / 3 = 8 

Skriftligt 

 

 

Historie B 

12 

 

(12) / 1 = 12 

 

 

 

 

Samlet gennemsnit  

(7+8+12) / 3 = 9 

                                                  

Hvis du søger optagelse i kvote 2, modtager du en mail, når du kan se dit kvote 2 fagsnit på minansøgning.au.dk.    

Karakterforbedring af særligt relevante kvote 2 fag 

Hvis du vil hæve kvote 2 fagsnittet for at øge dine muligheder for optagelse, kan du karakterforbedre de særligt relevante kvote 2 fag via supplering.  

På Aarhus Universitet vælger vi altid de kombinationer af karakterer, som giver det højeste mulige gennemsnit i de enkelte fag. 

Eksempel 

I eksemplet ovenfor ønsker en ansøger at karakterforbedre i Dansk A for at højne sit samlede kvote 2 fagsnit.  

Ansøgeren har følgende karakterer fra sit eksamensbevis og suppleringsbevis.  

Dansk A 

Årskarakter 

Eksamenskarakter 

Supplering 

Mundtlig 

12 

Skriftligt 

10 

Den skriftlige suppleringskarakter erstatter nu både den tidligere skriftlige årskarakter og eksamenskarakter. 

Den mundtlige årskarakter og eksamenskarakter bliver ikke erstattet af den mundtlige suppleringskarakter, da disse samlet er højere end suppleringskarakteren. 

Gennemsnittet for Dansk A til udregningen af kvote 2 fagsnittet ser nu sådan ud: 

Dansk A 

Årskarakter 

Eksamenskarakter 

Supplering 

Mundtligt 

12 

Skriftligt 

10 

 

 

 

 

Karakterforbedret gennemsnit  

 

(12+02+10) / 3 = 8 

Det samlede gennemsnit for Dansk A er nu 8. Denne karakter indgår nu i udregningen af det samlede kvote 2 fagsnit.  

Særlige opmærksomhedspunkter til udregningen af dit kvote 2 fagsnit 

  • Hvis du supplerer et kvote 2 fag efter 5. juli, indgår karakteren o i udregningen. 
  • Du kan ikke blande karakterer på tværs af niveauer. 
  • Hvis du har et fag på A-niveau, men kravet er B-niveau, må du gerne supplere faget på B-niveau. 
  • Hvis du har fået dispensation for et fag i kvote 2 fagsnittet, indgår karakteren 0 i udregningen. Det kan f.eks. være, hvis du har en rektorerklæring eller en individuel kompetencevurdering.